hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 6200-skrivare - Svart bläck som inte skrivs ut och andra problem med utskriftskvalitet

Det här dokumentet gäller för HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6234, 6252 och 6255 All-in-One-skrivare.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP-bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. För att kontrollera autenticiteten av patronerna, gå HP:s webbsida mot förfalskningar (på engelska).
Köp nya bläckpatroner och andra förbrukningsartiklar från HP:s butik eller lokala återförsäljare.
  obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.
Om problemet har löst med installation av äkta HP-bläckpatroner, finns inget behov av att fortsätta med felsökningen.
Steg 2: Kontrollera om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften
Om det finns bläckfläckar på baksidan av din utskrift kan du använda ett automatiserat verktyg för att lösa problemet.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. På skrivarens kontrollpanel, tryck på ikonen Inställningar.
 3. Dra uppåt på skärmen, klicka på Verktyg och sedan på Rengör bläckfläckar.
  Skrivaren matar långsamt ett papper. Skrivaren kan göra vissa ljud i ungefär en minut.
 4. Vänta tills sidan är ute ur skrivaren innan du tar bort den.
Efter att du rengjort bläckkladd, försök att skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 3: Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet
Användning av fel papper för utskriftsjobbet kan orsaka deformation, linjer eller ränder. Använd riktlinjerna nedan för att kontrollera att pappret du använder är lämpligt. I annat fall fyller du på med rätt papperstyp.
  obs!
För att köpa papper i USA och Kanada går du till HP:s produkter för hem och hemmakontor.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i produkten.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för utskrift av allmänna textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller foton, ska HP Advanced-fotopapper, som ger bäst resultat, användas.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta på en sval och torr plats. Lägg i 10-20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
Försök att skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 4: Kontrollera utskriftsinställningarna
Kontrollera utskriftsinställningarna och säkerställ att de är lämpliga för utskriftsjobbet. Läs det avsnitt som matchar datorns operativsystem.
När du har gjort alla nödvändiga ändringar i skrivarinställningarna ska du försöka att skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 5: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna
Låg bläcknivå kan påverka utskriftskvaliteten. Byt ut bläckpatroner som är tomma eller har låg bläcknivå.
  obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
På skrivarens kontrollpanel, tryck på ikonen Bläck för att visa de nuvarande beräknade bläcknivåerna.
Bild: Bild som visar exempel på beräknade bläcknivåer med fulla bläckpatroner
Steg 6: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner
Ersätt sådana bläckpatroner med kritiskt låg eller tom bläcknivå och försök sedan att skriva ut igen.
  varning!
För att undvika problem med utskriftskvaliteten och bläckpatroner som har torkat ut, lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 1. Starta skrivaren.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Figur : Avlägsna bläckpatronen
  Ta ur bläckpatronen
 6. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Håll i bläckpatronens sidor
  Håller i bläckpatronens sidor.
 7. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Ta bort tejpen
 8. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
    obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 9. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Skrivaren startar justeringen. Det är normalt för skrivaren att det hörs ljud från den under processen. När processen är slutförd skriver skrivaren ut en justeringssida.
Byt ut alla bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma och försök att skriva ut igen. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.
Steg 8: Undersök färgblocken och kontrollera efter felaktigheter
Undersök färgblocken i fönstret diagnostiksida för utskriftskvalitet för att se till att de färgade blocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas.
Figur : Färgblock utan felaktigheter
Exempel på färgblock utan felaktigheter
 • Om färgblocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas, gå vidare till steget där inriktningen kontrolleras.
 • Om något av de färgade blocken innehåller några vita linjer eller är blekta eller saknas helt, fortsätt med nästa steg.
Steg 9: Rengör bläckpatronerna
Använd det automatiserade verktyget för att rengöra bläckpatronerna.
  obs!
Undvik problem som kräver rengöring genom att alltid stänga av skrivaren med strömknappen.
 1. På kontrollpanelen trycker du på ikonen Inställningar.
 2. Dra uppåt på skärmen, tryck på Verktyg och sedan på Rengör patroner.
  En diagnostiksida för utskriftskvalitet skrivs ut.
 3. Undersök diagnostiksidan för utskriftskvalitet.
  • Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, tryck på Ja för att utföra nästa nivå av rengöring. Upprepa dessa steg för det tredje rengöringssteget, om det behövs.
     obs!
   Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Om så är fallet vänta i 30 minuter innan du utför båda nivåerna av rengöring igen.
  • Om utskriftskvaliteten är acceptabel, tryck på Nej. Du kan avbryta felsökningen.
Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 10: Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket för defekter
Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket på diagnossidan för utskriftskvalitet sidan du skrev ut i föregående steg. Kontrollera att linjerna är raka och anslutna och att det inte finns några mörka linjer eller vita luckor i det gröna färgblocket.
Figur : Inriktningslinjer utan några felaktigheter
Inriktningslinjer utan några felaktigheter
Figur : Grönt färgblock utan några felaktigheter
 Grönt färgblock utan några felaktigheter
 • Om du inte ser några defekter på diagnostiksidan för utskriftskvalitet fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte är tillfredsställande, pröva dessa generella riktlinjer för utskriftskvalitet. Du behöver inte fortsätta stegen för felsökning i detta dokument.
  • Se till att bilden som du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats kan se suddiga eller otydliga ut.
  • Om problemet ligger i närheten av kanten på utskriften, använd utskriftsinställningarna för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
  • Lämna inte oskyddade bläckpatroner utanför skrivaren under en längre tid.
  • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Det skyddar bläckpatronerna mot exponering för luft.
 • Om någon av riktningslinjerna inte är raka och sammananslutna eller om det gröna färgblocket har mörka linjer eller vita luckor fortsätter du till nästa steg.
Steg 11: Justera skrivaren
Använd ett automatiserat verktyg för att justera patronerna.
 1. På skrivarens kontrollpanel, tryck på ikonen Inställningar.
 2. Dra uppåt på skärmen, tryck på Rikta in skrivaren och sedan på Fortsätt.
  Skrivaren skriver ut en justeringssida.
Efter att du justerat bläckpatronerna, försök att skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 12: Rengör manuellt området runt bläckmunstyckena
Utför inte dessa steg om inte diagnostiksidan för utskriftskvalitet eller utskriften har specifikt kladdig text eller spårmärken. Om du inte er några spårmärken eller kladd så går du till steget för att byta ut problempatronen.
Om du ser spårmärken eller fläckar på utskrifterna, följ dessa steg för att rengöra området runt bläckmunstyckena.
Figur : Exempel på utsmetad text
 Exempel på utsmetad text
Figur : Exempel på text med spårmärken
 Exempel på text med spårmärken
 1. Du behöver följande material:
  • En ren, luddfri trasa eller en ren, luddfri bomullstopp
  • Destillerat vatten eller vatten på flaska
     varning!
   Använd inte kranvatten eftersom det kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Figur : Avlägsna bläckpatronen
  Tryck nedåt för att ta bort bläckpatronen
    varning!
  Ta inte ut båda bläckpatronerna samtidigt. Ta bort och rengör en bläckpatron i taget. Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 5. Håll i bläckpatronens sidor.
  Figur : Håll i bläckpatronens sidor
  Håller i bläckpatronens sidor.
 6. Fukta en ren, luddfri trasa eller toppen med flaskvatten eller destillerat vatten.
 7. Rengör området i och runt bläckmunstycket med trasan eller toppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Figur : Rengör området runt bläckmunstycket
   Rengör området runt bläckmunstycket
  1. Munstycksplatta - Rengör inte
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
  3. Bläckpatronens kontakter - Rengör inte
 8. Vänta i 10 minuter så att det rengjorda området får självtorka innan du fortsätter.
 9. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 10. Upprepa de här stegen för att rengöra kring munstyckena på den andra bläckpatronen.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
Försök skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Steg 13: Byt den bläckpatron som orsakar problemet
Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet, om du hittade defekter i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet och föregående steg inte löste problemet även om bläckpatronen fortfarande har bläck kvar. Bläckpatronen som orsakar problemet är den som skrev ut felaktigheterna i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet som beskrivits tidigare i detta dokument.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
 1. Starta skrivaren.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Bild: Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 4. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Figur : Avlägsna bläckpatronen
  Ta ur bläckpatronen
 6. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Figur : Håll i bläckpatronens sidor
  Håller i bläckpatronens sidor.
 7. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Figur : Ta bort tejpen
  Ta bort tejpen
 8. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
    obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Figur : Snäpp fast bläckpatronen på plats
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 9. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
  Skrivaren startar justeringen. Det är normalt för skrivaren att det hörs ljud från den under processen. När processen är slutförd skriver skrivaren ut en justeringssida.
Försök skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet Kontaktar du HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
  obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...