hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - ID-kortskopiering

ID-kopiering
Skrivaren skriver ut en sida av originalet på den övre halvan av papperet och den andra sidan på den nedre halvan utan att minska storleken på originalet. Den här funktionen är användbar för att kopiera små objekt, t.ex. ett visitkort.
  obs!
 • Kopieringsfunktionen är bara tillgänglig när originalen placeras på skannerglaset.
 • Storleken på det 2-sidiga originalet måste vara mindre än A5, annars kommer delar av det inte att kopieras.
 1. Tryck på Kopiera på bildskärmen.
  Figur : Bildskärm
 2. Tryck på fliken Avancerat> ID-kopiering på bildskärmen.
 3. Välj ett fack i Papperskälla.
 4. Följ stegen på bildskärmen.
 5. Placera framsidan av originalet nedåt på skannerglaset enligt nedan och stäng RADF.
    obs!
  Lämna lite utrymme mellan kanten av glaset och originalet när du placerar ett original på skannerglaset. Annars kanske en del av originalet inte skrivs ut.
  Figur : Skanna framsidan
 6. Tryck på (Start) på kontrollpanelen. Skrivaren börjar skanna.
 7. Vänd originalet och placera det på skannerglaset enligt nedan och stäng sedan RADF.
    obs!
  Lämna lite utrymme mellan kanten av glaset och originalet när du placerar ett original på skannerglaset. Annars kanske en del av originalet inte skrivs ut.
  Figur : Skanna baksidan
 8. Tryck på (Start) på kontrollpanelen för att starta kopieringen.
  Figur : Skannad kopia
    obs!
  • Om originalet är större än den utskrivbara ytan kanske vissa delar inte skrivs ut.
  • Om användaren inte trycker på (Start)-knappen kopieras endast framsidan.
  • Om användaren trycker på (Avsluta)-knappen avbryter skrivaren kopieringsjobbet och återgår till redoläget.
Manuell ID-kopiering
Med menyn Manuell ID-kopiering kan användaren anpassa layouten på ID-kopian för att skriva ut upp till fyra original på ett ark. Användaren kan använda den här menyn för att ställa in skanningsplacering av originalen och layout på det utskrivna arket.
  obs!
 • Kopieringsfunktionen är bara tillgänglig när originalen placeras på skannerglaset.
 • Storleken på det 2-sidiga originalet måste vara mindre än A5, annars kommer delar av det inte att kopieras.
Ställa in manuell ID-kopiering
Via inställningsmenyn för manuell ID-kopiering kan användaren anpassa mallen för manuell ID-kopiering.
Skapa en ny mall
 1. Tryck på Skrivarinställning på bildskärmen.
  Figur : Bildskärm
 2. Tryck på Programinställningar > Kopieringsinställningar på bildskärmen.
 3. Välj Inställning för manuell ID-kopiering > Ny.
 4. Välj Mallnamn och skriv sedan in namnet på mallen.
 5. Välj Skannerläge och mata sedan in originalets placering på skannerglaset (mm).
  Figur : Skannerläge
    obs!
  • Användaren kan definiera skanningsområdet med två par x- och y-koordinater.
  • (Vänster, överkant): Ange x- och y-koordinater för det övre vänstra hörnet av ID-kortet.
  • (Höger, nederkant): Ange x- och y-koordinater för det nedre högra hörnet av ID-kortet.
  • Skannerläge definieras av rektangeln som skapas mellan koordinaterna vänster (0–272 mm, 0–10,72 tum), överkant (0–407 mm, 0–16,04 tum) och höger (25-432 mm, 0.98 - 17,02 tum), nederkant (25–297 mm, 0,98–11,7 tum).
 6. Välj Bildantal och välj sedan antalet bilder som ska finnas på utskriftsarket. Det maximala antalet bilder är fyra.
 7. Välj Bildposition och ange sedan koordinaterna för bildposition (mm).
  Figur : Bildposition
    obs!
  • Användaren kan ange var de skannade bilderna ska skrivas ut med två par x- och y-koordinater.
  • (Vänster, överkant): Ange x- och y-koordinater för det övre vänstra hörnet av ID-kortet.
  • (Höger, nederkant): Ange x- och y-koordinater för det nedre högra hörnet av ID-kortet.
  • Bildpositionen definieras av rektangeln som skapas mellan koordinaterna vänster (0–331 mm, 0–13,04 tum), överkant (0~191 mm, 0–7,52 tum) och höger (25–216 mm, 0,98–8,5 tum), nederkant (25–356 mm, 0,98–14,02 tum).
Redigera en mall
Välj den här inställningen för att redigera en mall för manuell ID-kopiering.
Ta bort en mall
Välj den här inställningen för att ta bort en mall för manuell ID-kopiering.
 1. Tryck på Skrivarinställning på bildskärmen.
  Figur : Bildskärm
 2. Tryck på Programinställningar > Kopieringsinställningar på bildskärmen.
 3. Välj Inställning för manuell ID-kopiering.
 4. Välj en mall och tryck på Ta bort.
Använda manuell ID-kopiering
 1. Tryck på Kopiera på bildskärmen.
  Figur : Bildskärm
 2. Tryck på fliken Avancerat> ID-kopiering på bildskärmen.
 3. Tryck på Manuell ID-kopiering, därefter väljer du önskat alternativ.
  • Mall: Ger användare möjlighet att välja en befintlig mall, se Ställa in manuell ID-kopiering.
  • Skriv ut nu: Skriver bara ut ena sidan av ID-kortet.
  • ID-kopiering: Specificerar standardmetod för ID-kopiering, se ID-kopiering.
 4. Följ stegen på bildskärmen.
 5. Placera framsidan av originalet nedåt på skannerglaset enligt nedan och stäng RADF.
    obs!
  Lämna lite utrymme mellan kanten av glaset och originalet när du placerar ett original på skannerglaset. Annars kanske en del av originalet inte skrivs ut.
  Figur : Skanna framsidan
 6. Tryck på (Start) på kontrollpanelen så börjar skrivaren skanna.
    obs!
  • Om originalet är större än den utskrivbara ytan kanske vissa delar inte skrivs ut.
  • Om användaren trycker på (Avsluta)-knappen avbryter skrivaren kopieringsjobbet och återgår till redoläget.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...