hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Fylla på fack 2

Fylla på fack 2

Detta är standardfacket. När du fyller på papper i produkten för första gången fyller du på standardfacket först.
obs!
Om du inte använder Alternativt läge för brevpapper placerar du papperet enligt nedan för utskrift på en sida:
  • A4/Letter: Placera papper med stående orientering med utskriftssidan nedåt och den övre kanten åt fackets bakre del.
  • A3/Ledger: Placera papper med liggande orientering med utskriftssidan nedåt och den övre kanten åt vänster.
Mer information om riktning vid Alternativt läge för brevpapper finns i Fylla på brevpapper eller förutskrivna formulär.
  1. Dra ut facket från produkten.
  2. Öppna pappersledarna för längd och bredd helt.
  3. Placera pappret i facket och se till att det är plant i alla fyra hörnen. Stäng pappersledarna för längd och bredd mot det påfyllda materialet.
  4. Tryck på papperet för att se till att högen ligger under höjdmarkeringen baktill i facket.
  5. För in facket i produkten.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...