hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet, ENVY 5000-skrivare - Byta bläckpatroner

Detta dokument gäller för HP DeskJet Ink Advantage 5075, 5076, 5078, 5085, 5088 och ENVY 5020, 5030, 5032, 5034, 5052 och 5055 All-in-One-skrivare.
I det här dokumentet beskrivs stegen för byte av bläckpatroner.
Byta bläckpatroner
Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner.
  obs!
Om du har registrerat dig i programmet HP Instant Ink får du särskilda Instant Ink-bläckpatroner. HP Instant Ink-bläckpatroner är större än standard-bläckpatroner, men de får plats i skrivarvagnen på samma sätt. HP Instant Ink finns inte tillgänglig i alla länder/regioner eller för alla skrivarmodeller. För mer information, se HP Instant Ink.
  HP Instant Ink- och standard-bläckpatroner
 1. Standard bläckpatron
 2. HP Instant Ink-bläckpatron
 1. Starta skrivaren.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i pappersfacket.
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren och lyft sedan åtkomstluckan för bläckpatronen tills den låses fast.
  Skrivarvagnen rör sig något åt vänster.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lyft på locket på bläckpatronhållaren och dra sedan ut den från hållaren.
   Figur : Avlägsna bläckpatronen
   Avlägsna bläckpatronen.
  1. Lyft på locket
  2. Tryck varsamt tillbaka locket
  3. Dra bläckpatronen uppåt
 6. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Håll i bläckpatronens sidor
  Håller i bläckpatronens sidor.
 7. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Ta bort tejpen
 8. Med munstyckena mot skrivaren ska du sätta i bläckpatronen i hållaren tills den snäpper fast.
    obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Figur : Sätt in bläckpatronerna
  Sätt in bläckpatronen.
 9. Stäng locket till bläckpatronplatsen för att säkra bläckpatronen på plats.
 10. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
  När du installerar nya bläckpatroner, skrivs en inriktningssida ut automatiskt.
  Om skrivaren inte skriver ut en justeringssida ska du se Vad händer om inriktningssidan inte skrevs ut? i avsnittet vanliga frågor (FAQ) .
 12. Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan ut utmatningsfackets förlängare.
  Figur : Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan utmatningsfackets förlängare
  Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan utmatningsfackets förlängare
 13. Vänta tills inriktningssidan matas ut helt från skrivaren.
 14. När inriktningssidan skrivs ut lyfter du på skanningslocket, placerar sidan med utskriftssidan nedåt på skannerns glas. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Placera en justeringssida på skannerglaset
 15. Stäng skannerns lock och tryck på OK på skrivarens kontrollpanel.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
 16. När skrivaren justerar bläckpatronerna ska du trycka på OK på Kontrollpanelen.
Vanliga frågor (FAQ)
Granska listan över vanliga frågor om hur du byter ut bläckpatroner.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...