hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Vi håller på att uppgradera vår hemsida

  Vid tillfälliga problem, vänligen försök igen senare.

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung Xpress MFP SL-M2885 - fylla på papper i facket

Vid utskrift från facket, fyll inte på papper på den manuella mataren då det kan orsaka papperstrassel.
 1. Justera pappersledarna för längd.
  Figur : Pappersledare för längd
 2. Justera pappersledarna för bredd.
  Figur : Pappersledare för bredd
 3. Böj eller Bläddra inte pappret.
  Figur : Böj eller bläddra
 4. Fyll på papper i facket.
  Figur : Fylla på papper
 5. Justera pappersledarna för längd och bredd till papperets storlek.
  Figur : Justera pappersledarna för längd och bredd
 6. Kontrollera att papperet inte böjs eller vrids i facket.
  Figur : Plant papper
 7. För tillbaka pappersfacket in i skrivaren.
  Figur : För in pappersfacket
Manuell påfyllning i facket
Den manuella mataren kan hålla olika storlekar och typer av utskriftsmaterial, t.ex. vykort, anteckningskort och vykort. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
Tips för att använda den manuella dokumentmataren
 • Lägg bara en typ, storlek och vikt för utskriftsmaterial åt gången i manuell mataren.
 • För att förhindra papperstrassel, fyll inte på papper under utskrift när det fortfarande finns papper i den manuella dokumentmataren.
 • Lägg utskriftsmaterial med framsidan uppåt och den övre kanten in i den manuell mataren först och placerad i mitten av facket.
 • För att säkerställa utskriftskvaliteten och förhindra papperstrassel, fyll endast på tillgängligt papper. Se Specifikationer för utskriftsmaterial.
 • Platta ut eventuella buktningar på vykort, kuvert och etiketter innan de laddas i den manuella mataren.
 • Vid utskrift på särskilda material måste påfyllningsriktlinjerna följas. Se Skriva ut på specialmaterial.
 • När papper överlappar vid utskrift med den manuella dokumentmataren, öppna inmatningsfacket och ta bort pappret och försök sedan skriva ut igen.
 • När papper inte matar väl vid utskrift, skjut in papperet manuellt tills det börjar mata automatiskt.
 • När skrivaren är i ett energisparläge matar skrivaren inte papper från den manuella dokumentmataren. Väck skrivaren genom att trycka på strömbrytaren innan den manuella dokumentmataren används.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...