hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - Ställa in papperstyp och -storlek

Efter att du har lagt papper i pappersfacket ska du ställa in pappersstorlek och -typ med kontrollpanelens knappar.
Inställningen för papper på skrivaren måste stämma överens med inställningen i drivrutinen för att utskrift ska kunna ske utan felpassning av papperet.
Ändra pappersinställningen för skrivaren genom att gå till Samsung Easy Printer Manager och välja (Byt till avancerat läge) > Enhetsinställningar.
Om din skrivare har en skärm kan du ställa in detta via knappen (Meny) på kontrollpanelen.
Därefter anger du papperstypen i fönstret Utskriftsinställningar > fliken Papper > Papperstyp, se Öppna utskriftsinställningar.
  obs!
Du kan behöva trycka på OK för att navigera till lägre menynivåer för vissa modeller.
  1. Välj (Meny) > Systeminställningar > Pappersinställning > Pappersstorlek eller Papperstyp på kontrollpanelen.
  2. Välj lämpligt fack och önskat alternativ.
  3. Tryck på knappen OK för att spara valen.
  obs!
För att använda särskilda pappersstorlekar, t.ex. fakturapapper, väljer du fliken Papper > Storlek > Redigera... och ställer in Inställningar för anpassad pappersstorlek i Utskriftsinställningar. Se Utskriftsinställningar.
Använda utmatningsstödet
  varning!
Utmatningsfackets utsida kan bli mycket varm vid utskrift av många sidor åt gången. Undvik att vidröra ytan och håll barn på säkert avstånd från enheten.
Utskrifterna staplas mot utmatningsstödet och ordnas i fina buntar. Fäll ut utmatningsstödet.
Figur : Utmatningsstöd

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...