hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MFP SCX-4621, Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071 - Grundläggande skanning

Det här dokumentet förklarar hur du skannar med din skrivare. Det här är en grundläggande skanningsmetod för en USB-ansluten skrivare.
obs!
 • Du kan behöva trycka på OK för att navigera till lägre menynivåer för vissa modeller.
 • Om du vill skanna via nätverket läser du avsnittet "Skanna från nätverksansluten skrivare" i bruksanvisningen (Avancerade delen).

Grundläggande skanning

Följ de här stegen för att skanna ett dokument.
 1. Lägg ett enskilt dokument med utskriftssidan nedåt på dokumentglaset eller placera dokumentet med utskriftssidan uppåt i dokumentmataren.
 2. Beroende på skrivarmodell använder du ett av de här stegen:
  • Tryck på knappen Skanna på kontrollpanelen, välj sedan Skanna till dator.
  • Välj Skanna till på kontrollpanelen.
  obs!
  Om du ser meddelandet Inte tillgänglig, kontrollerar du anslutningen eller väljer Aktivera skanna från enhetspanel i Samsung Easy Printer Manager. Välj Växla till avancerat läge och sedan Inställningar för Skanna till dator.
 3. Välj den skanningsdestination du vill ha och tryck på OK.
  Standardinställningen är Mina dokument.
  obs!
  • Du kan skapa och spara ofta använda inställningar som en profillista. Du kan även lägga till och ta bort profilen och spara varje profil till en annan sökväg.
  • För att ändra Samsung Easy Printer Manager väljer du Växla till avancerat läge och sedan Inställningar för Skanna till dator.
 4. Välj det alternativ du vill ha och tryck på OK.
  Skanning börjar.
  obs!
  Den skannade bilden sparas på datorn i C:\Användare\användarnamn\Mina dokument. Den sparade mappen kan variera beroende på operativsystem eller program.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...