hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress MFP SL-M2070, MFP SL-M2071 - Kopieringsfunktioner på kontrollpanelen

Det här dokumentet visar tillgängliga kopieringsfunktioner på skrivarens kontrollpanel.
obs!
Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet gäller den inte för maskinen.

Kopieringsfunktioner

Beroende på skrivarmodell använder du något av de här stegen för att ändra menyalternativen.
 • Tryck på Kopiera > Meny > Kopieringsfunktion på kontrollpanelen.
 • Eller tryck på Inställningar > Maskininställning > Standardinställning > Standardkopiering.
 • Eller tryck på Kopieraoch välj det önskade menyalternativet.
Objekt
Beskrivning
Originalstorlek
Ställer in storleken på bilden.
Förminska/förstora
Förminskar eller förstorar storleken på en kopierad bild.
obs!
Om skrivaren är inställd på Ekoläge är funktionerna för att förminska och förstora inte tillgängliga.
Svärta
Justerar ljusstyrkan för att göra en kopia för enklare läsning, om originalet innehåller svaga markeringar och mörka bilder.
Originaltyp
Förbättrar kopieringskvaliteten genom att välja dokumenttyp för det aktuella kopieringsjobbet.
Sortering
Ställ in att skrivaren sorterar kopieringsjobbet. Om du t.ex. gör två kopior av ett original på tre sidor skrivs ett fullständigt dokument på tre sidor ut, följt av ett andra fullständigt dokument.
 • Tänd: Skriver ut i omgångar för att matcha en originalsekvens.
  Figur : Sortering påslagen
 • Släckt: Skriver ut i staplar med enskilda sidor.
  Figur : Sortering avslagen
Layout
Justerar layoutformat som 2/4-up och ID-kopia.
2-up eller 4-up
Minskar storleken på originalbilderna och skriver ut 2 eller 4 sidor på ett pappersark.
Figur : Exempel på 2-up eller 4-up
obs!
Den här kopieringsfunktionen är bara tillgänglig när du lägger original i dokumentmataren.
Justera bakgrund
Skriver ut en bild utan dess bakgrund. Den här kopieringsfunktionen tar bort bakgrundsfärgen och kan vara till hjälp när du kopierar ett original med färg i bakgrunden, t.ex. en tidning eller en katalog.
 • Släckt: Använder inte den här funktionen.
 • Auto: Optimerar bakgrunden.
 • Förbättra nivå 1~2: Ju högre siffra, desto mer levande bakgrund.
 • Radera nivå 1~4: Ju högre siffra, desto ljusare bakgrund.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...