hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung flerfunktionslaserskrivare - kopieringsproblem

Problem
Förslag på lösning
Kopiorna är för ljusa eller för mörka.
Justera svärtan i kopieringsfunktionen så att kopiornas bakgrund blir ljusare eller mörkare (se ”Ändra inställningarna för varje kopia” eller ”Ändra svärta” i skrivarens användarhandbok).
Utsmetningar, ränder, märken eller fläckar syns på kopior.
 • Om defekterna finns på originalet ska du justera svärtan i kopieringsfunktionen för att göra kopiornas bakgrund ljusare.
 • Med Adjust background (Justera bakgrunden) i kopieringsinställningarna avlägsnar du bakgrundsfärgen (se ”Justera bakgrunden” i skrivarens användarhandbok).
 • Om det inte finns några defekter på originalet rengör du skanningsenheten (se ”Rengöra skanningsenheten” i skrivarens användarhandbok) eller kontaktar en servicerepresentant.
Om defekten fortfarande är kvar efter rengöring av enheten.
Ställ in Copy Feature (Kopieringsfunktion) > Adjust Bkgd. (Justera bakgrunden) > Auto (se ”Menynöversikt” i skrivarens användarhandbok).
Den kopierade bilden är skev.
 • Kontrollera att originalet ligger vänt nedåt på skannerglaset och i linje med passningsledaren, eller vänt uppåt i dokumentmataren.
 • Kontrollera att du har lagt i kopieringspapperet på korrekt sätt.
 • Överföringsvalsen kan vara smutsig. Rengör skrivarens insida (se ”Rengöra skrivaren” i skrivarens användarhandbok).
 • Om problemet kvarstår kanske skrivaren måste repareras. Kontakta en servicerepresentant.
Tomma kopior skrivs ut.
Kontrollera att originalet ligger vänt nedåt på skannerglaset eller vänt uppåt i dokumentmataren.
Om problemet kvarstår trots att du har utfört dessa steg ska du kontakta en servicerepresentant.
Bilden kan lätt skavas bort från kopian.
 • Byt ut papperet i facket mot papper från en ny förpackning.
 • I områden med hög luftfuktighet ska du inte låta papper ligga kvar i skrivaren under längre perioder.
Papperstrassel uppstår ofta vid kopiering.
 • Bläddra igenom pappersbunten och vänd den sedan i facket. Byt ut papperet i facket mot en ny bunt. Kontrollera pappersledarna och justera dem vid behov.
 • Kontrollera att papperet är av rätt typ och vikt (se ”Specifikationer för utskriftsmaterial” i skrivarens användarhandbok).
 • Kontrollera om kopieringspapper eller bitar av kopieringspapper finns kvar i skrivaren när du har rensat papperstrassel.
Tonerkassetten ger färre kopior än förväntat innan tonern tar slut.
 • Originalen kan innehålla bilder, figurer eller tjocka linjer. Originalen kan exempelvis vara formulär, nyhetsbrev, böcker eller andra dokument som kräver mer toner.
 • Skannerlocket kan lämnas öppet medan kopior görs.
 • Stäng av enheten och starta den igen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...