hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro 7720-skrivare - Kontrollpanelens funktioner

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet 7720 All-in-One-skrivare för breda format.
Kontrollpanelen innehåller knappar, ikoner och en pekskärm för att välja utskriftsalternativ.
Knappar och lampor på kontrollpanelen
Från teckenfönstret på kontrollpanelen får du åtkomst till Start-knappen, kontrollerar trådlösa anslutningsproblem och öppnar hjälpmenyer.
Figur : Knappar, ikoner och lampor på kontrollpanelen
Exempel på kontrollpanelens knappar, ikoner och lampor
1. Start-knapp: Tar dig tillbaka från Kontrollpanelen till startskärmen.
2. Pekskärmvisning: Tryck på skärmen för att välja menyalternativ, eller svep med fingret över skärmen för att bläddra genom menyalternativen.
3. Statuslampa för trådlös funktion: Indikerar status för skrivarens trådlösa anslutning. En fast blå lampa indikerar att en trådlös anslutning har upprättats och att du kan skriva ut trådlöst. Om den trådlösa funktionen är avstängd, lampan för trådlöst är släckt och skärmen Trådlösa Sammanfattning visar Trådlösa av.
4. Knappen Bakåt: Går tillbaka till föregående skärm.
5. Knappen Hjälp: Öppna hjälpmenyn för den aktuella åtgärden.
Kontrollpanel-menyn
Tryck på kontrollpanelen för att välja appalternativ för att skriva ut, faxa, kopiera och skanna från huvudmenyn. Dra fingret över skärmen för att bläddra igenom genvägarna eller nedåt på displayen för att öppna infopanelen.
Figur : Kontrollpanel-menyn
Exempel på kontrollpanelens skärmmeny
1. Inställningar: Visar inställningsskärmen för att ändra inställningar, nätverk, Wi-Fi Direct, faxinstallation, underhållsinställningar och utskriftsrapporter.
2./ Ikonen för patroner Wireless/Ethernet: Ikonen Trådlöst öppnar menyn Trådlös sammanfattning där du kan kontrollera den trådlösa statusen och ändra inställningar för trådlöst nätverk. Du kan skriva ut en testrapport för trådlöst för att hjälpa dig att diagnostisera problem med nätverksanslutningen. Om det finns ingen nätverksanslutning, visas ikonen Trådlöst som standard.
3. Ikonen HP ePrint: Öppnar menyn Sammanfattning av webbtjänster för att kontrollera statusinformation om ePrint, ändra ePrint-inställningar eller skriva ut en informationssida för webbtjänsterna.
4. Ikonen Wi-Fi Direct: Öppnar menyn Wi-Fi Direct för att slå på eller av Wi-Fi Direct-utskrift och visa namnet och lösenordet för Wi-Fi Direct-utskrift.
5. Ikonen Bläck: Visar beräknade bläcknivåer för bläckpatronen. Ikonen visar en varningssymbol om bläcknivån understiger den förväntade miniminivån.
6. Ikonen Faxstatus: Öppnar information om status för funktionen automatiskt svar, faxloggar och faxens ljudvolym.
7. Eco-ikonen: Öppnar menyn Eco där du kan konfigurera en del av skrivarens miljömässiga funktioner.
8. Kopieringsgenväg: Visar alternativ för att kopiera dokument, foton eller IDs och ändra kopieringsinställningarna.
9.Skanningsgenväg: Visar alternativ för att skanna till en dator eller e-post.
10.Faxningsgenväg: Visar alternativ för att snabbt skicka ett fax eller ändra faxinställningarna.
11.Genväg till appar: Visar hämtade utskriftsappar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...