hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Information om den senaste typen av sårbarheter.

  HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

   

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP ENVY 6200, 7100, 7800-skrivare - Fel orsakat av "Papperstrassel"

Detta dokument gäller för HP ENVY Photo 6220, 6230, 6232, 6252, 6255, 6258, 7120, 7130, 7134, 7155, 7158, 7164, 7820, 7830, 7855, 7858, och 7864 All-in-One-skrivare.
Skrivarvagnen där bläckpatronerna sitter fastnar i skrivaren och ett felmeddelande om Vagnsfel visas på kontrollpanelen. Ett papperstrassel kan ha inträffat tidigare.
  obs!
Använd en ficklampa för att slutföra dessa steg.
Figur : Ficklampa
Bild: Ficklampa
Steg 1: Ta bort papper som har fastnat i skrivaren
Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i skrivaren. Om du inte hittar något papperstrassel på ett ställe, fortsätt till nästa ställe tills du hittar trasslet.
Om du har markerat och tagit bort allt papper som har fastnat på alla ställen i skrivaren och felet kvarstår, fortsätt till nästa steg.
Steg 2: Se till att vagnen kan röra sig fritt
Kontrollera att skrivarvagnen kan röra sig fritt längs hela skrivarens bredd.
 1. Slå på HP-skrivaren, om den inte redan är igång.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 3. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och har tystnat innan du fortsätter.
 4. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 5. Dra ut strömsladden ur eluttaget.
    varning!
  Strömsladden måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 6. Använd en ficklampa för att kontrollera om det finns papper eller föremål som kan vara i vägen för vagnen och ta bort eventuella pappersrester eller föremål som du hittar.
    varning!
  Om papperet går sönder när du tar bort det från valsarna bör du kontrollera att det inte finns några pappersrester i valsarna och vid hjulen. Om pappersbitar sitter kvar inuti skrivaren finns det risk för nya papperstrassel.
 7. För in handen i skrivaren genom åtkomstluckan till bläckpatronen och flytta sedan vagnen manuellt.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på höger sida av skrivaren flyttar du den till vänster sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat på vänster sida av skrivaren flyttar du den till höger sida.
  • Om skrivarvagnen har fastnat i mitten av skrivaren flyttar du den till höger sida.
 8. Ta bort alla pappersbitar eller hinder som du hittar.
 9. Kontrollera att vagnen kan röra sig fritt längs hela skrivarens bredd. Tryck skrivarvagnen fast åt vänster och sedan åt höger.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
 11. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 12. Anslut strömsladden till strömkällan eller eluttaget igen.
 13. Starta skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 3: Anslut skrivaren direkt till ett vägguttag
Anslut skrivaren direkt till ett vägguttag för att kontrollera att strömförsörjningen fungerar som den ska.
 1. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
 2. Dra ut strömkabeln ur eventuella grenuttag och överspänningsskydd.
 3. Sätt i strömsladden direkt till ett eluttag.
 4. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 5. Starta skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 4: Återställ skrivaren
Återställning av skrivaren kan åtgärda felmeddelanden om skrivarvagnfel.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 5: Lämna in skrivaren på service
Om de föregående felsökningsstegen inte löser problemet, servar du skrivaren.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...