hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung MultiXpress - SL-M2020, SL-M2026 - Förstå statuslysdioderna

Färgen på statuslysdioden anger skrivarens status.
obs!
  • Vissa lysdioder kanske inte är tillgängliga beroende på modell eller land.
  • Åtgärda felet genom att titta på felmeddelandet och dess anvisningar i felsökningsavsnittet.
  • Du kan åtgärda fel med hjälp av riktlinjerna i fönstret Samsung Skrivarstatus på datorn.
Kontakta HP:s kundtjänst om felet kvarstår.

Statuslysdioder

Status
Beskrivning
Statuslysdiod
Av
Skrivaren är offline eller i strömsparläge.
Grön
Blinkar
När skrivaren tar emot data och skriver ut data.
När bakgrundsbelysningen blinkar snabbt, skriver skrivaren ut data.
Skrivaren är online och kan användas.
Röd
Blinkar
Väntar på att en (Print screen) eller (WPS) knapp ska tryckas in för manuell utskrift.
Luckan har öppnats. Stäng luckan.
Det finns inget papper i facket när data tas emot eller skrivs ut. Fyll på papper i facket, se Fylla på papper i facket.
Skrivaren har slutat arbeta på grund av ett större fel.
När skrivaren skriver ut manuellt och manuellt dubbelsidigt.
Orange
Blinkar
Uppgradera den inbyggda programvaran.
Papperstrassel har uppstått, se Åtgärda papperstrassel.

Tonerlysdioden, WPS-lysdioden och strömlysdioden

Status
Beskrivning
Tonerlysdiod
Orange
Blinkar
Liten mängd toner i kassetten. Den uppskattade livslängden för tonerkassetten är nästan slut. Förbered en ny kassett för byte. Öka tillfälligt utskriftskvaliteten genom att fördela tonern, se Fördela tonern.
En tonerkassett har nästan nått slutet av dess uppskattade livslängd.a. Det rekommenderas att byta ut tonerkassetten, se Byta ut tonerkassetten.
Av
Alla tonerkassetter är vid normal kapacitet.
WPS-lysdiodb
Blå
Blinkar
Skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk.
När skrivaren är ansluten till ett trådlöst nätverk, se Använda WPS-knappen.
Av
Skrivaren är inte ansluten till ett trådlöst nätverk.
Strömlampa
Blå
Skrivaren är i strömsparläge.
Av
Skrivaren är i redoläget, eller skrivarens ström är avslagen.
a.Uppskattad kassettlivslängd innebär att förväntad eller uppskattad tonerkassettlivslängd, vilket indikerar genomsnittligt antal utskrifter och är utformad i enlighet med ISO/IEC 19752. Antalet sidor som kan påverkas av driftsmiljö, procentandelen bildyta, utskriftsintervall, grafik, media och mediastorlek. En viss mängd toner kan finnas kvar i kassetten även när lysdioden lyser rött och skrivaren slutar att skriva ut.
b. Endast trådlös modell, se Funktion per modell.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...