solution Contentsolution Content

Samsung laserskrivare - konfigurera en trådbunden nätverksanslutning i Windows

Lär dig hur du installerar skrivardrivrutinen och konfigurerar en trådbunden nätverksanslutning.
Om du ännu inte har installerat skrivardrivrutinen, går till Hämtning av programvara och drivrutiner och anger din skrivarmodell i textrutan för att hämta den senaste drivrutinen.
Gå igenom följande steg när du installerar skrivardrivrutinen och konfigurerar en trådbunden nätverksanslutning.
 1. Anslut Ethernet-kabeln på baksidan av routern och anslut sedan den andra änden av Ethernet-kabeln till skrivaren.
 2. När du har gjort anslutningarna påbörjar du konfigurationen av skrivardrivrutinen genom att dubbelklicka på den exe-fil som du hämtade från supportcentret.
  Om du ännu inte har installerat skrivardrivrutinen, går till Hämtning av programvara och drivrutiner och anger din skrivarmodell i textrutan för att hämta den senaste drivrutinen.
 3. Markera rutan för att godkänna villkoren i installationsavtalet och klicka sedan på Next (Nästa).
  Figur : Exempel på ett installationsavtal
  Bilden visar villkoren i installationsavtalet
 4. Välj Network connection (Nätverksanslutning) som installationstyp och klicka sedan på Next (Nästa).
  Figur : Exempel på hur du väljer anslutningstyp
  Bilden visar hur du väljer nätverksanslutning
 5. Första gången du konfigurerar anslutningen väljer du alternativet Yes, I will set up my printer's network (Ja, jag kommer att konfigurera skrivarens trådlösa nätverk) och klickar sedan på Next (Nästa).
  Figur : Exempel med Ja valt
  Bild som visar val av Ja för trådlös installation
 6. Kontrollera att skrivaren är påslagen och att USB-kabeln är ansluten från skrivaren till routern.
  Figur : Exempel på hur du använder Ethernet-kabeln
  Bilden visar ett schema för Ethernet-kabelanslutning
 7. Guiden söker efter tillgängliga skrivare. Om det inte går att hitta skrivaren ska du kontrollera Ethernet-anslutningen mellan skrivaren och routern samt att skrivaren är påslagen.
  Figur : Exempel på hur guiden söker efter skrivare
  Bilden visar förloppsindikatorn under sökning efter skrivare
 8. Identifierbara skrivare visas i fönstret. Om flera skrivare visas väljer du din skrivare och klickar på Next (Nästa) för att fortsätta.
  obs!
  Om du vill att portnamnet ska vara detsamma som IP-adressen markerar du rutan vid Set the port as IP address (Ange porten som IP-adressen).
  Figur : Exempel på hur porten anges som IP-adressen
  Bilden visar hur du väljer rutan för att ge porten IP-adressen som namn
 9. Om du inte redan har gjort det markerar du rutor för att välja programvara och klickar sedan på Next (Nästa) för att fortsätta.
  Figur : Exempel på rutor som markerats för programvara
  Bilden visar hur du väljer vilken programvara som ska installeras
 10. Skärmen för inläsning av skrivardrivrutinen visar en förloppsindikator.
  Figur : Exempel på en äkta toner från Samsung
  Bilden visar användningen av en äkta toner från Samsung
 11. När programvaran har installerats markerar du rutan intill Print a test page (Skriv ut en testsida) och klickar sedan på Finish (Slutför) för att bekräfta att skrivaren är korrekt ansluten.
  Figur : Exempel på avslutande av programinstallation
  Bilden visar fönstret för avslutad installation
Om du har markerat Starta Easy Eco Driver innan utskrift kommer programmet Easy Eco Driver att visa en förhandsgranskning av vad du är på väg att skriva ut innan varje utskrift. Du kan därefter välja olika alternativ för att justera toner/papper.


Ytterligare supportalternativ