hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Pro M254-skrivare - Felmeddelandet "Slut på papper", skrivaren plockar inte upp papper

Detta dokument gäller för färgskrivarna HP Color LaserJet Pro M254dw, M254dn och M254nw.
Felmeddelandet “Slut på papper” visas på skrivarens kontrollpanel och skrivaren plockar inte upp eller matar papper. Skrivaren kanske låter som om den skriver ut men inget papper matas genom den.

Steg 1: Kontrollera papperet och lägg i det på nytt

Pappersmatningsproblem kan bero på rivet, dammigt, böjt eller skrynkligt papper. Papperets kvalitet kan också spela roll. Följ dessa riktlinjer för att undvika problemet.
 • Använd endast papper av god kvalitet som uppfyller skrivarspecifikationerna.
 • Förvara allt papper på en sval, torr plats. Problem med pappersmatningen är vanligare i fuktiga miljöer.
 • Skriv inte ut på papper som redan har skrivits ut på. Fukten från bläcket kan leda till att papper fastnar i varandra.
 • Vänta tills skrivaren slutför ett jobb eller visar meddelandet Slut på papper eller Fyll på papper innan du fyller på papper.
Kontrollera att papperet du använder för att skriva ut är i gott skick, att den är ordentligt ilagt i facket och att det inte finns några hinder i pappersbanan och facket.
 1. Dra ut fack 2 ur skrivaren.
  Figur : Dra ut fack 2 ur skrivaren
  Bild: Dra ut fack 2 ur skrivaren
 2. Ta bort papper från fack 2, och sedan kontrollera att papperet är i gott skick. Ta bort mycket böjda, skrynkliga eller sönderrivna papper från bunten.
 3. Håll bunten med papper med båda händerna, böj pappersbunten för att bilda en U-form och böj sedan pappersbunten i motsatt riktning.
  Denna åtgärd kan lossa fastnade ark.
  Figur : Böj pappersbunten
  Böj pappersbunten
 4. Kontrollera efter hinder i facket snabbinmatning (fack 1) och fack 2.
   Figur : Placering av fack 1 och 2
   Placering av fack 1 och 2
  1. Snabbmatningsfacket (fack 1)
  2. Huvudsakligt inmatningsfack (fack 2)
 5. Skjut pappersledarna för bredd och längd till sina yttersta lägen.
  Figur : Skjuter ut pappersledarna
  Dra ut pappersledarna
 6. Lägg i pappret med utskriftssidan uppåt i fack 2.
  Figur : Lägg en annan pappersbunt i fack 2
  Lägg en annan pappersbunt i fack 2
 7. Om du vill lägga i papper med formatet Legal, dra ut den främre och bakre i facket så att det förlängs.
  Figur : Förläng inmatningsfacket
  Bild: Förläng facket för papper med formatet Legal
 8. Skjut ledarna för papperslängd och -bredd så att de ligger mot kanten på papperet. Tryck inte pappersledarna så långt in att de trycker hårt mot papperet.
 9. Se till att bunten med papper inte överstiger kanten på pappersledaren för bredd.
  Figur : Skjuter in pappersledarna och kontrollera bunthöjden
  Skjuta in pappersledarna och kontrollera sedan höjden
 10. Sätt i fack 2 i skrivaren.
  obs!
  Om du förlängde pappersfacket för legal-format, sitter facket inte i linje med själva skrivaren när du sätter i det. Detta är normalt.
  Figur : Lägg i inmatningsfacket
  Lägg i inmatningsfacket
 11. Skrivarens kontrollpanel visar den pappersstorlek som laddats.
  • Om på pappersstorleken inte matchar det som visas ska du trycka på Ändra eller OK, välj din pappersstorlek och papperstyp och sedan trycka på OK.
  • Om pappersstorleken är korrekt, välj eller tryck OK.
Försök skriva ut igen. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 2: Skriv ut en rengöringssida för att rengöra matarvalsarna och plockvalsarna

Damm, pappersfibrer och annat skräp kan bilda avlagringar på matarvalsarna och plockvalsarna och leda till papperstrassel och problem med pappersmatningen. Om du skriver ut en rengöringssida kan det rengöra huvudmatarvalsarna och plockvalsarna utan att rengöra dem manuellt. Rengör valsarna inuti skrivaren och försök sedan att skriva ut en testsida.

Steg 3: Återställ skrivaren

Ibland kvarstår ett problem, trots att det inte finns några problem med pappersmatningen.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
  obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut igen. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 4: Rengör papprets matarvalsar

Ta bort fack 1 och fack 2, Ställ in skrivaren till dess vänstra sida och rengör pappersmatningsvalsarna skrivarens undersida.
 1. Stäng av skrivaren.
 2. Koppla bort strömkabeln och koppla sedan bort USB- och Ethernet-kablar (vid behov).
 3. Dra ut fack 2, sätt den åt sidan.
 4. Fatta undersidan av Fack 1 och dra sedan ut facket.
  Figur : Ta bort fack 1
  Ta bort fack 1
 5. Medan du håller skannerlock stängt, sätt försiktigt skrivaren på vänster sida. Du kan behöva en andra personen för att få hjälp.
 6. Fukta en ren och luddfri duk lätt med destillerat vatten och vrid sedan ur överflödigt vatten.
 7. Tryck trasan mot pappersmatningsvalsarna i fack 2 inuti skrivaren. Rotera valsarna uppåt med fingrarna. Tryck med måttlig kraft för att avlägsna damm och smutsavlagringar.
  Figur : Placering av fack 2 upphämtningsvalsar
  Rengör fack 2 upphämtningsvalsar
 8. Upprepa rengöringsstegen för upphämtningsvalsarna i fack 1.
  Figur : Placering av fack 1 upphämtningsvalsar
  Rengör fack 1 upphämtningsvalsar
 9. Låt valsarna bli helt torra (tar cirka 10 minuter).
 10. Sätt försiktigt skrivaren upprätt, sätt i fack 1 och sätt sedan fack 2.
 11. Anslut strömsladden och alla andra kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.

Steg 5: Lämna in skrivaren på service

Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...