hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MFP SCX-4621 - Kopieringsfunktioner på kontrollpanelen

Det här dokumentet visar tillgängliga kopieringsfunktioner på skrivarens kontrollpanel.
obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet gäller den inte för maskinen.

Kopieringsfunktioner

Följ de här stegen för att ändra menyalternativen.
  1. Om din skrivare har en kopieringsknapp på kontrollpanelen trycker du på Kopiera-knappen.
  2. Tryck på Meny > Kopieringsfunktion på kontrollpanelen.
Objekt
Beskrivning
Originalstorlek
Ställer in storleken på bilden.
Förminska/förstora
Förminskar eller förstorar storleken på en kopierad bild.
obs!
Om maskinen är inställd på Ekoläge är funktionerna för att förminska och förstora inte tillgängliga.
Svärta
Justerar ljusstyrkan för att göra en kopia för enklare läsning, om originalet innehåller svaga markeringar och mörka bilder.
Originaltyp
Förbättrar kopieringskvaliteten genom att välja dokumenttyp för det aktuella kopieringsjobbet.
Layout
Justerar layoutformat, t.ex. ID-kopiering, 2/4-up.
2-up eller 4-up
Minskar storleken på originalbilderna och skriver ut 2 eller 4 sidor på ett pappersark.
Figur : Exempel på 2-up eller 4-up
obs!
Den här kopieringsfunktionen är bara tillgänglig när du lägger original i dokumentmataren.
ID-kopiering
Din skrivare kan skriva ut dubbelsidiga original på ett ark.
Skrivaren skriver ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet och den andra sidan på den nedre halvan utan att minska storleken på originalet. Den här funktionen är användbar för att kopiera små objekt, t.ex. visitkort.
obs!
  • Originalet måste placeras på skannerglaset för den här funktionen.
  • Om skrivaren är inställd på Ekoläge är den här funktionen inte tillgänglig.
Justera bakgrund
Skriver ut en bild utan dess bakgrund. Den här kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och kan vara till hjälp när du kopierar ett original med färg i bakgrunden, t.ex. en tidning eller en katalog.
  • Släckt: Använder inte den här funktionen.
  • Auto: Optimerar bakgrunden.
  • Förbättra nivå 1~2: Ju högre siffra, desto mer levande bakgrund.
  • Radera nivå 1~4: Ju högre siffra, desto ljusare bakgrund.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...