hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

Skrivarna HP OfficeJet Pro 7720 - Felet "Bläcksystemfel" eller "Problem med strömförsörjningssystem" visas

Det här dokumentet gäller för HP OfficeJet Pro 7720 All-in-One-skrivare.
Felmeddelandet Bläcksystemfel eller Problem med strömförsörjningssystem visas på skrivarens kontrollpanel, och skrivaren skriver inte ut.
Steg 1: Använd äkta HP-bläckpatroner
Om dina bläckpatroner inte är kompatibla med din skrivare, kan det orsaka ett felmeddelande.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläck- och tonertillbehör. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos bläck från andra tillverkare eller påfyllda bläckpatroner. Om du inte använder äkta HP:s bläckpatroner kan stegen i detta dokument kanske inte lösa problemet. Kontrollera autenticiteten av patronerna genom att gå till hp.com/go/anticounterfeit.
Gå till HP SureSupply för att kontrollera bläckpatronernas eller tonerkassetternas kompatibilitet eller köpa nya bläckpatroner och andra tillbehör.
 1. Gå till HP SureSupply.
 2. Så här ställer du in land/region, om det behövs.
  Figur : Land-/region-väljaren
  Välja land/region
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa nya tillbehör eller kontrollera om bläckpatronen är kompatibla med skrivaren.
Äkta HP-bläckpatroner och tillbehör kan även köpas från andra återförsäljare.
För att köpa bläckpatroner från andra återförsäljare, anteckna följande bläckpatroner som fungerar med din skrivare.
Beskrivning av bläckpatron
USA och Kanada
Europa, Afrika, CIS och Mellanöstern
Latinamerika
Asien Stillhavsregionen och Japan
Svart bläckpatron
HP 952 svart
HP 952XL svart
HP 953 Svart
HP 953XL Svart
HP 954 Svart
HP 954XL Svart
HP 955 Svart
HP 955XL Svart
Cyan-bläckpatron
HP 952 Cyan
HP 952XL Cyan
HP 953 Cyan
HP 953XL Cyan
HP 954 Cyan
HP 954XL Cyan
HP 955 Cyan
HP 955XL Cyan
Magenta ink cartridge
HP 952 Magenta
HP 952XL Magenta
HP 953 Magenta
HP 953XL Magenta
HP 954 Magenta
HP 954XL Magenta
HP 955 Magenta
HP 955XL Magenta
Gul bläckpatron
HP 952 Gul
HP 952XL Gul
HP 953 Gul
HP 953XL Gul
HP 954 Gul
HP 954XL Gul
HP 955 Gul
HP 955XL Gul
Om problemet har löst med installation av äkta HP-bläckpatroner, finns inget behov av att fortsätta med felsökningen.
Steg 2: Återställ skrivaren
I vissa fall kan återställning av skrivaren åtgärda felmeddelandet.
 1. Slå på skrivaren om den inte redan är igång.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Koppla från strömkabeln på skrivarens baksida medan skrivaren är påslagen.
 4. Dra ut strömsladden ur vägguttaget.
 5. Vänta i minst 60 sekunder.
 6. Anslut strömsladden till eluttaget igen.
    obs!
  HP rekommenderar att du sätter i nätsladden direkt i ett vägguttag.
 7. Anslut strömsladden till skrivarens baksida igen.
 8. Slå på skrivaren om den inte redan har startats automatiskt.
  Skrivaren kan behöva värmas upp en stund. Lamporna på skrivaren kan blinka och det kan hända att vagnen rör sig.
 9. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Om felmeddelandet kvarstår går du vidare till nästa steg.
Steg 3: Ta bort bläckpatronerna
Ta bort bläckpatronerna och kontrollera sedan skrivarens kontrollpanel för att se ett felmeddelande.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Du lossar den svarta bläckpatronen genom att trycka framtill på den och sedan dra den mot dig för att ta bort den.
  Figur : Avlägsna bläckpatronen
  Avlägsna bläckpatronen
 4. Ta bort de andra tre bläckpatronerna.
 5. Stäng luckan till bläckpatronen.
 6. Kontrollera skrivarens kontrollpanel.
  • Om skrivaren visar meddelandet Bläcksystemfel eller Problem med strömförsörjningssystem på kontrollpanelen, går du till Uppdatera skrivarens inbyggda programvara.
  • Om meddelandet har ändrats till Byt ut bläckpatron [K/C/M/Y], fortsätt till nästa steg.
Steg 4: Rengör bläckpatronerna
Rengör bläckpatronernas kontakter och kontrollera sedan skrivarens kontrollpanel för att se ett felmeddelande.
 1. Leta upp en ren, luddfri trasa (putsduk till glasögon eller kaffefilter fungerar bra) som du kan använda för att rengöra bläckpatronkontakterna.
 2. Fukta en ren, luddfri trasa med flaskvatten eller destillerat vatten.
 3. Torka försiktigt av kopparkontakterna på bläckpatronen.
  Figur : Exempel på kopparfärgade kontakt
  Exempel på kopparfärgade kontakt
 4. Torka av kontakten med en torr, luddfri trasa.
 5. Vänta tills bläckpatronen torkat innan du fortsätter (ca 10 minuter).
 6. Sätt försiktigt tillbaka bläckpatronen i hållaren och tryck den framåt tills den snäpps fast.
  Figur : Sätt tillbaka bläckpatronerna
  Sätt tillbaka bläckpatronerna
 7. Upprepa dessa steg för alla bläckpatroner.
 8. Stäng luckan till bläckpatronen.
 9. Kontrollera kontrollpanelen för att se om felmeddelandet kvarstår.
  • Om det inte finns något felmeddelande, kan du avbryta felsökningen.
  • Om meddelandet Byt ut bläckpatron [K/C/M/Y] visas, ta bort de angivna bläckpatronerna, rengör den kopparfärgade kontakten igen och sätt sedan tillbaka bläckpatronen.
  • Om meddelandet Bläcksystemfel eller Problem med strömförsörjningssystem kvarstår går du vidare till nästa steg.
Steg 5: Uppdatera skrivarens inbyggda programvara
Felet kan inträffa om skrivarens inbyggda programvara är inaktuell. Uppdatera den inbyggda programvaran via skrivarens kontrollpanel.
Om felmeddelandet kvarstår går du vidare till nästa steg.
Steg 6: Rengöra skrivhuvudet med ett automatiskt verktyg
Om skrivhuvudet är igensatt kan du behöva rengöra skrivhuvudet flera gånger. Använd ett automatiserat verktyg från skrivarens kontrollpanel för att rengöra skrivhuvudet.
 1. På skrivarens kontrollpanel, svep ner med fingret för att öppna instrumentpanelen och tryck sedan på ikonen Installation .
 2. Dra med fingret på skärmen och tryck sedan på Skrivarunderhåll.
 3. Tryck på Uppdatera skrivaren och sedan på Sök efter skrivaruppdateringar nu.
    obs!
  När du vill att skrivaren ska söka efter uppdateringar automatiskt, tryck på Alternativ för uppdatering av skrivare och se till att Installerar automatiskt (Rekommenderat) har valts.
  Uppdateringen installeras automatiskt.
 4. Skriv ut ytterligare en diagnostiksida för utskriftskvalitet och fortsätt sedan till nästa steg.
Om felmeddelandet kvarstår går du vidare till nästa steg.
Steg 7: Inspektera skrivarvagnens bana för at se papper som fastnat
Om det finns papper som hindrar skrivhuvudet eller om skrivhuvudet är felplacerat kan det orsaka ett felmeddelande. Ta bort skrivhuvudet, undersök vagnbanan och sätt sedan in skrivhuvudet igen.
  obs!
Använd en ficklampa för att slutföra dessa steg.
Figur : Ficklampa
Bild: Ficklampa
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
 2. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 3. Med skrivaren påslagen ska du dra ut strömsladden och andra sladdar.
    varning!
  Strömsladden måste kopplas bort för att du ska kunna flytta vagnen för hand och återställa pappersmatningsmekanismen utan risk för elektriska stötar.
 4. Lyft upp spärrhandtaget på vagnen för att låsa upp skrivhuvudet.
  Figur : Lyfta upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
  Lyfta upp spärrhandtaget på skrivarvagnen
 5. Utan att ta bort bläckpatronerna ska du ta tag på sidorna av skrivhuvudet och lyfta skrivhuvudet och dra det mot dig.
    varning!
  Munstyckeområdet på undersidan av skrivhuvudet är ömtåligt! Se till att skrivhuvudets undersida inte stöter emot eller gnids mot skrivaren. Vidrör inte munstyckena eller de elektriska kontakterna. Detta kan leda till elfel eller problem med utskriftskvaliteten.
  Figur : Borttagning av skrivhuvudet
  Borttagning av skrivhuvudet
   Figur : Munstycken och elektriska kontakter
   Bild: Munstycken och elektriska kontakter
  1. Munstycken
  2. De elektriska kontakterna
 6. Placera skrivhuvudet upp och ned på ett pappersark.
    varning!
  Inspektera skrivarvagnens väg omedelbart och sätt sedan i skrivhuvudet så snart området för skrivarvagnen är fritt från papper eller hinder. Om skrivhuvudet lämnas utanför skrivaren under en längre tid kan det leda till skador på skrivhuvudet eller skrivaren.
  Figur : Skrivhuvud upp och ned på ett pappersark
  Bild: Skrivhuvud upp och ned på ett pappersark.
 7. Använd en ficklampa för att söka efter och ta bort papper eller hinder i skrivarvagnens åtkomstområde.
  Figur : Kontrollera om papper har fastnat i skrivarvagnens bana
  Bild: Kontrollera om papper har fastnat i skrivarvagnens bana
 8. Ta tag i skrivhuvudet på båda sidor med de elektriska kontakterna vända mot skrivarens baksida och sätt sedan i skrivhuvudet i skrivarvagnen.
  Figur : Sätt i skrivhuvudet
  Bild: Sätt i det nya skrivhuvudet
 9. Vagga skrivhuvudet försiktigt åt vänster och höger så att skrivhuvudet verkligen hamnar på plats i vagnen.
 10. Sänk försiktigt spärrhandtaget på vagnen tills det snäpper fast.
  Figur : Sänka spärrhandtaget på vagnen
  Bild: Sänk spärrhandtaget på vagnen
 11. Kontrollera varje bläckpatron så att den inte sticker ut längre än de andra bläckpatronerna. Om en bläckpatron sticker ut, tryck in den tills den snäpps fast.
 12. Stäng luckan till bläckpatronen.
 13. Anslut strömsladden och alla andra kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.
 14. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
Om felmeddelandet kvarstår går du vidare till nästa steg.
Steg 8: Placera om skrivhuvudet upp till tre gånger
Ibland kvarstår felmeddelanden efter att du har satt i skrivhuvudet. Placera om skrivhuvudet upp till tre gånger så att felmeddelandet försvinner.
  obs!
Du behöver inte ta bort skrivhuvudet från vagnen.
 1. Öppna luckan till bläckpatronen.
 2. Dra ut strömsladden från baksidan av skrivaren. Om du kopplar ur skrivaren förhindrar du att vagnen flyttar sig.
    varning!
  Du måste koppla bort strömsladden innan du för in händerna i skrivaren för att undvika risk för skador eller elektrisk stöt.
 3. Lyft upp vagnspärren.
  Figur : Lyfta upp vagnspärren
  Bild: Lyfta upp vagnspärren.
 4. Ta tag i sidorna av skrivhuvudet och lyft det en aning utan att ta bort det helt från vagnen.
  Figur : Lyfta skrivhuvudet en aning
  Bild: Lyft skrivhuvudet en aning.
 5. Sätt skrivhuvudet i vagnen igen för att placera om det.
  Figur : Placera om skrivhuvudet
  Bild: Placera om skrivhuvudet.
 6. Vagga skrivhuvudet försiktigt åt vänster och höger så att skrivhuvudet verkligen hamnar på plats i vagnen.
 7. Fäll ned vagnspärren.
  Figur : Fäll ned vagnspärren
  Bild: Fäll ned vagnspärren.
 8. Kontrollera att vagnspärren är nere.
   Figur : Vagnspärrens positioner
   Vagnspärrens positioner
  1. Vagnspärren är uppe
  2. Spärrhandtaget är nere
 9. Stäng luckan till bläckpatronen.
 10. Återanslut strömsladden och alla andra kablar på baksidan av skrivaren igen och slå på skrivaren.
 11. Vänta tills uppvärmningen är klar och skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 12. Du kan behöva placera om skrivhuvudet upp till tre gånger.
Om felmeddelandet kvarstår efter att skrivhuvudet omplacerats tre gånger, fortsätter du till nästa steg.
Steg 9: Byt ut skrivhuvudet
Om felet kvarstår efter att du satt tillbaka skrivhuvudet, byt ut skrivhuvudet. Utbytesskrivhuvudsenheter är endast tillgängliga från HP:s kundsupport eller auktoriserade serviceleverantörer.
  varning!
Vänta tills du har en ny skrivhuvudenhet tillgänglig innan du tar bort bläckpatronerna. Lämna inte bläckpatronerna utanför skrivaren i mer än 30 minuter. Då kan både skrivaren och bläckpatronerna skadas.
Om du har en defekt patron eller skrivhuvud, kan garantin gälla. För att kontrollera garantin på bläckmaterialet går du till hp.com/go/learnaboutsupplies, väljer ditt land/region och ser sedan informationen om begränsad garanti för dina förbrukningsartiklar.
 1. Gå till HP Parts Store (på engelska) och välj ditt land/din region och språkkombination, om du blir ombedd att göra det.
 2. I rutan Sök efter din del skriver du M0H91A och trycker på Retur.
 3. Följ anvisningarna på skärmen för att beställa skrivhuvudenheten.
Om felmeddelandet kvarstår går du vidare till nästa steg.
Reparerar eller ersätt din HP-produkt om du har slutfört alla föregående steg.
För att se om din produkt fortfarande är under garanti går du till webbplatsen för garantikontroll http://www.support.hp.com/checkwarranty. Kontakta HP Support för att schemalägga en reparation eller byte. Om du är i Stillahavsområdet ska du kontakta HP Support för att hitta ett lokalt servicecenter i ditt område.
Reparationsavgifter kan tillkomma om garantin inge längre gäller för produkterna.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...