hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Använda särskilda kopieringsfunktioner

På fliken Grundläggande, Avancerat eller Bild på skärmen Kopiera, kan användaren välja specifika kopieringsfunktioner.
obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller.
För att ändra menyalternativ:
 1. Tryck på Kopiera på bildskärmen.
  Figur : Bildskärm
 2. Placera originalen med framsidan uppåt i RADF eller placera ett enda original med framsidan nedåt på skannerglaset och stäng RADF, se Ladda original.
 3. Om användaren vill anpassa kopieringsinställningar, däribland förminska/förstora, svärta, originaltyp, med mera från bildskärmen.
 4. Peka på fliken Grundläggande, Avancerat eller Bild på bildskärmen.
 5. Välj lämpligt alternativ.
Objekt
Beskrivning
Papperskälla
Papperskälla ställer in facket med papper som ska användas för utskrifter. Skrivaren skriver ut den skannade bilden på papper i det valda facket. Användaren kan se ikoner som visar pappersstorlekar och den återstående mängden papper i respektive fack.
Förminska/förstora
Förminskar eller förstorar storleken på en kopierad bild.
obs!
Om skrivaren är inställd på Ekoläge är funktionerna för att förminska och förstora inte tillgängliga.
Utmatning
Användaren kan välja alternativ för hur utskrifterna ska ordnas.
Sortera: Välj hur utskrifterna ska sorteras.
 • Sorterat: Utskrifterna sker i omgångar, för att matcha originalens sekvens.
  Figur : Sorterat
 • Osorterat: Utskrifterna sorteras i staplar med individuella sidor.
  Figur : Osorterat
Rotera: Staplar utskrifterna med varannan på tvären.
 • Den här funktionen är bara tillgänglig när efterbehandlaren inte är installerad.
 • Den här funktionen är bara tillgänglig för utskrifter på papper i Letter- och A4-storlek.
 • Innan den här funktionen används måste användaren ladda papper i facken SEF (kort kantmatning) och LEF (lång kantmatning). Till exempel kan riktningen på pappersmatningen i fack 1 vara SEF och riktningen på pappersmatningen i fack 2 vara LEF.
 • Den här funktionen är bara tillgänglig när tillbehörsefterbehandlaren är installerad.
 • Vissa funktioner är bara tillgängliga när tillbehörsefterbehandlaren är installerad.
Utmatningsfack: Med det här alternativet kan användaren ange ett fack för utmatning av utskrivna dokument.
Häfta: Ange hur många häftklamrar som ska användas vid häftning av dokumentet (antingen en eller två häftklamrar).
Hålslag: Ange hur många hål som ska göras i dokumentet (antingen två eller tre hål). Vissa hålslagssatser kan erbjuda ett alternativ med fyra hål i stället för tre hål.
Svärta
Användaren kan justera graden av svärta. Med den här funktionen kan mörka bilder skrivas ut ljusare eller ljusa bilder skrivas ut mörkare.
Duplex
Användaren kan ställa in skrivaren på att göra kopior på båda sidor av papperet.
1 -> enkelsidig: Skannar en sida av ett original och skriver ut det på en sida av papperet.
Figur : 1 -> 2-sidig
Figur : 2 -> 1-sidig
Figur : 2 -> 2-sidig
obs!
Om ett original har placerats på skannerglaset och användaren trycker på 1 -> 2-sidig, 2 -> 1-sidig eller 2 -> 2-sidig, visas meddelandet Vill du skanna en till sida? efter att första sidan har kopierats. Ladda ett till original och tryck på Ja. När du är klar trycker du på Nej i det här fönstret.
Färgläge
Användaren kan välja ett standardfärgläge att använda till kopieringsjobb.
Autoa: Upptäcker automatiskt om det skannade dokumentet är i färg eller svartvitt och ställer sedan in lämplig färginställning.
Fullfärga: Skriver ut kopian i samma färg originalets. Beroende på originalets kvalitet, kan kvaliteten på kopian skilja sig från originalet.
S/V: Skriver ut kopian i svartvitt, oavsett om det skannade dokumentet är i färg eller svartvitt.
Originalstorlek
Kopior kan produceras efter att ha angett dokumentets skanningsstorlek, om dokumentets storlek inte kan kännas av automatiskt, eller för att ange en viss dokumentstorlek.
Ursprunglig orientering
Vid kopiering av dubbelsidiga dokument, eller skapandet av dubbelsidiga kopior eller kombinerade kopior, anger du dokumentets orientering; i annat fall kanske kopiorna inte skrivs ut i rätt sidordning eller rätt ordnade efter fram- och baksida.
Stående bilder: Välj den här inställningen för ett originaldokument som laddas med översidan mot baksidan av skrivaren.
Liggande bilder: Välj den här inställningen för ett originaldokument som laddas i RADF med översidan av det ursprungliga dokumentet mot vänster sida av skrivaren eller ett originaldokument som placeras på skannerglaset med översidan av originaldokumentet mot höger sida av skrivaren.
Originaltyp
Originaltypsinställningen används för att förbättra kopieringskvaliteten genom att välja dokumenttyper för aktuella kopieringsjobb.
Text: Använd för original som mest innehåller text.
Text/foto: Använd för original som innehåller text blandat med fotografier.
Foto: Använd när originalen är fotografier.
Kopierat original: Använd för kopierade dokument.
Karta: Använd för kartor.
Ljust original: Använd för ljusa dokument.
N-upp
Minskar storleken på originalbilder och skriver ut 2 eller 32 sidor på ett pappersark.
Figur : N-upp
Släckt: Kopierar ett original till ett pappersark.
2UP – 32UP: Kopierar motsvarande antal separata original till en sida.
obs!
Beroende på originaldokumentets storlek, utskriftens pappersstorlek och förminskningen av bilden, kan vissa alternativ vara inaktiverade.
Häfte
Skrivaren skriver automatiskt ut på en eller båda sidorna av papperet, som sedan viks för att skapa ett häfte med alla sidor i rätt ordning.
Skrivaren kommer även att förminska och justera placeringen av varje bild för att passa på valda papperet.
Släckt: Inaktiverar funktionen.
Enkelsidigt original: Kopierar från en sida av originalet till en sida av ett häfte.
Figur : Enkelsidigt original
Dubbelsidig originalbok: Kopierar varje sida av ett original till en sida av en häfte.
Figur : Dubbelsidig originalbok
Dubbelsidig originalkalender: Kopierar varje sida av ett original till en sida av en häfte. Den andra sidan av varje original roteras 180 grader så texten kommer att vara upprätt i häftet.
Figur : Dubbelsidig originalkalender
Bokkopiering
Med den här funktionen kan användaren kopiera en hel bok. Om boken är för tjock lyfter du locket tills gångjärnen stoppas av spärren och stänger sedan luckan. Om boken är tjockare än 30 mm börjar du kopiera med locket öppet.
Släckt: Inaktiverar funktionen.
Vänster sida: Skriver bara ut den vänstra sidan av boken.
Höger sida: Skriver bara ut den högra sidan av boken.
Båda sidor (från vänster): Skriver ut båda nedåtvända sidorna med början från vänster.
Båda sidor (från höger): Skriver ut båda nedåtvända sidorna med början från höger.
obs!
Kopieringsfunktionen är bara tillgänglig när originalen placeras på skannerglaset.
Justera bakgrund
Skriver ut en bild utan dess bakgrund. Den här kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och kan vara till hjälp när du kopierar ett original med färg i bakgrunden, t.ex. en tidning eller en katalog.
Släckt: Inaktiverar funktionen.
Auto: Optimerar bakgrunden.
Förbättra: Ju högre siffra, desto tydligare bakgrund.
Radera: Ju högre siffra, desto ljusare bakgrund.
Radera kant
Låter användaren ta bort prickar, hål, veck och häftmärken längs någon av de fyra kanterna på ett dokument.
Figur : Radera kanter
Släckt: Inaktiverar funktionen.
Radera list: Raderar en viss del av kanten på utskriften.
Radera hålslag: Raderar märken av häftningshål.
Stämpel
Användaren kan använda följande stämpelfunktioner.
IP-adress: Med det här alternativet kan användaren skriva ut en IP-adress på utskrifterna.
ID: Med det här alternativet kan användaren skriva ut ett användar-ID på utskrifterna.
Enhetsinformation: Med det här alternativet kan användaren skriva ut en enhetsinformation på utskrifterna.
Kommentar: Med det här alternativet kan användaren skriva ut sina kommentarer på utskrifterna.
Datum & tid: Med det här alternativet kan användaren skriva ut tid- och datumstämplar på utskrifterna.
Sidnummer: Med det här alternativet kan användaren skriva ut sidnummer på utskrifterna.
Vattenstämpel
Med alternativet vattenstämpel kan användaren skriva ut text över ett befintligt dokument. Det kan till exempel användas när användaren vill ha stora grå bokstäver med texten UTKAST eller KONFIDENTIELLT diagonalt över den första sidan eller alla sidor i ett dokument.
Figur : Vattenstämpel
ID-kopia
Den här funktionen är användbar för att kopiera små objekt, t.ex. visitkort, se ID-kortskopiering.
Radera baksidesbild
När originalet är tunt och bilder på baksidan lyser igenom, kan användaren använda den här funktionen för att ta bort baksidesbilderna.
Utöka jobb
När skanningen är klar visas fönstret Skanna fler sidor och frågar om användaren vill skanna en sida till. Om användaren väljer Ja, kan en till sida skannas i det aktuella jobbet. Om användaren väljer Nej, avslutas skanningsprocessen och resten av jobbet utförs.
a. endast X322x/ X328x-serien.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...