hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 6200-, 7100, 7800-skrivare - Första skrivarinställningarna

Detta dokument gäller för HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234, 6252, 6255, 7120, 7130, 7134, 7155, 7158, 7164, 7820, 7830, 7855, 7858 och 7864 All-in-One-skrivare.
För att installera skrivaren för första gången, ta ur skrivaren ur förpackningen och ta bort all förpackningsmaterial, anslut strömsladden, ställ in egenskaperna för kontrollpanelen, lägg papper i inmatningsfacket, installera bläckpatronerna och ladda sedan ned och installera skrivarprogrammet.
obs!
Om du letar efter skrivardrivrutinen eller mobilappen går du till HP: s installationstjänst för skrivare på 123.hp.com.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, klistermärken och förpackningsmaterial.
 1. Ta ut skrivaren ur förpackningen och ta sedan bort all tejp, förpackningsmaterial och klistermärken från utsidan och kontrollpanelen.
 2. Lyft skannerlocket, ta bort allt emballage från skannerglaset och stäng sedan skannerlocket.
  Öppna skannerlocket
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren, lyft bläckpatronluckan tills den låses fast och ta sedan bort all tejp och allt emballage från skrivarens insida.
  Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida
 4. Stäng luckan till bläckpatronen.
 5. Återvinn förpackningsmaterialet.

Steg 2: Anslut strömsladden och gör dina inställningar

Anslut skrivaren till ett vägguttag, slå på skrivaren och ställ sedan in dina inställningar.
obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömkabeln till skrivarens baksida och till ett eluttag.
  Ansluta nätsladden
 2. Starta skrivaren.
 3. Välj önskat språk och land/region och tryck sedan på Ja.

Steg 3: Installera bläckpatronerna

Installera de bläckpatroner som finns i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 3. Ta ut bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Ta ut bläckpatronen ur förpackningen
 4. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort plasttejpen på bläckpatronen
 5. Sätt in den nya bläckpatronen i en vinkel aningen snett uppåt på den tomma platsen och tryck den sedan försiktigt på plats den tills den snäpper fast. Färgpatronen ska sitta till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
   Installera den nya bläckpatronen
 6. Upprepa dessa steg för de andra bläckpatronerna.
 7. Stäng luckan till bläckpatronen.

Steg 4: Lägg papper i huvudfacket

Ta bort allt förpackningsmaterial och tejp från pappersfacken och fyll sedan på med vanligt U.S. Letter eller A4-papper i inmatningsfacket.
 1. Dra ut inmatningsfacket, ta bort utmatningsfacket och ta sedan bort all tejp och allt förpackningsmaterial från fotofacket.
   Ta bort allt förpackningsmaterial från fotofacket
 2. Med pappersfacket utdraget, skjut in fotofacket.
  Skjut in fotofacket
 3. Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet inuti inmatningsfacket.
 4. Skjut pappersledarna utåt
  Skjut ut pappersledarna
 5. Lägg i en bunt vanligt papper i pappersfacket tills det tar stopp och dra sedan varsamt in pappersledarna för bredd tills de ligger tätt mot papperets kanter.
  Fyll på med papper i facket och justera pappersledarna för bredd
 6. Sätt tillbaka utmatningsfacket och tryck sedan in pappersfacket i skrivaren.
  Skrivaren startar justeringen. Det är normalt för skrivaren att det hörs ljud från den under processen. När processen är slutförd skriver skrivaren ut en kalibreringssida.
 7. Återvinn allt förpackningsmaterial.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

När du har installerat skrivarens maskinvara installerar du skrivardrivrutinen eller mobilappen för att konfigurera anslutningen till datorn, smarttelefonen eller surfplattan. Försök inte ansluta skrivaren förrän du uppmanas att göra det under installationen.
Ladda ned den senaste drivrutinen från 123.hp.com.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...