hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653, MFP M681, M682 - Installera pappersmatare för 1 x 550 ark med stativ

Installera pappersmatare för 1 x 550 ark med stativ

I det här dokumentet beskrivs hur du installerar den extra pappersmataren för 1 x 550 ark med stativ till skrivarna HP LaserJet Pro M652, M653 och HP LaserJet Pro MFP M681, M682.
 1. Ta ut pappersmataren för 1 x 550 ark med stativ ur kartongen och ta bort allt förpackningsmaterial. Kontrollera att innehållet matchar följande illustration:
  obs!
  HP rekommenderar att alla förpackningsmaterial så långt möjligt återvinns.
  Figur : Innehåll i kartongen
 2. Stäng av skrivaren genom att trycka på strömknappen.
  Figur : Stäng av skrivaren
 3. Koppla bort strömkabeln och USB- eller nätverkskabeln.
  Figur : Koppla bort kablarna
 4. Placera skrivaren på pappersmataren för 1 x 550 ark med stativ. Positionera skrivaren med hjälp av justeringspinnarna ovanpå stativet.
    varning!
  HP rekommenderar att tre personer flyttar skrivaren för att placera den på stativet.
  Alla fack måste vara stängda när du flyttar skrivaren.
  Figur : Placera skrivaren på pappersmataren med stativ
 5. Öppna facket och vrid sedan facklåset medurs.
  Figur : Öppna facket och vrid facklåset
 6. Ta bort tejp och transportskydd från facket.
  Figur : Ta bort tejpen och transportskyddet
 7. Ställ in pappersledarna för längd och bredd genom att klämma ihop de blå justeringsreglagen och skjuta ledarna till den pappersstorlek som används.
  Figur : Justera pappersledarna
 8. Fyll på papper i facket. Kontrollera att buntens överkant inte når över markeringen för maxnivå.
  Figur : Fyll på papper i facket
 9. Ställ in pappersledarna genom att ta tag i justeringsreglagen och trycka inåt. Kontrollera att pappersledarna ligger an lätt mot bunten, men inte böjer den.
  Figur : Justera pappersledarna
 10. Ta bort kuben för fackets nummer från baksidan av frontplattan.
  Figur : Ta bort kuben för fackets nummer
 11. Sätt tillbaka kuben för fackets nummer i dess spår med nummer tre vänt utåt. Nummer tre ska visas på fackets främre högra sida.
  Figur : Sätt tillbaka kuben för fackets nummer med numret tre vänt utåt
 12. Stäng facket.
  Figur : Stäng facket
 13. Skruva loss tassen längst ned på skrivarstativet så att den vilar mot golvet och ger stöd åt skrivaren.
  obs!
  Tassen bör utöva tillräckligt mycket tryck mot golvet för att förhindra att skrivaren rullar.
  Figur : Skruva ur tassen så att den ger stöd åt skrivaren
 14. Anslut strömkabeln och USB-kabeln eller nätverkskabeln.
  Figur : Anslut kablarna igen
 15. Sätt på skrivaren genom att trycka på strömknappen.
  Figur : Starta skrivaren
 16. Konfigurera tillbehöret i skrivardrivrutinens programvara. Sök upp ditt operativsystem i alternativen nedan och följ sedan instruktionerna.
  • OS X: Listan över installerade alternativ uppdateras automatiskt under den första utskriften när tillbehöret har installerats. Annars utför du följande steg:
   1. I Apple-menyn () klickar du på Systeminställningar.
   2. Välj Skriv ut och skanna (eller Skrivare och skannrar).
   3. Välj skrivaren och klicka på Alternativ och tillbehör och klicka sedan på fliken Alternativ.
   4. Konfigurera tillbehöret manuellt.
  • Windows® 8.0, 8.1 och 10: Om du monterar tillbehöret efter att du installerat skrivarens programvara ska du utföra följande steg:
   1. Windows® 8.0 och 8.1: Bläddra ned till skärmens vänstra hörn och högerklicka i fönstret som visas.
    Windows® 10: Högerklicka på Windows-ikonen på skärmens nedre vänstra hörn.
   2. Välj Kontrollpanelen. Under Maskinvara och ljud väljer du Visa enheter och skrivare.
   3. Högerklicka på skrivarens namn och välj sedan Skrivaregenskaper.
   4. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
   5. Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp och skrivardrivrutin:
    • Nätverks- eller USB-anslutningar med HP Universal Print Driver (UPD): I området Installerbara alternativ under Automatisk konfiguration väljer du Uppdatera nu
    • Nätverks- eller USB-anslutningar med skrivardrivrutinen HP PCL 6: Välj Uppdatera nu.
    • Nätverks- eller USB-anslutningar med skrivardrivrutinen HP PCL-6 version 4: Installera tillbehöret manuellt genom att klicka i menyn intill facket som ska installeras och välj sedan HP inmatningsfack för 550 ark.
  • Windows® 7: Om du monterar tillbehöret efter att du installerat skrivarens programvara ska du utföra följande steg:
   1. Kontrollera att skrivaren är aktiverad och ansluten till datorn eller nätverket.
   2. Öppna Windows Startmeny och klicka sedan på Enheter och skrivare.
   3. Högerklicka på produktens namn och välj Egenskaper för skrivare.
   4. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
   5. Uppdatera de installerade alternativen. Stegen varierar beroende på anslutningstyp och skrivardrivrutin:
    • Nätverks- eller USB-anslutningar med HP Universal Print Driver (UPD): I området Installerbara alternativ under Automatisk konfiguration, väljer du Uppdatera nu.
    • Nätverks- eller USB-anslutningar med skrivardrivrutinen HP PCL 6: Välj Uppdatera nu.
  • Windows® XP och Windows Vista®: Om du monterar tillbehöret efter att du installerat skrivarens programvara ska du utföra följande steg:
   1. Kontrollera att skrivaren är aktiverad och ansluten till datorn eller nätverket.
   2. Öppna Windows Startmeny och klicka sedan på Enheter och skrivare (eller Skrivare och fax för XP).
   3. Högerklicka på namnet på den här skrivaren och välj Skrivaregenskaper (eller Egenskaper för XP).
   4. Klicka på fliken Enhetsinställningar.
   5. Klicka på avsnittet Installerbara alternativ.
   6. Om du vill uppdatera de installerade alternativen för nätverks- eller USB-anslutning väljer du Uppdatera nu i listrutan bredvid Automatisk konfigurering.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...