hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Inställningar för faxmottagning

Konfigurera vidarebefordran av fax

Du kan konfigurera produkten så att inkommande fax vidarebefordras till ett annat faxnummer. När faxet kommer till produkten lagras det i minnet. Därefter ringer produkten upp det faxnummer du har angett och skickar faxet. Om produkten inte kan vidarebefordra ett fax på grund av ett fel (till exempel om numret är upptaget) och upprepade uppringningsförsök misslyckas, skriver produkten ut faxet.
Om produkten får slut på minne när den tar emot ett fax, avbryts mottagningen av det inkommande faxet och endast de sidor och delar av sidor som har lagrats i minnet vidarebefordras.
När funktionen för vidarebefordran av fax används måste produkten (och inte datorn) ta emot faxen, och svarsläget måste vara inställt på Automatiskt.
 1. Öppna kontrollpanelens instrumentpanel (dra med fingrarna nedåt över fliken för instrumentpanelen högst upp på någon av skärmarna eller tryck på bandet längst upp på startskärmen).
 2. Tryck på (Konfigurera) på kontrollpanelens instrumentpanel.
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Inställningar.
 4. Tryck på Vidarebefordran av fax och sedan på antingen På (utskr och vidarebef) eller På (vidarebef).
 5. Använd knappsatsen för att ange numret för vidarebefordran av fax och tryck sedan på Klar.

Spärra eller avblockera faxnummer

obs!
Spärrade faxnummer stöds bara om funktionen för nummerpresentation stöds.
Om du inte vill ta emot fax från vissa personer eller företag, kan du spärra upp till 100 faxnummer med hjälp av kontrollpanelen. När du spärrar ett faxnummer och någon från det numret skickar ett fax till dig, visar displayen på kontrollpanelen att numret är spärrat, faxet skrivs inte ut och sparas inte heller i minnet. Fax från spärrade faxnummer visas i faxaktivitetsloggen med beteckningen ”förkastat”. Du kan avblockera spärrade faxnummer individuellt eller alla på en gång.
obs!
Avsändaren av ett spärrat fax får inget meddelande om att faxet har misslyckats.
 1. Öppna kontrollpanelens instrumentpanel (dra med fingrarna nedåt över fliken för instrumentpanelen högst upp på någon av skärmarna eller tryck på bandet längst upp på startskärmen).
 2. Tryck på (Konfigurera) på kontrollpanelens instrumentpanel.
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Inställningar.
 4. Tryck på Skräpfaxspärr och sedan på (Lägg till kontakt).
 5. Använd knappsatsen för att ange det faxnummer du vill spärra och tryck på Lägg till.

Ange antalet ringsignaler före svar

När svarsläget är inställt på Automatiskt avgör inställningen för ringsignaler före svar hur många gånger telefonen ringer innan produkten besvarar ett inkommande samtal.
Om produkten är ansluten till en telefonlinje som tar emot både fax- och röstsamtal (en delad linje) och dessutom har en telefonsvarare måste du kanske ändra inställningen för antal ringsignaler före svar. Produktens ringsignaler före svar måste vara fler än vad som har angetts för telefonsvararen. Då kan inkommande samtal besvaras via telefonsvararen och eventuella röstmeddelanden spelas in. När samtalet besvaras på telefonsvararen tar produkten över samtalet om den identifierar några faxtoner.
Standardinställningen för ringsignaler före svar är fem för alla länder/regioner.
Använd följande tabell för att avgöra hur många ringsignaler före svar som är lämpligt att använda:
Typ av telefonlinje
Rekommenderade inställningar för ringsignaler före svar
Särskild faxlinje (som endast tar emot faxsamtal)
Ange ett antal ringsignaler inom det intervall som visas i kontrollpanelens display. (Det maximala och minsta tillåtna antalet ringsignaler varierar mellan olika länder/regioner.)
En linje med två separata nummer och en tjänst för ringsignalmönster
En eller två ringsignaler. (Om du har en telefonsvarare eller röstbrevlåda för det andra telefonnumret kontrollerar du att produkten är inställd på ett större antal ringsignaler än svarssystemet. Använd dessutom funktionen för särskilda ringsignaler för att skilja mellan röstsamtal och faxsamtal.)
Delad linje (som tar emot både fax- och röstsamtal) med endast en ansluten telefon
Fem ringsignaler eller flera.
Delad linje (som tar emot både fax- och röstsamtal) med ansluten telefonsvarare eller röstbrevlåda
Två ringsignaler mer än telefonsvararen eller röstbrevlådan.
Så här anger du antalet ringsignaler före svar
 1. Öppna kontrollpanelens instrumentpanel (dra med fingrarna nedåt över fliken för instrumentpanelen högst upp på någon av skärmarna eller tryck på bandet längst upp på startskärmen).
 2. Tryck på (Konfigurera) på kontrollpanelens instrumentpanel.
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Inställningar.
 4. Tryck på Ringsign. f svar.
 5. Ställ in antalet ringsignaler och tryck sedan på Klar.

Ställ in särskild ringsignal

Tjänsten för ringsignalsmönster eller särskilda ringsignaler finns tillgänglig hos vissa lokala telefonbolag. Med den här tjänsten kan du ha mer än ett telefonnummer på en enda linje. Varje telefonnummer har ett unikt ringsignalsmönster, så att du kan besvara röstsamtal och låta produkten besvara faxsamtal.
Om du abonnerar på en tjänst för ringsignalsmönster hos ett telefonbolag måste du ställa in produkten till att besvara rätt ringsignalsmönster. Särskilda ringsignalsmönster stöds inte i alla regioner/länder. Kontakta telefonbolaget för att avgöra om den här tjänsten finns tillgänglig i ditt land/din region.
obs!
Om du inte har någon tjänst för ringsignalsmönster och ändrar inställningarna för ringsignalsmönster till något annat än standard (Alla standardringsignaler), kanske produkten inte kan ta emot fax.
Anslutningarna är enligt följande:
 • Detekt. signalmönster: Stäng av eller slå på produktens funktion för detektering av ringsignalsmönster.
 • Alla standardsignaler: Produkten besvarar alla samtal på telefonlinjen.
 • Enkel: Produkten besvarar alla samtal som har en enkel ringsignal.
 • Dubbel: Produkten besvarar alla samtal som har en dubbel ringsignal.
 • Tredubbel: Produkten besvarar alla samtal som har en tredubbel ringsignal.
 • Dubbel och tredubbel: Produkten besvarar alla samtal som har en dubbel eller tredubbel ringsignal.
Så här ställer du in särskilda ringsignaler
 1. Öppna kontrollpanelens instrumentpanel (dra med fingrarna nedåt över fliken för instrumentpanelen högst upp på någon av skärmarna eller tryck på bandet längst upp på startskärmen).
 2. Tryck på (Konfigurera) på kontrollpanelens instrumentpanel.
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Inställningar.
 4. Tryck på Särskild ringsignal, tryck på Ja och tryck sedan på alternativets namn.

Använda automatisk förminskning för inkommande fax

Standardinställningen för automatisk förminskning av inkommande fax är .
Om du har alternativet Stämpling aktiverat kanske du även vill aktivera Automatisk förminskning. Det förminskar storleken på inkommande fax lite grand så att stämpeln inte innebär att en faxsida skrivs ut på två sidor.
obs!
Kontrollera att inställningen för standardpappersstorlek matchar storleken på pappret i facket.
 1. Öppna kontrollpanelens instrumentpanel (dra med fingrarna nedåt över fliken för instrumentpanelen högst upp på någon av skärmarna eller tryck på bandet längst upp på startskärmen).
 2. Tryck på (Konfigurera) på kontrollpanelens instrumentpanel.
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Inställningar.
 4. Tryck på Automatisk förminskning och aktivera funktionen.

Ställa in faxljudvolym

Kontrollera faxljudens volym från kontrollpanelen.

Ställa in stämpling av mottagna fax

Produkten skriver ut avsändarinformation längst upp i varje mottaget fax. Du kan även stämpla inkommande fax med din egen information i huvudet för att bekräfta datum och tid då faxet togs emot. Standardinställningen för stämpling av mottagna fax är Av.
obs!
 • Det här alternativet gäller endast mottagna fax som produkten skriver ut.
 • Om du aktiverar inställningen för stämpling av mottagna fax kan sidstorleken öka så att produkten skriver ut en andra sida.
 1. Öppna kontrollpanelens instrumentpanel (dra med fingrarna nedåt över fliken för instrumentpanelen högst upp på någon av skärmarna eller tryck på bandet längst upp på startskärmen).
 2. Tryck på (Konfigurera) på kontrollpanelens instrumentpanel.
 3. Tryck på Faxinställningar och sedan på Inställningar.
 4. Tryck på Stämpling och aktivera eller inaktivera funktionen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...