hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-laserskrivare - Använda avancerade utskriftsfunktioner

Förstå särskilda skrivarfunktioner

Användarna kan använda avancerade utskriftsfunktioner när de använder skrivaren. Om du vill få tillgång till skrivarfunktionerna som tillhandahålls av skrivardrivrutinen klickar du på Egenskaper eller Inställningar i programvarans fönster Skriv ut. Skrivarens namn, som visas i egenskapsfönstret för skrivare, kan skilja sig åt beroende på vilken skrivare som används.
obs!
 • Vissa menyer kanske inte visas på skärmen beroende på alternativ eller modeller. Om så är fallet gäller den inte för maskinen.
 • Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen i fönstret eller tryck på F1 på tangentbordet och klicka på valfritt alternativ för att få mer information om det. Se Få hjälp.

Flera sidor per ark

Du kan välja hur många sidor du vill skriva ut på ett och samma pappersark. För att få plats med flera sidor per ark kommer sidorna att förminskas och kan sedan ordnas i den ordning du väljer. Du kan skriva ut upp till 16 sidor på ett och samma ark.
Figur : Sidor per ark

Affischutskrift

Med den här funktionen kan du skriva ut ett ensidigt dokument på 4 (affisch: 2 x 2), 9 (affisch: 3 x 3) eller 16 (affisch: 4 x 4) pappersark som sedan kan klistras/tejpas ihop för att bilda en enda stor affisch.
Figur : Affisch
Ange ett värde för Affischöverlappning. Ange affischöverlappning i millimeter eller tum genom att välja alternativknappen i det övre högra hörnet av fliken Grundläggande. Detta gör det enklare att klistra/tejpa ihop arken efter utskriften.
Figur : Affischark

Utskrift av häfte

Med den här funktionen kan du skriva ut dokumentet på båda sidor av papperet och ordna sidorna så att du kan vika papperet på mitten efter utskrift och skapa ett häfte.
Figur : Häfte
 • Om du vill göra ett häfte måste du skriva ut på något av pappersformaten Letter, Legal, A4, US Folio eller Oficio.
 • Alternativet Utskrift av häfte är inte tillgängligt för alla pappersstorlekar. Välj alternativet för tillgängliga pappersstorlekar på fliken Papper för att se vilka pappersstorlekar som är tillgängliga.
 • Om du väljer en pappersstorlek som inte finns inaktiveras alternativet automatiskt. Välj endast tillgängliga pappersformat utan symbolerna och .
obs!
Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder XPS-drivrutinen.

Pappersalternativ

Med det här alternativet kan du ändra storleken på sidinnehållet och göra det större eller mindre genom att ange en procentsats.
Figur : Bildjustering

Redigera en vattenstämpel

 1. Om du vill ändra utskriftsinställningarna från programmet öppnar du Utskriftsinställningar.
 2. Klicka på fliken Avancerat och välj Redigera i rullgardinslistan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämplar visas.
 3. Markera den vattenstämpel som du vill redigera i listan Befintliga vattenstämplar och ändra sedan på meddelandet i vattenstämpeln samt andra alternativ.
 4. Klicka på knappen Uppdatera för att spara ändringarna.
 5. Klicka på OK eller Skriv ut tills du har stängt fönstret Skriv ut.

Ta bort en vattenstämpel

 1. Om du vill ändra utskriftsinställningarna från programmet öppnar du Utskriftsinställningar.
 2. Klicka på fliken Avancerat och välj Redigera i rullgardinslistan Vattenstämpel. Fönstret Redigera vattenstämplar visas.
 3. Markera den vattenstämpel som du vill ta bort i listan Befintliga vattenstämplar och klicka på Ta bort.
 4. Klicka på OK eller Skriv ut tills du har stängt fönstret Skriv ut.

Överlägg

Det här alternativet är bara tillgängligt när du använder PCL/SPL-skrivardrivrutinen. Se Programvara.
Ett överlägg består av text och/eller bilder som lagras på datorns hårddisk (HDD) i ett särskilt filformat som kan skrivas ut på valfritt dokument. Överlägg används ofta istället för brevpapper. Istället för att använda förtryckt brevpapper kan man välja att skapa ett överlägg med samma information som finns på brevpapperet. När användaren vill använda företagets brevhuvud behöver hon/han inte längre lägga förtryckt brevpapper i skrivaren utan använder istället överlägget som innehåller brevhuvudet. Användare som vill använda ett sidunderlägg måste först skapa ett nytt överlägg med en logotyp eller en bild.
Figur : Överlägg
 • Överlägget måste ha samma storlek som det dokument som ska skrivas ut. Använd inte vattenstämplar i överlägg.
 • Överlägget måste ha samma upplösning som det dokument som ska skrivas ut.
obs!
Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder XPS-drivrutinen.

Skapa ett nytt sidöverlägg

 1. Om du vill spara dokumentet som ett överlägg går du till Utskriftsinställningar.
 2. Klicka på fliken Avancerat och välj Redigera i rullgardinslistan Text . Fönstret Redigera överlägg visas.
 3. I fönstret Redigera överlägg klickar du på Skapa.
 4. I fönstret Spara som skriver du ett namn på högst åtta tecken i rutan Filnamn . Om nödvändigt anger du sökväg för filen. Standardinställningen är C:\Formover.
 5. Klicka på Spara. Namnet visas på Överläggslista.
 6. Klicka på OK eller Skriv ut tills du har stängt fönstret Skriv ut. Filen skrivs inte ut. Den lagras istället på datorns hårddisk.
obs!
Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder XPS-drivrutinen.

Använda ett sidöverlägg

 1. Klicka på fliken Avancerat.
 2. Välj önskat överlägg i rullgardinslistan Text.
 3. Om överläggsfilen inte visas i rullgardinslistan Text väljer du Redigera... i listan och klickar på Läs in. Välj den överläggsfil som ska användas.
  1. Om användaren vill använda en överläggsfil från en extern källa kan filen läsas in i fönstret Öppna.
  2. När du har valt en fil klickar du på Öppna. Filen visas i rutan Överläggslista och kan användas vid utskrifter. Markera överlägget i rutan Överläggslista.
 4. Vid behov markerar du kryssrutan Bekräfta sidöverlägg vid utskrift. När den här kryssrutan är markerad visas ett meddelandefönster varje gång du skickar ett dokument till utskrift och ber dig bekräfta att dokumentet ska skrivas ut med överlägg.
  1. Om den här kryssrutan inte är markerad skrivs dokumentet automatiskt ut med det valda överlägget.
 5. Klicka på OK eller Skriv ut tills du har stängt fönstret Skriv ut.
obs!
Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder XPS-drivrutinen.

Ta bort ett sidöverlägg

 1. Gå till fönstret Utskriftsinställningar och klicka på fliken Avancerat.
 2. Välj Redigera i rullgardinslistan Text.
 3. Markera det överlägg som ska tas bort i rutan Överläggslista.
 4. Klicka på Ta bort.
 5. När ett bekräftelsemeddelande visas klickar du på Ja.
 6. Klicka på OK eller Skriv ut tills du har stängt fönstret Skriv ut. Det går att ta bort överlägg som inte längre används.
obs!
Det här alternativet är inte tillgängligt när du använder XPS-drivrutinen.

Jobbkryptering (modellerna SL-M2070, M2071 och SCX-4621)

Krypterar utskriftsdata innan detta överförs till skrivaren. Med den här funktionen kan du skydda utskriftsdata i nätverket.
obs!
Funktionen Jobbkryptering aktiveras endast när masslagringsenheten (HDD) är installerad. Masslagringsenheten (HDD) används till att dekryptera utskriftsdata. Se Olika funktioner.

Utskriftsredovisning (modellerna SL-M3820 och M4020)

Med det här alternativet kan du skriva ut om du har rätt behörighet.
 • Användarbehörighet: Om du markerar det här alternativet kan endast användare med rätt behörighet starta en utskrift.
 • Gruppbehörighet: Om du markerar det här alternativet kan endast grupper med gruppbehörighet starta en utskrift.
obs!
 • Välj menyn Hjälp eller klicka på knappen i fönstret eller tryck på F1 på tangentbordet och klicka på valfritt alternativ för att få mer information om det. Se Få hjälp.
 • Administratörerna kan aktivera utskriftsredovisning och ange behörigheter på kontrollpanelen eller i SyncThru™ Web Admin Service.
obs!
Stöds inte av M382xD.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...