hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, SL-M2071, SL-M2885 - Grundläggande kopiering

Grundläggande kopia

 1. Välj (Kopiera) >(Meny) > Kopieringsfunktion på kontrollpanelen, eller välj (Meny) > Kopieringsfunktion på kontrollpanelen.
 2. Placera ett enda dokument, se Ladda original.
  Figur : Kopiator
 3. Om du vill anpassa kopieringsinställningarna, inklusive Förminska/förstora, Svärta, Original med mera, med hjälp av kontrollpanelens knappar, kan du läsa Ändra inställningarna för varje kopia.
 4. Du kan ange antalet kopior med pilen eller knappsatsen vid behov.
 5. Tryck på (Start).
obs!
För att avbryta ett pågående kopieringsjobb trycker du på knappen (Avsluta/rensa) så avslutas kopieringen.

Ändra inställningarna för varje kopia

Skrivaren tillhandahåller standardinställningar för kopiering så att användaren snabbt och enkelt kan göra en kopia. Om användaren vill ändra alternativ för varje kopia kan de använda knapparna för kopieringsfunktion på kontrollpanelen.
 • Om användaren trycker på (Avsluta/rensa) vid inställning av kopieringsalternativen kommer alla alternativ som har ställts in för det aktuella kopieringsjobbet att avbrytas och återställas till standardstatus. Eller så återgår de automatiskt till standardstatus när skrivaren har slutfört den pågående kopieringen.
 • Åtkomst till menyer kan skilja sig från modell till modell, läs mer under Öppna menyerna.
 • Du kan behöva trycka på OK för att navigera till lägre menynivåer på vissa modeller.

Svärta

Om originalet innehåller svaga markeringar och mörka bilder kan användaren justera ljusstyrkan för att göra kopian mer lättläst.
 1. Välj (Kopiera) >(Meny) > Kopieringsfunktion > Svärta på kontrollpanelen eller välj Svärta på kontrollpanelen.
 2. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK. Till exempel är Ljus +5 ljusast och Svärta +5 mörkast.
 3. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.

Original

Originalinställningen används för att förbättra kopieringskvalitet genom att välja dokumentet för det aktuella kopieringsjobbet.
 1. Välj (Kopiera) >(Meny) > Kopieringsfunktion > Originaltyp på kontrollpanelen eller Välj (Meny) > Kopieringsfunktion > Originaltyp på kontrollpanelen.
 2. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK.
  • Text: Använd för original som mest innehåller text.
  • Text/foto: Använd för original med text och fotografier blandat.
   obs!
   Om texten på utskriften är suddig ska du välja Text för att få tydlig text.
  • Foto: Använd när originalen är fotografier.
  • Karta: Använd när originalen är kartor.
 3. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.

Förminskad eller förstorad kopia

Användaren kan minska eller öka storleken på en kopierad bild från dokumentmataren eller skannerglaset från 25 % till 400 %.
 • Den här funktionen är kanske inte tillgänglig, beroende på modell och tillval, läs mer under Funktionsutbud.
 • Om skrivaren är inställd på Ekoläge är funktionerna för att förminska och förstora inte tillgängliga.

Välja från fördefinierade kopieringsstorlekar

 1. Välj (Kopiera) >(Meny) > Kopieringsfunktion > Förminska/förstora på kontrollpanelen, eller välj (Meny) > Kopieringsfunktion > Förminska/förstora på kontrollpanelen.
 2. Välj lämpligt alternativ och tryck på OK.
 3. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.

Ändra storlek på kopian genom att ange skalområde

 1. Välj (Kopiera) >(Meny) > Kopieringsfunktion > Förminska/förstora > Anpassad på kontrollpanelen, eller välj (Meny) > Kopieringsfunktion > Förminska/förstora > Anpassad på kontrollpanelen.
 2. Ange önskad kopieringsstorlek med hjälp av knappsatsen.
 3. Tryck på knappen OK för att spara valen.
 4. Tryck på knappen (Avsluta/rensa) för att återgå till redoläget.
  obs!
  När användaren gör en förminskad kopia kan svarta linjer synas längst ned på kopian.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...