hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Vi håller på att uppgradera vår hemsida

  Vid tillfälliga problem, vänligen försök igen senare.

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro 7720-skrivare - Felet "Vagnsfel"

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet Pro 7720-skrivare för breda format.
Skrivarvagnen där bläckpatronerna sitter fastnar i skrivaren och ett felmeddelande om vagnsfel visas på kontrollpanelen. Ett papperstrassel kan ha inträffat tidigare.
Använd en ficklampa för att slutföra dessa steg.
Figur : Ficklampa
Bild: Ficklampa
Steg 1: Ta bort papper som har fastnat i skrivaren
Papperstrassel kan inträffa på flera ställen i skrivaren. Om du inte hittar något papperstrassel på ett ställe, fortsätt till nästa ställe tills du hittar trasslet.
Om du har markerat och tagit bort allt papper som har fastnat på alla ställen i skrivaren och felet kvarstår, fortsätt till nästa steg.
Steg 2: Ta bort bläckpatronerna och sätt in dem igen
Felaktig placering eller isättning av bläckpatronerna kan göra att skrivaren visar ett felmeddelande som indikerar skrivarvagnfel. Kontrollera att bläckpatronerna är korrekt installerade genom att ta bort och sätta tillbaka bläckpatronerna och försök sedan att skriva ut igen.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Vänta tills vagnen har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Du lossar bläckpatronen genom att trycka framtill på den och sedan dra den mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta bort bläckpatronerna från platsen
  Ta bort bläckpatronerna från platsen
 4. Sätt försiktigt in bläckpatronen i hållaren och tryck den framåt tills den snäpps fast.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen för att installera bläckpatronerna. Det kan leda till att skrivhuvudet eller bläckpatronerna hamnar fel, någonting som kan skada utskriftsmekanismen och orsaka utskriftsproblem.
  Figur : Sätt in bläckpatronen i den tomma hållaren
  Sätt in bläckpatronen i den tomma hållaren
 5. Upprepa stegen för de andra bläckpatronerna.
 6. Stäng luckan till bläckpatronen.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 3: Inspektera skrivarvagnens bana för at se papper som fastnat
Om det finns papper som hindrar skrivhuvudet eller om skrivhuvudet är felplacerat kan det orsaka ett felmeddelande. Ta bort skrivhuvudet, undersök vagnbanan och sätt sedan in skrivhuvudet igen.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Figur : Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
  Öppnar åtkomstluckan till bläckpatronen
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Med skrivaren påslagen ska du dra ut strömsladden och andra sladdar.
    varning!
  Strömsladden måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 4. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen för att låsa upp skrivhuvudet.
  Figur : Lyfta upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
  Lyfta upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
 5. Utan att ta bort bläckpatronerna ska du ta tag på sidorna av skrivhuvudet och lyfta skrivhuvudet och dra det mot dig.
    varning!
  Munstyckeområdet på undersidan av skrivhuvudet är ömtåligt! Se till att skrivhuvudets undersida inte stöter emot eller gnids mot skrivaren. Vidrör inte munstyckena eller de elektriska kontakterna. Detta kan leda till elfel eller problem med utskriftskvaliteten.
  Figur : Borttagning av skrivhuvudet
  Borttagning av skrivhuvudet
   Figur : Munstycken och elektriska kontakter
   Munstycken och elektriska kontakter
  1. Munstycken
  2. De elektriska kontakterna
 6. Placera skrivhuvudet upp och ned på ett pappersark.
    varning!
  Inspektera skrivarvagnens väg omedelbart och sätt sedan i skrivhuvudet så snart området för skrivarvagnen är fritt från papper eller hinder. Om skrivhuvudet lämnas utanför skrivaren under en längre tid kan det leda till skador på skrivhuvudet eller skrivaren.
  Figur : Exempel på ett skrivhuvud upp och ner på ett pappersark
  Exempel på ett skrivhuvud upp och ner på ett pappersark
 7. Använd en ficklampa för att söka efter och ta bort papper eller hinder i skrivarvagnens åtkomstområde.
  Figur : Kontrollera om papper har fastnat i skrivarvagnens bana
  Kontrollera om papper har fastnat i skrivarvagnens bana
 8. Ta tag i skrivhuvudet på båda sidor med de elektriska kontakterna vända mot skrivarens baksida och sätt sedan i skrivhuvudet i skrivarvagnen.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Sätt i skrivhuvudet
 9. Vagga skrivhuvudet försiktigt åt vänster och höger så att skrivhuvudet verkligen hamnar på plats i vagnen.
 10. Sänk försiktigt spärrhandtaget på vagnen tills det snäpper fast.
  Figur : Sänka spärrhandtaget på vagnen
  Sänka spärrhandtaget på vagnen
 11. Kontrollera varje bläckpatron så att den inte sticker ut längre än de andra bläckpatronerna. Om en bläckpatron sticker ut, tryck in den tills den snäpps fast.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
 13. Anslut strömsladden och alla andra kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.
 14. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 4: Anslut skrivaren direkt till ett vägguttag
Anslut skrivaren direkt till ett vägguttag för att se till att strömförsörjningen fungerar korrekt.
 1. Koppla bort strömsladden från skrivarens baksida.
 2. Dra ut strömkabeln ur eventuella grenuttag och överspänningsskydd.
 3. Sätt i strömsladden direkt till ett eluttag.
 4. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 5. Starta skrivaren.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Steg 5: Återställ skrivaren
Återställning av skrivaren kan åtgärda felmeddelanden om skrivarvagnfel.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Försök skriva ut. Fortsätt till nästa steg om felet kvarstår.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...