hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 7800-skrivare - svart eller färgat bläck som inte skrivs ut och andra problem med utskriftskvaliteten

Det här dokumentet gäller för HP ENVY Photo 7820, 7830, 7855, 7858 och 7864 All-in-One-skrivare.
Utskrivna dokument och foton håller inte förväntad kvalitet. Förfarandena i det här dokumentet bör vara till hjälp vid blekta eller randade utskrifter, när svart eller andra färger inte skrivs ut, dokument med suddig eller oskarp text, utskrifter med bläckstrimmor eller fläckar och många andra problem med utskriftskvaliteten.

Steg 1: Installera om skrivarens drivrutin (endast Windows)

Om du inte kan skriva ut färg från en dator med Windows, avinstallera och installera om skrivarprogramvaran. Hoppa över detta steg om din skrivare kan skriva ut i färg.
 1. Ta bort skrivaren från listan över enheter
  För anvisningar om hur du tar bort skrivaren från listan över enheter, gå till Avinstallera skrivarprogramvaran (Windows).
 2. Gå till HP: s kundsupport - programvara och drivrutineroch sedan installera den senaste programvaran för skrivaren.
Försök att skriva ut. Om problemet löstes med hjälp av de här stegen kan du avbryta felsökningen.

Steg 2: Använd äkta HP-bläckpatroner

HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP-bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. För att kontrollera autenticiteten av patronerna, gå HP:s webbsida mot förfalskningar (på engelska).
Köp nya bläckpatroner och andra förbrukningsartiklar från HP:s butik eller lokala återförsäljare.
obs!
Grovt hantering i butiken eller under installationen kan orsaka problem med utskriftskvaliteten med nyinstallerade bläckpatroner. Om du ser utskriftsproblem med nyligen installerade bläckpatroner, vänta i några timmar tills den automatiska servicerutinen slutförs och försök sedan att skriva ut igen.
Om problemet har löst med installation av äkta HP-bläckpatroner, finns inget behov av att fortsätta med felsökningen.

Steg 3: Kontrollera om det finns bläckfläckar på baksidan av utskriften

Om det finns bläckfläckar på baksidan av din utskrift kan du använda ett automatiserat verktyg för att lösa problemet.
 1. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 2. På skrivarens kontrollpanel, dra ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på konfigurationsikonen.
 3. Dra fingret uppåt på skärmen, tryck Skrivarunderhåll, och tryck sedan på Rensa fläckar.
  Skrivaren matar långsamt ett papper. Skrivaren kan göra vissa ljud i ungefär en minut.
 4. Vänta tills sidan är ute ur skrivaren innan du tar bort den.
Efter att du rengjort bläckkladd, försök att skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 4: Kontrollera att papperet som du använder är lämpligt för utskriftsjobbet

Användning av fel papper för utskriftsjobbet kan orsaka deformation, linjer eller ränder. Använd riktlinjerna nedan för att kontrollera att pappret du använder är lämpligt. I annat fall fyller du på med rätt papperstyp.
 • Lägg papperet med utskriftssidan vänd nedåt i inmatningsfacket. Många papper har utskrifts- och icke-utskriftssidor, som till exempel fotopapper och andra specialmedier. I vanliga fall är den mjukare sidan “utskriftssidan” och ibland är icke-utskriftssidor försedda med papperstillverkarens logotyp.
 • Använd inte skrynkligt eller böjt papper. Använd endast rent och skrynkelfritt papper i produkten.
  Använd inte skrynkligt papper
 • Använd rätt papperstyp för projektet.
  • Vanligt papper med ColorLok-teknik fungerar bra för utskrift av allmänna textdokument. Papper med ColorLok-teknik är branschstandard och fungerar bra tillsammans med HP-bläck.
   ColorLok-logotyp
  • För dokument med tät utskrift, till exempel bilder med hög kontrast eller foton, ska HP Advanced-fotopapper, som ger bäst resultat, användas.
  • Vissa medier kanske inte absorberar bläck lika bra som andra. Om utskriften smetar ska du se till att använda ett rekommenderat papper.
 • Förvara fotopapper i originalförpackningen i en plastpåse som kan återförslutas. Förvara pappret på en plan yta på en sval och torr plats. Lägg i 10-20 ark fotopapper i enheten först när du är redo att skriva ut och lägg sedan tillbaka oanvänt papper i förpackningen.
 • Prova med ett annat papper. Det tyder på att problemet sannolikt orsakas av papperet.
Försök att skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 5: Kontrollera utskriftsinställningarna

Kontrollera utskriftsinställningarna och säkerställ att de är lämpliga för utskriftsjobbet. Läs det avsnitt som matchar datorns operativsystem.
När du har gjort alla nödvändiga ändringar i skrivarinställningarna ska du försöka att skriva ut igen. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 6: Kontrollera de beräknade bläcknivåerna

Låg bläcknivå kan påverka utskriftskvaliteten. Byt ut bläckpatroner som är tomma eller har låg bläcknivå.
obs!
Varningar och indikatorer för bläcknivå visar uppskattningar som endast är avsedda för planeringsändamål. När en indikator visar låga bläcknivåer bör du ha en ersättningspatron i beredskap så att du undviker förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatroner förrän utskriftskvaliteten blir oacceptabel.
På skrivarens kontrollpanel, dra ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på bläckikonen.
Beräknade bläcknivåer visas på kontrollpanelen. Mängden färg so m visas i en kolumn representerar hur mycket bläck det finns kvar i bläckpatronen i den färgen.
Beräknade bläcknivåer

Steg 7: Byt ut alla nästan tomma eller tomma bläckpatroner

Ersätt sådana bläckpatroner med kritiskt låg eller tom bläcknivå och försök sedan att skriva ut igen.
  varning!
För att undvika problem med utskriftskvaliteten och bläckpatroner som har torkat ut, lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 1. Starta skrivaren.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppnar bläckpatronsluckan
 4. Vänta tills vagnen har stannat och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Ta ur bläckpatronen
 6. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Håller i bläckpatronens sidor.
 7. Ta bort plasttejpen.
    varning!
  Rör inte vid kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort skyddstejpen
 8. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen på vänster sida och den svarta bläckpatronen på höger sida.
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 9. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 10. Stäng luckan för bläckpatronsluckan.
  Skrivaren startar justeringen. Det är normalt för skrivaren att det hörs ljud från den under processen. När processen är slutförd skriver skrivaren ut en justeringssida.
Byt ut alla bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma och försök att skriva ut igen. Gå vidare till nästa steg om problemet kvarstår.

Steg 9: Undersök färgblocken och kontrollera efter felaktigheter

Undersök färgblocken i fönstret diagnostiksida för utskriftskvalitet för att se till att de färgade blocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas.
Exempel på färgblock utan felaktigheter
 • Om färgblocken inte innehåller några vita linjer och inte är blekta eller saknas, gå vidare till steget där inriktningen kontrolleras.
 • Om något av de färgade blocken innehåller några vita linjer eller är blekta eller saknas helt, fortsätt med nästa steg.

Steg 10: Rengör bläckpatronerna

Använd det automatiserade verktyget för att rengöra bläckpatronerna.
obs!
Undvik problem som kräver rengöring genom att alltid stänga av skrivaren med strömknappen.
 1. På kontrollpanelen, dra neråt med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på ikonen Installation.
 2. Dra med fingret på skärmen och tryck sedan på Skrivarunderhåll.
 3. Klicka på Rengör patroner och sedan på Fortsätt.
  En diagnostiksida för utskriftskvalitet skrivs ut.
 4. Undersök diagnostiksidan för utskriftskvalitet.
  • Om utskriftskvaliteten är oacceptabel trycker du på Rengör igen för att fortsätta med nästa rengöringsnivå. Upprepa dessa steg för det tredje rengöringssteget, om det behövs.
   obs!
   Om skrivhuvudet är väldigt igensatt, kommer det kanske behövas en till rengöringscykel. Om så är fallet vänta i 30 minuter innan du utför båda nivåerna av rengöring igen.
  • Om utskriftskvaliteten är acceptabel trycker du på Klar. Du kan avsluta felsökningen.
Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 11: Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket för defekter

Undersök inriktningslinjerna och det gröna färgblocket på diagnossidan för utskriftskvalitet sidan du skrev ut i föregående steg. Kontrollera att linjerna är raka och anslutna och att det inte finns några mörka linjer eller vita luckor i det gröna färgblocket.
Inriktningslinjer utan några felaktigheter
 Grönt färgblock utan några felaktigheter
 • Om du inte ser några defekter på diagnostiksidan för utskriftskvalitet fungerar utskriftsmekanismen och bläckpatronerna korrekt. Om utskriftskvaliteten fortfarande inte är tillfredsställande, pröva dessa generella riktlinjer för utskriftskvalitet. Du behöver inte fortsätta stegen för felsökning i detta dokument.
  • Se till att bilden som du skriver ut har tillräckligt hög upplösning. Bilder som har förstorats kan se suddiga eller otydliga ut.
  • Om problemet ligger i närheten av kanten på utskriften, använd utskriftsinställningarna för att rotera bilden 180 grader. Det kan hända att problemet inte syns i andra änden av utskriften.
  • Lämna inte oskyddade bläckpatroner utanför skrivaren under en längre tid.
  • Stäng alltid av skrivaren genom att trycka på strömbrytaren. Det skyddar bläckpatronerna mot exponering för luft.
 • Om någon av riktningslinjerna inte är raka och sammananslutna eller om det gröna färgblocket har mörka linjer eller vita luckor fortsätter du till nästa steg.

Steg 12: Justera skrivaren

Använd ett automatiserat verktyg för att justera patronerna.
 1. På skrivarens kontrollpanel, dra ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på konfigurationsikonen.
 2. Dra med fingret på skärmen och tryck sedan på Skrivarunderhåll.
 3. Klicka på Justera patroner och sedan på Fortsätt.
  Inriktningssidan skrivs ut.
Efter att du justerat bläckpatronerna, försök att skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 13: Rengör manuellt området runt bläckmunstyckena

Utför inte dessa steg om inte diagnostiksidan för utskriftskvalitet eller utskriften har specifikt kladdig text eller spårmärken. Om du inte er några spårmärken eller kladd så går du till steget för att byta ut problempatronen.
Om du ser spårmärken eller fläckar på utskrifterna, följ dessa steg för att rengöra området runt bläckmunstyckena.
 Exempel på utsmetad text
 Exempel på text med spårmärken
 1. Du behöver följande material:
  • En ren, luddfri trasa eller en ren, luddfri bomullstopp
  • Destillerat vatten eller vatten på flaska
     varning!
   Använd inte kranvatten eftersom det kan innehålla föroreningar som kan skada skrivhuvudet.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppna bläckpatronsluckan
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Tryck nedåt för att ta bort bläckpatronen
    varning!
  Ta inte ut båda bläckpatronerna samtidigt. Ta bort och rengör en bläckpatron i taget. Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter.
 5. Håll i bläckpatronens sidor.
  Håller i bläckpatronens sidor.
 6. Fukta en ren, luddfri trasa eller toppen med flaskvatten eller destillerat vatten.
 7. Rengör området i och runt bläckmunstycket med trasan eller toppen.
    varning!
  Rengör inte munstycksplattan.
   Rengör området runt bläckmunstycket
  1. Munstycksplatta - Rengör inte
  2. Området runt bläckmunstycket - Rengör
  3. Bläckpatronens kontakter - Rengör inte
 8. Vänta i 10 minuter så att det rengjorda området får självtorka innan du fortsätter.
 9. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 10. Upprepa de här stegen för att rengöra kring munstyckena på den andra bläckpatronen.
 11. Stäng luckan till bläckpatronen.
Försök skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 14: Byt den bläckpatron som orsakar problemet

Byt ut bläckpatronen som orsakar problemet, om du hittade defekter i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet och föregående steg inte löste problemet även om bläckpatronen fortfarande har bläck kvar. Bläckpatronen som orsakar problemet är den som skrev ut felaktigheterna i diagnostikrapporten om utskriftskvalitet som beskrivits tidigare i detta dokument.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin för bläcket eller tonern går du till Översikt över skrivare och sidkapacitet och läser den begränsade garantin för förbrukningsmaterialet.
 1. Starta skrivaren.
 2. Lägg i vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Bild: Öppnar bläckpatronsluckan
 4. Vänta tills vagnen har stannat och har tystnat innan du fortsätter.
 5. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Ta ur bläckpatronen
 6. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Håller i bläckpatronens sidor.
 7. Ta bort plasttejpen.
    varning!
  Rör inte vid kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort skyddstejpen
 8. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen på vänster sida och den svarta bläckpatronen på höger sida.
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 9. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 10. Stäng luckan för bläckpatronsluckan.
  Skrivaren startar justeringen. Det är normalt för skrivaren att det hörs ljud från den under processen. När processen är slutförd skriver skrivaren ut en justeringssida.
Försök skriva ut. Om utskriftskvaliteten är oacceptabel, fortsätter du till nästa steg.

Steg 15: Lämna in skrivaren på service

Utför service eller byt ut HP-produkten om problemet kvarstår efter att du har utfört alla ovanstående steg.
Gå till Kontakta HP:s kundsupport om du vill schemalägga produktreparation eller -byte. Om du befinner dig i Asien/Stillahavsområdet kommer du till ett lokalt servicecenter i ditt område.
För att bekräfta din garantistatus går du till Kontrollera HP-produktens garanti. Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.
obs!
Spara en utskrift som visar problemet. Om bläckpatroner, skrivhuvud eller skrivare byts ut under garantitiden, kommer supportrepresentanten att efterfråga utskriftsprovet. Om skrivaren returneras till HP, måste utskriftsprovet returneras med skrivaren. Lägg provet i utmatningsfacket när du packar ner skrivaren för att skicka iväg den.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...