hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 2600-skrivare - Byta bläckpatroner

Detta dokument gäller för HP DeskJet 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2640, 2652, 2655, 2680 och DeskJet Ink Advantage 2675, 2676, 2677, 2678 och 2679 all-in-One-skrivare.
Fyll på vanligt papper i inmatningsfacket och byt sedan bläckpatroner som är tomma eller nästan tomma på bläck med nya, äkta HP bläckpatroner.

Steg 1: Fyll på papper

Innan du byter bläckpatronerna och påbörjar justeringsprocessen, se till att papper har fyllts på i skrivaren.
 1. Fäll upp inmatningsfacket.
  Fäll upp inmatningsfacket
 2. Skjut pappersbreddstödet så långt det går åt vänster.
  Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
 3. Lägg i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
  Lägg i papperet i inmatningsfacket
 4. Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det vilar vid kanten av papperet.
  Skjut pappersledaren åt höger.
 5. Fäll ned utmatningsfacket och dra ut fackets förlängare.
  Fäll ned utmatningsfacket och dra ut utmatningsfackets förlängare.

Steg 2: Byta bläckpatroner

Byt en eller båda bläckpatronerna som indikeras av bläckpatronernas statuslampa på kontrollpanelen.
 1. Slå på HP-skrivaren, om den inte redan är igång.
 2. Fäll ned utmatningsfacket, för in handen i skrivaren, ta tag i handtaget och sänk sedan bläckpatronsluckan.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
  Öppna bläckpatronsluckan
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.
 4. Lossa på bläckpatronen genom att försiktigt trycka den nedåt och dra sedan ut den från hållaren.
  Ta ur bläckpatronen
 5. Ta ut den nya bläckpatronen ur förpackningen. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Håller i bläckpatronens sidor.
 6. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Sätt inte tillbaka skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort tejpen
 7. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Snäpp fast bläckpatronen på plats
 8. Upprepa vid behov föregående steg om du vill byta den andra bläckpatronen.
 9. Stäng luckan till bläckpatronerna.
  Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna

Steg 3: Justera bläckpatronerna

För att få bästa utskriftskvalitet är det nödvändigt att justera bläckpatronerna.
 1. Efter att du har installerat nya bläckpatroner, skrivs en inriktningssida ut automatiskt.
 2. Öppna skannerlocket.
 3. Placera justeringssidan med utskriftssidan mot skannerglaset och lägg det sedan enligt markeringarna på glaset.
  Figur : Placera en justeringssida på skannerglaset
  Placera justeringssidan på skannerglaset
 4. Stäng skannerlocket.
 5. Tryck på knappen Starta svartvit kopiering eller på knappen Starta färgkopiering på skrivarens kontrollpanel.
  Skrivaren justerar bläckpatronerna.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Se listan över vanliga frågor om hur du byter ut bläckpatroner.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...