hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MultiXpress - SL-M3820 - Förstå statuslysdioderna

Färgen på statuslysdioden anger skrivarens status.
obs!
  • Vissa lysdioder kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller land.
  • Åtgärda felet genom att titta på felmeddelandet och dess anvisningar i felsökningsavsnittet.
  • Du kan åtgärda fel med hjälp av riktlinjerna i fönstret Samsung Skrivarstatus på datorn.
Kontakta HP:s kundtjänst om felet kvarstår.

Statuslysdioder

Indikator
Status
Beskrivning
Status
Av
Skrivaren är offline
Grön
Blinkar
När bakgrundsbelysningen blinkar tar skrivaren emot eller skriver ut data.
Maskinen är online och kan användas.
Röd
Blinkar
Ett mindre fel har uppstått och skrivaren väntar på att felet ska åtgärdas. För modeller som stöder skärmen på Kontrollpanelen, kontrollera meddelandet på skärmen. När problemet har åtgärdats fortsätter skrivaren arbeta.
Liten mängd toner i kassetten. Den uppskattade livslängdena för tonerkassetten är nästan slut. Förbered en ny kassett för byte. Öka tillfälligt utskriftskvaliteten genom att fördela tonern, se Fördela tonern.b
En tonerkassett har nästan nått slutet av dess uppskattade livslängd.a. Det rekommenderas att byta ut tonerkassetten, se Byta ut tonerkassetten.
Luckan har öppnats. Stäng luckan.
Det finns inget papper i facket när data tas emot eller skrivs ut. Fyll på papper i facket.
Maskinen har slutat arbeta på grund av ett större fel. Kontrollera displaymeddelandet, se Förstå displaymeddelanden.
Papperstrassel har uppstått, se Åtgärda papperstrassel.
En bildenhet har nästan nått slutet av dess uppskattade kassettlivslängdc. Du rekommenderas att byta ut tonerkassetten.
WPSb
Blå
Blinkar
Skrivaren försöker ansluta till ett trådlöst nätverk.
Skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk, se Trådlös nätverksinställning.
Av
Skrivaren är inte ansluten till ett trådlöst nätverk.
Ström
Blå
Maskinen är i strömsparläge.
Av
Skrivaren är i redoläget, eller skrivarens ström är avslagen.
Eco
Grön
Eco-läge är på, se Eco utskrift.
Av
Eco-läge är avstängd.
a. Uppskattad kassettlivslängd innebär att förväntad eller uppskattad tonerkassettlivslängd, vilket indikerar genomsnittligt antal utskrifter och är utformad i enlighet med ISO/IEC 19798. Antalet sidor som kan påverkas av driftsmiljö, procentandelen bildyta, utskriftsintervall, grafik, media och mediastorlek. En viss mängd toner kan finnas kvar i kassetten även när lysdioden lyser rött och skrivaren slutar att skriva ut.
b. Vissa lysdioder kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller land, se Översikt över Kontrollpanelen.
c. När bildenheten har nått slutet av livslängden slutar skrivaren att skriva ut. I så fall väljer att stoppa eller fortsätta skriva ut från webbtjänsten SyncThru™ (Inställningar > Inställningar för skrivare > System > Inställningar > Förbrukningsmaterial hantering > Bildenhet Stopp eller Samsung Easy Printer Manager (Enhetsinställningar > System > Förbrukningsmaterial hantering > Bildenhet stopp). Att stänga av det här alternativet och fortsätta att skriva ut kan skada enhetens system.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...