hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro 7730-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet Pro 7730 Wide Format All-in-One-skrivare.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, ställ in egenskaperna för kontrollpanelen, installera bläckpatronerna, fyll på med papper i inmatningsfacket, och ladda sedan ned och installera skrivarprogrammet.
obs!
Om du letar efter skrivarens programvara, gå till 123.hp.com/ojp7730 för att hämta skrivardrivrutinen.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ut skrivaren ur kartongen.
 2. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens utsida.
  Figur : Ta bort skyddstejpen från skrivaren
  Ta bort skyddstejpen från skrivaren
 3. Lyft skannerlocket, ta bort allt emballage från skannerglaset och stäng sedan skannerlocket.
  Figur : Öppna skannerlocket och ta sedan bort förpackningsskyddet
  Öppna skannerlocket och ta sedan bort förpackningsskyddet

Steg 2: Anslut strömsladden och gör dina inställningar

Anslut skrivaren till ett elektriskt uttag, starta skrivaren och ställ sedan in dina inställningar.
obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Figur : Ansluta nätsladden
  Ansluta nätsladden
 2. Starta skrivaren.
 3. För att ställa in dina inställningar på skrivarens kontrollpanel, tryck på det språk du vill ha och land/region och tryck sedan på Ja för att bekräfta valen.
 4. Välj datum och tid och tryck sedan på Ja för att bekräfta.

Steg 3: Installera bläckpatronerna

Installera inställningsbläckpatroner från HP som kommer i kartongen tillsammans med din skrivare.
  varning!
Du måste installera inställningsbläckpatronerna när du först konfigurerar skrivaren, annars uppstår ett bläckpatronfel.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Ta bort plasten från bläckpatronerna. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
 4. Håll fast bläckpatronen i sidorna med färgcirklarna mot dig och tryck sedan in bläckpatronen framåt i hållaren tills den knäpper fast.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Sätt in bläckpatronerna
 5. Installera de andra bläckpatronerna.
 6. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  Figur : Stänga luckan till bläckpatronen
  Stänger luckan till bläckpatronen.

Steg 4: Fyll på papper i inmatningsfacket

Ta bort allt förpackningsmaterial från pappersfacken och fyll sedan på vanligt papper i U.S. Letter-format eller A4-papper.
 1. Dra ut Fack 1 och ta sedan bort förpackningsmaterialet.
  Figur : Öppnar fack 1 och tar bort förpackningsmaterialet
  Öppnar inmatningsfacket och ta sedan bort förpackningsmaterialet
 2. Lägg i en bunt med vanligt vitt papper i pappersfacket med kortsidan framåt och utskriftsidan nedåt. Tryck sedan in bunten i facket så långt det går.
    varning!
  Lägg inte i mer papper än vad som indikeras på pappersfyllningsledaren, annars kan papperstrassel uppstå.
  Figur : Ingraverade linjer i pappersfacket
  Ingraverade linjer i inmatningsfacket
 3. Skjut pappersledarna inåt tills de ligger mot kanterna av pappersbunten.
  Figur : Skjuter pappersledarna inåt
  Skjut in pappersledarna för bredd
 4. Sätt tillbaka fack 1 i skrivaren.
  Skrivaren riktar in skrivhuvudet och skriver sedan ut en inriktningssida automatiskt.
  Figur : Sätter in fack 1
  Sätt tillbaka inmatningsfacket
 5. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 6. Upprepa de här stegen för fack 2.
 7. Dra ut utmatningsfackets förlängning till önskad längd.
  Figur : Drar ut utmatningsfackets förlängning
  Drar ut utmatningsfackets förlängning
 8. Återvinn allt förpackningsmaterial.
HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från 123.hp.com/ojp7730 och följ sedan anvisningarna på skärmen för att installera programvaran.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...