hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MFP SCX-4621 - fylla på papper i facket

Pappersfacket rymmer högst 150 ark av 20 lb (75 g/m2 finpapper) vanligt papper.
 1. Ta tag i facket och dra det mot framsidan för att öppna. Kläm den bakre programguiden och dra ut den för att förlänga facket.
  Figur : Öppna facket
 2. Fläkta ändarna av pappersbunten för att skilja sidorna åt. Jämna sedan pappersbunten mot en plan yta.
  Figur : Fläkta sidorna
 3. Lägg i papperet med utskriftssidan uppåt. Se till att alla fyra hörnen är plana i facket. Se till att inte ladda för mycket papper. För mycket papper kan orsaka papperstrassel.
  Figur : Utskriftssidan uppåt
 4. Nyp den bakre guiden för att justera papperslängden och nyp sidoguiden för att skjuta den mot papperets kant.
  Figur : Justera styrskenorna
  obs!
  • Tryck inte papprets sidoguide så långt att materialet snedvrids.
  • Att inte justera papprets sidoguide kan orsaka papperstrassel.
   Figur : Inget snedvridet papper
 5. Stäng om nödvändigt pappersluckan för att förhindra att papperet blir dammigt.
  Figur : Stäng luckan

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...