hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung ProXpress SL-M4020 - Fylla på papper i facket

Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen, se Framsidan.
Fack 1 och valfritt fack
 1. Dra ut pappersfacket.
  Figur : Ta bort facket
 2. Tryck ihop och skjut in pappersledaren för bredd och spaken för papperslängd för att placera dem vid rätt markering för pappersstorlek längst ned i facket för att justera storlek, se Facköversikt.
  Figur : Pappersledaren för bredd och längd
 3. Böj eller bläddra i kanten på pappersbunten för att separera sidorna innan du lägger i papper.
  Figur : Böj eller bläddra
 4. Efter att ha lagt i papper i facket ska du trycka ihop pappersledarna för bredd och pappersledaren för längd.
  Figur : Justera pappersledarna
  • Tryck inte pappersledaren för bredd för långt – då snedvrids materialet.
  • Att inte justera pappersledaren för bredd kan orsaka papperstrassel.
   Figur : Justera styrskenorna
  • Använd inte ett papper med en böjning i framkanten – papperstrassel kan uppstå eller papperet kan bli skrynkligt.
   Figur : Inga böjda papper
 5. Sätt tillbaka facket i skrivaren.
  Figur : Skjut in fack
 6. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för facket. Se Ställ in papperstyp och -storlek.
Flerfunktions- eller manuellt matningsfack
  obs!
Illustrationer i den här användarhandboken kan se annorlunda ut jämfört med din skrivare, beroende på alternativ och modell. Kontrollera skrivartypen, se Framsidan.
Facket kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
Tips för att använda den manuella matningen i facket
 • Lägg bara en typ, storlek och vikt av utskriftsmaterial åt gången i flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket. Detta gäller även andra typer av utskriftsmaterial.
 • Ladda endast det angivna utskriftsmaterialet för att undvika papperstrassel och problem med utskriftskvaliteten. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket.
 1. Dra ut pappersfacket för manuell matning, eller tryck på frigivningen för flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket för att öppna.
  • Figur : M332xND, M382xD serie
  • Figur : M382xND, M382xDW, M402xND skrivarserie
 2. Fyll på papperet.
  Figur : Flerfunktions- eller manuellt matare
 3. Tryck ihop flerfunktionsmatarens eller det manuella matningsfackets pappersledare för bredd och justera dem enligt papperets bredd. Tryck inte för hårt – då blir papperet böjt vilket leder till papperstrassel eller att det hamnar snett.
  Figur : Justera pappersledarna
    obs!
  • Vid utskrift med särskilda material måste påfyllningsriktlinjerna följas. Se Skriva ut på specialmaterial.
  • När papper överlappar vid utskrift med flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket, öppna fack 1 och ta bort de överlappande papprena och försök sedan skriva ut igen.
 4. När du skriver ut ett dokument ska du ställa in papperstyp och -storlek för flerfunktionsmataren eller det manuella matningsfacket. Se Ställ in papperstyp och -storlek.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...