hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress Color MFP SL-C480 - Ställa in papperstyp och -storlek

Efter att du har lagt papper i pappersfacket ska du ställa in pappersstorlek och -typ med kontrollpanelens knappar.
Inställningen för papper på skrivaren måste stämma överens med inställningen i drivrutinen för att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet.
 • Ändra pappersinställningen för skrivaren genom att gå till programmet Samsung Easy Printer Manager eller SyncThru™ Web Service.
  • Om skrivaren har en lokal anslutning ställer du in skrivarinställningen via Samsung Easy Printer Manager > Avancerad inställning > Enhetsinställningar. Se Använda Samsung Easy Printer Manager.
  • Om skrivaren har en nätverksanslutning ställer du in skrivarinställningen via SyncThru™ Web Service > fliken Inställningar > Skrivarinställningar. Se SyncThru™ Web Service.
 • Ange detta med Systeminställningar > Pappersinställningar > och välj antingen knappen Pappersstorlek eller Papperstyp på kontrollpanelen.
 1. Välj (Meny) på kontrollpanelen.
 2. Tryck på Systeminställningar > Pappersinställningar > Pappersstorlek eller Papperstyp.
 3. Välj lämpligt fack och önskat alternativ.
 4. Tryck på knappen OK för att spara valen.
 5. Tryck på knappen (Stopp/rensa) för att återgå till redoläget.
obs!
För att använda särskilda pappersstorlekar, t.ex. fakturapapper, väljer du fliken Papper > Storlek > Redigera... och ställer in Inställningar för anpassad pappersstorlek i Utskriftsinställningar. Se Utskriftsinställningar.

Använda utmatningsstödet

  varning!
Utmatningsfackets utsida kan bli mycket varm vid utskrift av många sidor åt gången. Undvik att vidröra ytan och håll barn på säkert avstånd från enheten.
Utskrifterna staplas mot utmatningsstödet och ordnas i fina buntar. Som standard matas alla utskrifter ut via utmatningsfacket.
Figur : Utmatningsstöd
obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen, se Framsidan.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...