hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Samsung-laserskrivare - Felmeddelandet Prepare Toner (Förbered toner) eller Toner Low (Toner låg)

Om skrivaren visas felmeddelandet Prepare Toner (Förbered toner) eller Toner Low (Toner låg) är tonerkassetten/-kasseterna nästan tom(ma) och måste snart bytas.
Gör följande för att förlänga kassetternas användbara livslängd:
  1. Öppna den främre eller övre luckan (beroende på modell) på skrivaren.
  2. Ta bort tonerkassetterna och skaka på dem från sida till sida flera gånger för att omfördela tonern.
  3. Sätt tillbaka tonerkassetterna i skrivaren.
  4. Fäll ner skrivarluckan.
  5. När meddelandet Toner Low (Toner låg) eller Prepare Toner (Förbered toner) ändras till Toner Empty (Tom toner) eller Toner Exhausted (Toner slut) är tonerkassetterna tomma och behöver bytas.
Byt tonerkassetterna genom att besöka https://support.hp.com och söka rätt på lämplig tonerkassett för din skrivarmodell i tabellen Toner Compatibility (Tonerkompatibilitet).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...