hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet, ENVY 5000-skrivare - Svart bläck som inte skrivs ut och andra problem med utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för HP DeskJet Ink Advantage 5075, 5076, 5078, 5085, 5088 och ENVY 5010, 5012, 5014, 5020, 5030, 5032, 5034, 5052 och 5055 All-in-One-skrivare
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.

Steg 1: Installera om skrivarens drivrutin (endast Windows)

Om du inte kan skriva ut färg från en dator med Windows, avinstallera och installera om skrivarprogramvaran. Hoppa över detta steg om din skrivare kan skriva ut i färg.
 1. Ta bort skrivaren från listan över enheter
  För steg hur du tar bort skrivaren från listan över enheter, gå till Avinstallera HP-skrivarens programvara och drivrutiner.
 2. Gå till HP: s kundsupport - programvara och drivrutineroch sedan installera den senaste programvaran för skrivaren.
Försök skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen kan du avbryta felsökningen.

Steg 2: Använd äkta HP-bläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. För att kontrollera autenticiteten av patronerna, gå HP:s webbsida mot förfalskningar (på engelska).
obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.
HP DeskJet Ink Advantage 5075, 5076, 5078, 5085, 5088
Beskrivning av bläckpatron
Latinamerika
Asiatiska stillhavsregionen
Europa, Mellanöstern och Afrika
Svart bläckpatron
HP 664 Svart
HP 664XL svart
HP 680 Svart 
HP 652 Svart
Färgbläckpatron
HP 664 Trefärgs
HP 664XL trefärgad
HP 680 trefärgad
HP 652 Trefärgs
HP ENVY 5010, 5012, 5014, 5020, 5030, 5032, 5034, 5052, 5055
Beskrivning av bläckpatron
Nordamerika och Asien/Stillahavsområdet (exklusive Indien, Kina och Indonesien)
Västeuropa
Mellanöstern, Afrika, Latinamerika, och CIS
Kina, Indien och Indonesien
Svart bläckpatron
HP 65 Svart
HP 65XL svart
HP 304 Svart
HP 304XL Svart
HP 123 Svart
HP 123XL Svart
HP 803 Svart
HP 803XL svart
Färgbläckpatron
HP 65 Trefärgs
HP 65XL trefärgad
HP 304 trefärgad
HP 304XL Trefärgad
HP 123 trefärgad
HP 123XL Trefärgad
HP 803 Trefärgs
HP 803XL trefärgad
Köp nya bläckpatroner och andra förbrukningsartiklar från HP:s butik eller lokala återförsäljare.
Om problemet har löst med installation av äkta HP-bläckpatroner, finns inget behov av att fortsätta med felsökningen.

Steg 3: Kontrollera om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften

Om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften, kan du använda ett automatiserat verktyg för att lösa problemet.
 1. Fyll på skrivaren med vitt papper.
 2. På skrivarens kontrollpanel, svep åt vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Tryck på Verktyg.
 4. Dra uppåt på skärmen och tryck sedan på rengör utsmetad sida.
  Skrivaren matar långsamt en tom sida.
 5. Vänta tills skrivaren matar ut den tomma sidan.
Efter att du rengjort bläckkladd, försök att skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 4: Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet

Användning av fel papper för utskriftsjobbet kan orsaka deformation, linjer eller ränder. Använd riktlinjerna nedan för att kontrollera att pappret du använder är lämpligt. Om inte: fyll på skrivaren med rätt papperstyp.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har en skrivbar och en icke-skrivbar sida, t.ex. fotopapper och kuvert. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd rent, ej skrynkligt papper.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar utmärkt för vardagliga textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller fotografier använder du HP Advanced-fotopapper som ger bäst resultat.
  • Vissa papper kan inte absorbera bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen och i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta i ett svalt och torrt utrymme. Lägg i 10–20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med att använda ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
Försök skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 5: Kontrollera utskriftsinställningarna

Kontrollera utskriftsinställningarna för att säkerställa att de är lämpliga för utskriftsjobbet.
När du har gjort alla nödvändiga ändringar i skrivarinställningarna ska du försöka att skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 6: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna

Låga bläcknivåer kan inverka på utskriftskvaliteten. Kontrollera beräknade bläcknivåer från kontrollpanelen.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
Tryck på ikonen Bläck på skrivarens kontrollpanel för att visa de nuvarande beräknade bläcknivåerna.
Bild: Bild som visar exempel på beräknade bläcknivåer med fulla bläckpatroner

Steg 7: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner

Byt ut alla bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma och försök att skriva ut igen.
  varning!
För att undvika problem med utskriftskvaliteten och bläckpatroner som har torkat ut, lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 1. Starta skrivaren.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i pappersfacket.
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren och lyft sedan åtkomstluckan för bläckpatronen tills den låses fast.
  Skrivarvagnen rör sig något åt vänster.
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lyft på locket på bläckpatronhållaren och dra sedan ut den från hållaren.
   Avlägsna bläckpatronen.
  1. Lyft på locket
  2. Tryck varsamt tillbaka locket
  3. Dra bläckpatronen uppåt
 6. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Håller i bläckpatronens sidor.
 7. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort tejpen
 8. Med munstyckena mot skrivaren ska du föra in bläckpatronen i hållaren tills den snäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Sätt in bläckpatronen.
 9. Stäng locket till bläckpatronhållaren för att säkra bläckpatronen på plats.
 10. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 11. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  När du installerar nya bläckpatroner, skrivs en justeringssida ut automatiskt.
  Om skrivaren inte skriver ut en justeringssida, peka på Inställningar på skrivarens kontrollpanel, peka på Verktyg, peka sedan på Justera bläckpatronerna.
 12. Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan ut utmatningsfackets förlängare.
  Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan utmatningsfackets förlängare
 13. Vänta tills justeringssidan matas ut helt från skrivaren.
 14. När justeringssidan skrivs ut lyfter du på skanningslocket, placerar sidan med utskriftssidan nedåt på skannerns glas. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Placera justeringssidan på skannerglaset
 15. Stäng skannerlocket och peka sedan på OK.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
Byt ut alla bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma och försök att skriva ut igen. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 9: Undersök färgblocken och kontrollera efter felaktigheter

Undersök färgblocken i fönstret diagnostiksida för utskriftskvalitet för att se till att de färgade blocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas.
Exempel på färgblock utan felaktigheter
 • Om färgblocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas, gå vidare till steget där inriktningen kontrolleras.
 • Om något av de färgade blocken innehåller några vita linjer eller är blekta eller saknas helt, fortsätt med nästa steg.

Steg 10: Rengör bläckpatronerna

Rengör bläckpatronerna för att förbättra utskriftskvaliteten. Rengör bläckpatronerna med skrivarens kontrollpanel, och utvärdera sedan resultatet.
obs!
Undvik problem som kräver rengöring genom att alltid stänga av skrivaren med strömbrytaren .
 1. Fyll på skrivaren med vitt papper.
 2. På skrivarens kontrollpanel, svep åt vänster och tryck sedan på Inställningar.
 3. Tryck på Verktyg och sedan på Rengör patroner.
  Skrivaren skriver ut en diagnostikrapport om utskriftskvalitet.
  Diagnostiksida för utskriftskvalitet utan defekter
 4. Undersök utskriftskvaliteten på diagnostikrapporten om utskriftskvalitet.
  • Om utskriftskvaliteten är acceptabel, peka på Nej. Du kan avbryta felsökningen.
  • Om utskriftskvaliteten inte är acceptabel, peka på Ja när du uppmanas att utföra nästa rengöringssteg.
  obs!
  Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Om så är fallet vänta i 30 minuter innan du utför båda nivåerna av rengöring igen.
Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 11: Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket för defekter

Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket på diagnossidan för utskriftskvalitet. Kontrollera att linjerna är raka och anslutna och att det inte finns några mörka linjer eller vita luckor i det gröna färgblocket.
Inriktningslinjer utan några felaktigheter
Grönt färgblock utan några felaktigheter
 • Om du inte ser några defekter på diagnostiksidan för utskriftskvalitet fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte är tillfredsställande, pröva dessa generella riktlinjer för utskriftskvalitet. Du behöver inte fortsätta stegen för felsökning i detta dokument.
  • Se till att bilden du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats kan se suddiga eller otydliga ut.
  • Om problemet ligger i närheten av kanten på utskriften, använd utskriftsinställningarna för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
  • Lämna inte oskyddade bläckpatroner utanför skrivaren under en längre tid.
  • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Det skyddar bläckpatronerna mot exponering för luft.
 • Om någon av riktningslinjerna inte är raka och anslutna, eller det gröna färgblocket har mörka linjer eller vita luckor fortsätter du till nästa steg.

Steg 12: Justera skrivaren

Justera bläckpatronerna för bästa utskriftskvalitet med hjälp av skrivarens kontrollpanel.
 1. Fyll på vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan ut utmatningsfackets förlängare.
  Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan utmatningsfackets förlängare
 3. På skrivarens kontrollpanel, svep åt vänster och tryck sedan på Inställningar.
 4. Tryck på Verktyg.
 5. Svep uppåt på skärmen och peka sedan på Rikta in skrivaren.
  En inriktningssida skrivs ut.
 6. Vänta tills justeringssidan matas ut helt från skrivaren.
 7. När justeringssidan skrivs ut lyfter du på skanningslocket, placerar sidan med utskriftssidan nedåt på skannerns glas. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Placera justeringssidan på skannerglaset
 8. Stäng skannerlocket och peka sedan på OK.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
 9. Försök skriva ut igen.
  • Om de här stegen löste problemet kan du avsluta felsökningen.
  • Om utskriften visar spårmärken eller utsmetad text fortsätter du till nästa steg för att manuellt rengöra området omkring bläckmunstyckena.
  • Om utskriften inte har några spårmärken eller kladd och problemet kvarstår så går du till steget för att byta ut problempatronen.

Steg 13: Rengör manuellt området runt bläckmunstyckena

Om du ser spårmärken eller fläckar på utskrifterna, följ dessa steg för att rengöra området runt bläckmunstyckena. Utför inte dessa steg om inte diagnostikrapporten för utskriftskvalitet eller utskriften har specifikt kladdig text eller spårmärken. Om du inte er några spårmärken eller kladd så går du till steget för att byta ut problempatronen.
Exempel på utsmetad text
Exempel på text med spårmärken
 1. Du behöver följande:
  • En ren, luddfri trasa eller en ren, luddfri bomullstopp
  • Destillerat vatten eller vatten på flaska
     varning!
   Använd inte kranvatten eftersom det kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet.
 2. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren och lyft sedan åtkomstluckan för bläckpatronen tills den låses fast.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Lyft på locket på bläckpatronhållaren och dra sedan ut den från hållaren.
  Avlägsna bläckpatronen
 5. Håll i bläckpatronens sidor.
  Håller i bläckpatronens sidor.
 6. Fukta en ren, luddfri trasa eller toppen med flaskvatten eller destillerat vatten.
 7. Rengör området i och runt bläckmunstycket med trasan eller toppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Rengör området runt bläckmunstycket
  1. Munstycksplatta - Rengör inte
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
  3. Bläckpatronens kontakter - Rengör inte
 8. Vänta så att det rengjorda området får självtorka innan du fortsätter (ca 10 minuter).
 9. Med munstyckena mot skrivaren ska du föra in bläckpatronen i hållaren tills den snäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Sätt in bläckpatronen.
 10. Stäng locket till bläckpatronhållaren för att säkra bläckpatronen på plats.
 11. Upprepa de här stegen för att rengöra kring munstyckena på den andra bläckpatronen.
 12. Stäng luckan till bläckpatronerna.
Försök skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 14: Byt den bläckpatron som orsakar problemet

Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet om du hittade felaktigheter på Diagnostikrapporten för utskriftskvalitet och föregående steg inte löste problemet, även om bläckpatronen fortfarande har bläck kvar. Den bläckpatron som orsakar problemet är den bläckpatron som skrev ut felaktigheterna i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet, enligt beskrivningen tidigare i detta dokument.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin för bläcket eller tonern går du till Översikt över skrivare och sidkapacitet och läser den begränsade garantin för förbrukningsmaterialet.
 1. Starta skrivaren.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i pappersfacket.
 3. Fatta försiktigt tag i handtagen på vardera sidan av skrivaren och lyft sedan åtkomstluckan för bläckpatronen tills den låses fast.
  Skrivarvagnen rör sig något åt vänster.
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lyft på locket på bläckpatronhållaren och dra sedan ut den från hållaren.
   Avlägsna bläckpatronen.
  1. Lyft på locket
  2. Tryck varsamt tillbaka locket
  3. Dra bläckpatronen uppåt
 6. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Håller i bläckpatronens sidor.
 7. Ta bort plasttejpen på bläckpatronen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort tejpen
 8. Med munstyckena mot skrivaren ska du föra in bläckpatronen i hållaren tills den snäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Sätt in bläckpatronen.
 9. Stäng locket till bläckpatronhållaren för att säkra bläckpatronen på plats.
 10. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 11. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  När du installerar nya bläckpatroner, skrivs en justeringssida ut automatiskt.
  Om skrivaren inte skriver ut en justeringssida, peka på Inställningar på skrivarens kontrollpanel, peka på Verktyg, peka sedan på Justera bläckpatronerna.
 12. Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan ut utmatningsfackets förlängare.
  Dra ut utmatningsfacket och lyft sedan utmatningsfackets förlängare
 13. Vänta tills justeringssidan matas ut helt från skrivaren.
 14. När justeringssidan skrivs ut lyfter du på skanningslocket, placerar sidan med utskriftssidan nedåt på skannerns glas. Placera den enligt de ingraverade linjerna nära kanten av glaset.
  Placera justeringssidan på skannerglaset
 15. Stäng skannerlocket och peka sedan på OK.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.
Försök skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 15: Lämna in skrivaren på service

Om du har följt alla stegen i det här dokumentet och skrivaren avger utskrifterna med problem med utskriftskvaliteten, utför service på skrivaren.
Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...