hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro 7720-skrivare - "Vagnfel" visas

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet Pro 7720 All-in-One-skrivare för breda format.
När du har installerat en bläckpatron skriver inte skrivaren ut något, och ett felmeddelande Bläckpatronsfel visas på skrivarens kontrollpanel.
Dessa fel kan under vissa omständigheter inträffa med de korrekta HP-bläckpatroner eller HP Instant Ink-bläckpatroner. Bläckpatronen kanske behöver installeras om, de elektriska kontakterna kanske är smutsiga eller det kanske är ett problem med bläckpatronen eller skrivaren.
  varning!
Du måste installera Setup-bläckpatroner som ingår med skrivaren under den första skrivarkonfigurationen, annars så visas det ett felmeddelande om bläckpatroner.
Steg 1: Använd äkta HP-bläckpatroner
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläckpatroner. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda HP-bläckpatroner. Se till att du använder korrekt HP-bläckpatroner för skrivaren.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
Beskrivning av bläckpatron
USA och Kanada
Europa, Afrika, CIS och Mellanöstern
Latinamerika
Asien Stillhavsregionen och Japan
Svart bläckpatron
HP 952 Svart
HP 952XL svart
HP 953 Svart
HP 953XL svart
HP 954 Svart
HP 954XL svart
HP 955 Svart
HP 955XL svart
Cyan-bläckpatron
HP 952 Cyan
HP 952XL cyan
HP 953 Cyan
HP 953XL cyan
HP 954 Cyan
HP 954XL cyan
HP 955 Cyan
HP 955XL cyan
Magenta-bläckpatron
HP 952 Magenta
HP 952XL magenta
HP 953 Magenta
HP 953XL magenta
HP 954 Magenta
HP 954XL magenta
HP 955 Magenta
HP 955XL magenta
Gul bläckpatron
HP 952 Gul
HP 952XL gul
HP 953 Gul
HP 953XL gul
HP 954 Gul
HP 954XL gul
HP 955 Gul
HP 955XL gul
Om installation av äkta HP-bläckpatroner löste problemet och skrivaren inte visar ett felmeddelandet om bläckpatronfel, behöver du inte fortsätta felsökningen.
Steg 2: Kontrollera att bläckpatronerna är rätt isatta
Kontrollera att bläckpatronerna är rätt isatta.
 1. Starta skrivaren.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
 3. Vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
 4. Kontrollera att bokstaven på bläckpatronensetiketten matchar ikonen i hållaren.
  Figur : Korrekt installerade bläckpatroner
  Bild: Korrekt installerade bläckpatroner.
 5. Du lossar bläckpatronen genom att trycka framtill på den och sedan dra den mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta bort bläckpatronerna från platsen
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 6. Kontrollera att inget bläck eller skräp har samlats på bläckpatronens kopparfärgade kontakt.
  Figur : Bläckpatronens kopparfärgade kontakt
  Bild: Bläckpatronens kopparfärgade kontakt.
 7. Sätt försiktigt in bläckpatronen i hållaren, se till att bokstaven på bläckpatronen matchar bokstaven på hållaren och tryck sedan bläckpatronen framåt tills den snäpps fast.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen för att installera bläckpatronerna. Det kan leda till att skrivhuvudet eller bläckpatronerna hamnar fel, någonting som kan skada utskriftsmekanismen och orsaka utskriftsproblem.
  Figur : Sätt in bläckpatronen i den tomma hållaren
  Bild: Sätt in bläckpatronen i hållaren.
 8. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs.
 9. Kontrollera att inga bläckpatroner sticker ut längre än de andra bläckpatronerna.
  Om en bläckpatron sticker ut, tryck in den tills den snäpps fast.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
 11. Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen.
Om problemet löstes genom de här stegen och skrivaren inte visar ett felmeddelande om bläckpatronerna, behöver du inte fortsätta felsökningen.
Steg 3: Kontrollera skrivarvagnens spärr
Kontrollera att vagnspärren är nere.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
 2. Vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
 3. Kontrollera att vagnspärren är nere. Om vagnspärren är öppen ska du trycka ned den tills den snäpper fast.
  Figur : Spärrhandtaget är nere
  Bild: Spärrhandtaget är nere
 4. Stäng luckan till bläckpatronen.
Om problemet löstes genom de här stegen och skrivaren inte visar ett felmeddelande om bläckpatronerna, behöver du inte fortsätta felsökningen.
Steg 4: Rengör bläckpatronernas kontakter
Rengör bläckpatronens kontakter för att ta bort skräp som kan förhindra en elektrisk anslutning.
  varning!
Rengör en bläckpatron i taget. Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 10 minuter. Stäng aldrig av skrivaren när en bläckpatron är borttagen från sin plats. Om bläckpatronplatser lämnas tomma kan det orsaka skada på bläckpatronsystemet.
 1. Leta upp en ren, luddfri trasa (putsduk till glasögon eller kaffefilter fungerar bra) som du kan använda för att rengöra bläckpatronkontakterna.
 2. Kontrollera att skrivaren är på.
 3. Öppna luckan till bläckpatronen.
 4. Vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
 5. Du lossar den problemorsakande bläckpatronen genom att trycka framtill på den och sedan dra den mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta ut bläckpatronen ur hållaren
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 6. Rengör de kopparfärgade kontakterna på bläckpatronen med en ren, luddfri trasa.
  Figur : Bläckpatronens kopparfärgade kontakt
  Bild: Bläckpatronens kopparfärgade kontakt.
 7. Sätt försiktigt in bläckpatronen i hållaren, se till att bokstaven på bläckpatronen matchar bokstaven på hållaren.
  Figur : För in bläckpatronen i hållaren
  Bild: Sätt i bläckpatronen i det färgkodade facket.
 8. Tryck bläckpatronen framåt tills den klickar på plats.
 9. Upprepa dessa steg för övriga bläckpatroner om det behövs.
 10. Stäng luckan till bläckpatronen.
 11. Se efter om det visas några felmeddelanden på kontrollpanelen.
 12. Om felmeddelandet kvarstår, upprepar du föregående steg för att rengöra bläckpatronens kontakter.
Om problemet löstes genom de här stegen och skrivaren inte visar ett felmeddelande om bläckpatronerna, behöver du inte fortsätta felsökningen.
Steg 5: Återställ skrivaren
Återställning av skrivaren kan återställa anslutningen med bläckpatronen och ta bort eventuella felmeddelanden.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Om återställning av skrivaren löste problemet och skrivaren inte visar ett felmeddelandet om bläckpatronerna, behöver du inte fortsätta felsökningen.
Steg 6: Byt den bläckpatron som orsakar problemet
Felmeddelandet kan visa en specifik bläckpatron som orsakar felet. Byt den bläckpatron som orsakar problemet.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
 1. Starta skrivaren.
 2. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
 3. Vänta tills skrivarvagnen har stannat och är tyst.
 4. Du lossar bläckpatronen genom att trycka framtill på den och sedan dra den mot dig och ut ur hållaren.
  Figur : Ta bort bläckpatronerna från platsen
  Bild: Ta ut bläckpatronen ur hållaren.
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen.
 6. Håll bläckpatronen så att dess kontakter är vända mot skrivaren.
 7. För in den nya bläckpatronen i hållaren och tryck sedan fram den försiktigt tills den snäpps fast. Kontrollera att bokstaven på bläckpatronen matchar ikonen i hållaren.
    varning!
  Lyft inte upp spärrhandtaget på vagnen för att installera bläckpatronerna. Det kan leda till att skrivhuvudet eller bläckpatronerna hamnar fel, någonting som kan skada utskriftsmekanismen och orsaka utskriftsproblem.
  Figur : Sätt in bläckpatronen i den tomma hållaren
  Bild: Sätt i bläckpatronen i den färgkodade öppningen
 8. Upprepa dessa steg för att installera nya patroner.
 9. Stäng luckan till bläckpatronen.
Om felmeddelandet fortfarande visas på skrivarens kontrollpanel går du vidare till nästa steg.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...