hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP DeskJet 2600-skrivare - Första konfiguration av skrivaren

Detta dokument gäller för HP DeskJet 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2630, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2640, 2652, 2655, 2680, DeskJet Ink Advantage 2675, 2676, 2677, 2678 och 2679 all-in-One-skrivare.
För att installera din skrivare för första gången, ta bort allt emballage, anslut strömkabeln, installera bläckpatronerna och lägg sedan i papper i inmatningsfacket.
obs!
Om du letar efter skrivarens programvara du gå till 123.hp.com/dj2600.

Steg 1: Ta skrivaren ur förpackningen

Ta ut skrivaren ur lådan och ta sedan bort allt tejp, klistermärken och förpackningsmaterial från skrivaren.
 1. Ta ur skrivaren ur förpackningen.
 2. Ta bort tejp och förpackningsmaterial på skrivarens utsida.
 3. Fäll ned utmatningsfacket, för in handen i skrivaren, och ta tag i handtaget och sänk luckan till bläckpatronen för att öppna den.
  Öppna bläckpatronsluckan
 4. Ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial på skrivarens insida.
  Ta bort tejpen och förpackningsmaterialet
 5. Kontrollera att du tagit ur all maskinvara och allt material ur kartongen innan du slänger eller återvinner kartongen och förpackningsmaterialet.

Steg 2: Anslut strömsladden

Anslut strömkabeln på baksidan av skrivaren för att slå på skrivaren.
obs!
Anslut inte USB-kabeln ännu. Anslutningen till datorn görs medan installationen av programvaran.
 1. Anslut strömsladden till baksidan av skrivaren och anslut den andra änden av strömsladden till eluttaget.
  Anslut strömsladden
 2. Tryck på strömknappen för att starta skrivaren.
  Vagnen flyttas till mitten av skrivaren.
 3. Vänta tills skrivaren har slutat arbeta och är tyst innan du fortsätter.

Steg 3: Installera bläckpatronerna

Installera HP-bläckpatronerna som kommer i kartongen tillsammans med din skrivare.
 1. Ta ut en av bläckpatronerna från dess förpackning. Var noga med att endast vidröra den svarta plasten på bläckpatronen.
  Ta ut bläckpatronen ur förpackningen
 2. Ta bort skyddstejpen.
    varning!
  Rör inte kopparkontakterna eller bläckmunstyckena. Byt inte ut skyddstejpen på kontakterna. Om du vidrör dessa delar kan de täppas till, vilket medför otillräcklig bläcktillförsel och dålig elektrisk anslutning.
  Ta bort tejpen
 3. Håll fast bläckpatronen i sidorna med munstyckena mot skrivaren och tryck sedan in den på plats enligt färgkoden och se till att den knäpper fast.
  obs!
  Installera färgpatronen till vänster och den svarta bläckpatronen till höger.
  Snäpp bläckpatronen på plats
 4. Upprepa dessa steg när du installerar den andra bläckpatronen.
 5. Stäng bläckpatronens åtkomstlucka och stäng sedan skrivarlocket.
  Stäng åtkomstluckan till bläckpatronerna

Steg 4: Lägg i papper i inmatningsfacket

Fyll på vanligt papper, U.S. letter eller A4-papper i inmatningsfacket när du har installerat bläckpatronerna.
 1. Fäll upp inmatningsfacket.
  Fäll upp inmatningsfacket
 2. Skjut pappersbreddstödet så långt det går åt vänster.
  Skjut ledaren för pappersbredd åt vänster
 3. Lägg i en bunt vanligt vitt papper i inmatningsfacket.
  Lägg i papperet i inmatningsfacket
 4. Skjut pappersledaren för bredd åt höger tills det vilar vid kanten av papperet.
  Skjut pappersledaren åt höger.
 5. Fäll ned utmatningsfacket och dra ut fackets förlängare.
  Fäll ned utmatningsfacket och dra ut utmatningsfackets förlängare.

Steg 5: Installera skrivarprogrammet

HP-skrivarens maskinvara är nu konfigurerad och du kan installera skrivarens programvara. Försök inte att ansluta skrivaren till en dator förrän du uppmanas att göra det i programvaran för skrivaren.
Hämta den senaste versionen av skrivarens programvara från följande HP-webbplatser: 123.hp.com/dj2600.
obs!
För utskriftskvalitetens skull skriver skrivaren ut en justeringssida efter att fem sidor har skrivits ut. Följ anvisningarna på justeringssidan för att slutföra bläckpatronjusteringen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...