hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MFP SL-K3250-K3300, MultiXpress Color MFP SL-X3220-X3280 - Konfigurera en adressbok med kontrollpanelen

I det här dokumentet får du veta hur du använder funktionen Adressbok på skrivaren. Följande tas upp:
obs!
Du kan också använda SynThru Web ServiceTM för att skapa och hantera funktionen Adressbok på skrivaren.
Med adressboken kan du komma åt och spara ofta använda faxnummer, e-postadresser, SMB-serveradresser och FTP-adresser i skrivaren. Här finns bl.a. följande funktioner:
 • Lagring av information om upp till 500 mottagare.
 • Skapar grupper när dokumentet skickas till flera mottagare och gör det möjligt för dig att välja posterna som finns lagrade i grupperna på sändlistorna på fliken Grundläggande för Fax, Skanna, Skanna till e-post eller Skanna till server.
  obs!
  Du kan lägga till en enskild kontakt i en grupp, men du kan inte lägga till en grupp som medlem i en annan grupp.

Skapa eller redigera en enskild kontakt i adressboken

Du kan konfigurera enskilda adresser i adressboken och använda adresserna när du ska skicka e-post eller fax via skrivarens kontrollpanel eller när du använder SMB- eller FTP-servrar. Det här avsnittet innehåller anvisningar inom följande ämnen:

Skapa eller redigera kontakter i en grupp i adressboken

Du kan skapa grupper och hantera ofta använda kontakter i adressboken. Det här avsnittet innehåller anvisningar inom följande ämnen:

Söka efter en post i adressboken

Följ stegen nedan för att söka efter en adress som finns lagrad i adressboken:
 1. Tryck på ikonen Maskininställningar och välj sedan Programinställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Välj inställningen Adressbok och sedan alternativet Alla.
 3. Markera en av följande adresskategorier:
  • Alla
  • Enskilt
  • Grupp
 4. Beroende på vilken adresskategori som du har valt visar skrivaren en adresslista.
  obs!
  Om du vill söka efter ett namn skriver du in de första bokstäverna i rutan Ange adress eller trycker på sökikonen .

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...