hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MFP SCX-4621 - Grundläggande kopiering

Grundläggande kopia

 1. Om skrivaren har en (Kopiera)-knapp på kontrollpanelen, trycker du på (Kopiera)-knappen.
 2. Lägg ett enskilt dokument med utskriftssidan nedåt på dokumentglaset eller ladda dokumenten med utskriftssidan uppåt i dokumentmataren, se Ladda original.
 3. Användare som vill anpassa kopieringsinställningar, t.ex. Förminska/förstora, Svärta, Kontrast, Originaltyp, med mera genom att använda knapparna på kontrollpanelen, kan läsa Ändra inställningarna för varje kopia.
 4. Vid behov kan antalet kopior anges med pilen eller knappsatsen.
 5. Tryck på (Start).
obs!
För att avbryta ett pågående kopieringsjobb trycker du på knappen (Avsluta/rensa) så avslutas kopieringen.

Ändra inställningarna för varje kopia

Skrivaren tillhandahåller standardinställningar för kopiering så att användaren snabbt och enkelt kan göra en kopia.
 • Om användaren trycker två gånger på knappen (Avsluta/rensa) vid inställning av kopieringsalternativen kommer alla alternativ som ställts in för det aktuella kopieringsjobbet att avbrytas och återställas till standard. Eller så återgår de automatiskt till standardstatus när skrivaren har slutfört den pågående kopieringen.
 • Åtkomst till menyer kan skilja sig från modell till modell, läs mer under Öppna menyerna.
 • Du kan behöva trycka på OK för att navigera till lägre menynivåer på vissa modeller.

Svärta

Om originalet innehåller svaga markeringar och mörka bilder kan användaren justera ljusstyrkan för att göra kopian mer lättläst.
 1. Om skrivaren har en (Kopiera)-knapp på kontrollpanelen, trycker du på (Kopiera)-knappen.
 2. Välj (Meny) > Kopieringsfunktion > Svärta på kontrollpanelen.
 3. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK. Till exempel är Ljus +5 ljusast och Svärta +5 mörkast.
 4. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.

Original

Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvalitet genom att välja dokumentet för det aktuella kopieringsjobbet.
 1. Om skrivaren har en (Kopiera)-knapp på kontrollpanelen, trycker du på (Kopiera)-knappen.
 2. Välj (Meny) > Kopieringsfunktion > Originaltyp på kontrollpanelen.
 3. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK.
  • Text: Använd för original som mest innehåller text.
  • Text/foto: Använd för original med text och fotografier blandat.
   obs!
   Om texten på utskriften är suddig ska du välja Text för att få tydlig text.
  • Foto: Använd när originalen är fotografier.
 4. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.

Förminskad eller förstorad kopia

Användaren kan minska eller öka storleken på en kopierad bild från dokumentmataren eller skannerglaset från 25 % till 400 %.
 • Den här funktionen är kanske inte tillgänglig, beroende på modell och tillval, läs mer under Funktionsutbud.
 • Om skrivaren är inställd på Ekoläge är funktionerna för att förminska och förstora inte tillgängliga.

Välja från fördefinierade kopieringsstorlekar

 1. Om skrivaren har en (Kopiera)-knapp på kontrollpanelen, trycker du på (Kopiera)-knappen.
 2. Välj (Meny) > Kopieringsfunktion > Förminska/förstora på kontrollpanelen.
 3. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK.
 4. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.

Ändra storlek på kopian genom att ange skalområde

 1. Om skrivaren har en (Kopiera)-knapp på kontrollpanelen, trycker du på (Kopiera)-knappen.
 2. Välj (Meny) > Kopieringsfunktion > Förminska/förstora > Anpassa på kontrollpanelen.
 3. Ange önskad kopieringsstorlek med hjälp av knappsatsen.
 4. Tryck på knappen OK för att spara valen.
 5. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.
  obs!
  När användaren gör en förminskad kopia kan svarta linjer synas längst ned på kopian.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...