hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-laserskrivare - använda Box

Dokument och bilder som skrivs ut, skannas, hämtas och skickas från datorer kan lagras i Box. Box finns på skrivarens hårddisk, vilket betyder att dokumenten lagras på hårddisken. Du kan skapa ett lösenord för ett specifikt lagrat dokument så att obehöriga användare inte kan få åtkomst till det.
Du kan även skriva ut lagrade dokument genom att använda en rad olika utskriftsfunktioner och skicka dokumenten till olika destinationer såsom e-post, server eller fax. Du kan ange ett lagrat dokument och använda funktionen Stored Document (Lagrat dokument) med SyncThru™-webbtjänsten.
obs!
 • Om du lagrar viktiga data i Box rekommenderar vi att du regelbundet säkerhetskopierar dessa. Samsung frånsäger sig allt ansvar för skadade data eller förluster av data som orsakats av felaktig användning eller fel på skrivaren.
 • Klicka på knappen Help (Hjälp) på startskärmen eller på knappen Quick Menu (Snabbmeny) och klicka sedan på det alternativ som du vill lära dig mer om.

Kommandotangenter

När du väljer en fil visas följande menyalternativ:
 • Print (Skriv ut): Skriv ut filer direkt.
 • Send (Skicka): Skicka filer till Fax, Email (E-post), Server, Box eller USB.
 • Delete (Ta bort): Ta bort mappar och filer.
I tabellen nedan visas namn och beskrivningar för de knappar som är förknippade med Box.
Knapp
Namn
Beskrivning
Quick Menu (Snabbmeny)
Öppna snabbmenyn.
Search (Sök)
Sök efter en viss meny eller app.
View Mode (Visningsläge)
Välj typ av visning.
My Program (Mitt program)
Visa din programlista.
Sub menu (Undermeny) (om många åtgärder)
Öppna undermenyn.
 • Select All (Markera alla): Markera alla mappar och filer.
 • Print Options (Utskriftsalternativ): Ställ in alternativ för utskrift.
 • Create folder (Skapa mapp): Skapa en mapp.
 • Rename (Byt namn): Byt namn på en mapp eller en fil.
 • Delete (Ta bort): Ta bort mappar och filer.
 • Copy (Kopiera): Kopiera mappar och filer.
 • Move (Flytta): Flytta mappar eller filer till andra lagringsutrymmen.
 • Clear Browsing Info (Rensa bläddringsinfo): Rensa information om bläddring.
 • Detail (Detaljer): Visa detaljerad information om en mapp eller en fil.
 • Filing Policy (Arkiveringspolicy): Välj en arkiveringspolicy.
 • Format (Formatera): Formatera filer eller data.

Lagring

I tabellen nedan beskrivs lagringsfunktionerna i Box.
Knapp
Namn
Beskrivning
Forward (Vidarebefordra)
Hantera data för vidarebefordran.
Print (Skriv ut)
Hantera lagrade utskriftsdata.
Send (Skicka)
Hantera lagrade sändningsdata.
Download (Hämta)
Hantera sparade hämtningsdata.
USB
Använd ett USB-minne.

Job progress (Jobbförlopp)

Den här menyn visas när skrivaren bearbetar ett jobb.
 • Detail (Detaljer): Tryck på knappen så visas status, typ och tid för jobbet.
 • Preview Area (Förhandsgranskningsområde): Låter dig förhandsgranska det dokument som sparas. Bilden i förhandsgranskningsområdet indikerar de aktuella sändningsinställningarna, till exempel orientering och filstorlek.

Använda Box

Om du vill använda funktionen Box trycker du på Box på startskärmen eller i Apps (Appar).

Använda multikontroll

obs!
Den här funktionen är inte tillgänglig i lagringsutrymmena för Print (Skriv ut) och Send (Skicka).
Tryck och håll kvar på en mapp eller fil och byt sedan multikontrolläge.

Skapa en privat mapp

obs!
Den här funktionen är inte tillgänglig i lagringsutrymmena för Download (Hämta) och USB.
 • Public (Offentlig): Alla användare har åtkomst till filerna.
 • Private (Privat): Skapa ett lösenord för att förhindra obehörig åtkomst till en fil.
 1. Välj den typ av lagringsutrymme (Print (Skriv ut) eller Send (Skicka)) där du vill skapa mappen.
 2. Tryck på > Create folder (Skapa mapp).
 3. Ange ett namn för mappen och välj Set as Private (Ställ in som privat) och tryck sedan på OK.
 4. Ange de aktuella uppgifterna i fälten ID, Password (Lösenord) och Confirm Password (Bekräfta lösenord) och tryck sedan på OK.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...