hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Fyll på häftaren.

Fyll på häftaren.

 1. Flytta försiktigt skrivaren och öppna häftarluckan på baksidan.
 2. Dra försiktigt i locket på häftarkassetten för att ta bort den.
 3. Dra ut häftarkassetten från skrivaren.
 4. Ta bort den tomma behållaren från basen:
  1. Ta tag i den bakre delen av häftarens bas mellan tummen och fingrarna med ena handen och låt pekfingret vila på kassettens lock.
  2. Ta tag i häftarbehållaren mellan tummen och fingrarna på andra handen och låt pekfingret vila på behållarens baksida.
  3. Använd pekfingrarna för att försiktigt dra ut behållaren ur vasen.
 5. Sätta i en full behållare i basen:
  1. För in plastfliken på häftarbehållaren i skåran på häftarbaser.
  2. Tryck behållaren nedåt tills den låses på plats.
 6. Skjut in häftarkassetten i skrivaren tills den klickar på plats.
 7. Stäng luckan och ställ försiktigt tillbaka skrivaren på den ursprungliga platsen igen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...