hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information

  Åtgärda intermittenta utskriftsspolerservicefel som kan orsaka att utskriftsjobb misslyckas efter en Windowsuppdatering. Klicka här

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Använda rapporter

Du kan ställa in skrivaren så att den automatiskt skriver ut felrapporter och bekräftelser för varje fax som du skickar och tar emot. Du kan också skriva ut systemrapporter manuellt när du behöver dem. Den här typen av rapporter innehåller användbar systeminformation om skrivaren.
Som standard är skrivaren inställd på att bara skriva ut en rapport om det är problem med att skicka eller ta emot ett fax. En bekräftelse som talar om huruvida faxsändningen lyckats visas kort i displayen på kontrollpanelen efter varje transaktion.
obs!
 • Om du inte kan läsa rapporterna kan du kontrollera de beräknade bläcknivåerna från kontrollpanelen eller HP-programmet. Mer information finns i avsnittet Kontrollera de ungefärliga bläcknivåerna.
 • Varningar och indikatorer för låg bläcknivå är uppskattningar som är avsedda för planeringsändamål. När du får en varning om att bläckpatronen håller på att ta slut bör du ha en ersättningspatron i beredskap för att undvika förseningar. Du behöver inte byta ut bläckpatronerna förrän du uppmanas till det.
 • Kontrollera att bläckpatronerna är i gott skick och att de är korrekt installerade.
Det här avsnittet innehåller följande ämnen:

Skriva ut faxbekräftelserapporter

Du kan skriva ut en faxbekräftelserapport när du tar emot eller skickar ett fax, eller både och. Standardinställningen är På (faxsändning). När funktionen är avstängd visas ett bekräftelsemeddelande kort på kontrollpanelen efter att varje fax har skickats eller tagits emot.
Så här aktiverar du faxbekräftelse
 1. Gå till skrivarens kontrollpanel och tryck på ikonen Fax.
 2. Tryck på ikonen Faxinställningar i displayen.
 3. Tryck på Rapporter och sedan på Faxbekräftelse.
 4. Tryck på ett av följande alternativ för att välja det:
  Inställning
  Beskrivning
  Av
  Ingen bekräftelserapport skrivs ut när du skickar och tar emot fax. Detta är standardinställningen.
  På (faxsändning)
  Skriver ut en faxbekräftelserapport för varje fax du skickar.
  På (faxmottagning)
  Skriver ut en faxbekräftelserapport för varje fax du tar emot.
  På (Skicka fax och Ta emot fax)
  Skriver ut en faxbekräftelserapport för varje fax du skickar och tar emot.
Så här lägger du till en bild av faxet på rapporten
 1. Gå till skrivarens kontrollpanel och tryck på ikonen Fax.
 2. Tryck på ikonen Faxinställningar i displayen.
 3. Tryck på Rapporter och sedan på Faxbekräftelse.
 4. Tryck på På (faxsändning) för att endast ta med bilder av skickade fax i rapporten, eller på På (Skicka fax och Ta emot fax) för att ta med bilder av både skickade och mottagna fax.
 5. Tryck på Faxbekräftelse med bild.

Skriva ut faxfelrapporter

Du kan konfigurera skrivaren så att den automatiskt skriver ut en rapport när ett fel uppstår under sändning eller mottagning av fax.
 1. Gå till skrivarens kontrollpanel och tryck på ikonen Fax.
 2. Tryck på ikonen Faxinställningar i displayen.
 3. Tryck på Rapporter och sedan på Felrapporter för fax.
 4. Tryck på ett av följande alternativ för att välja det:
  Inställning
  Beskrivning
  På (faxsändning)
  Skrivs ut när ett faxöverföringsfel inträffar. Detta är standardinställningen.
  På (faxmottagning)
  Skrivs ut när ett mottagningsfel inträffar.
  På (Skicka fax och Ta emot fax)
  Skrivs ut när ett faxfel inträffar.
  Av
  Inga felrapporter för fax skrivs ut.

Skriva ut och visa faxloggen

Du kan skriva ut en logg över de fax som tagits emot och skickats av skrivaren.
 1. Öppna kontrollpanelens instrumentpanel (dra med fingrarna nedåt över fliken för instrumentpanelen högst upp på någon av skärmarna eller tryck på bandet längst upp på startskärmen).
 2. Tryck på på kontrollpanelens instrumentpanel (Fax).
 3. Tryck på Faxloggar och gör något av följande:
  • Tryck på Loggar för skickade fax för skickade fax.
  • Tryck på Loggar för mottagna fax för mottagna fax.
 4. Tryck på Skriv ut logg för att starta utskriften.

Rensa faxloggen

Om du rensar faxloggen raderas också alla utgående fax som sparats i minnet.
 1. Gå till skrivarens kontrollpanel och tryck på ikonen Fax.
 2. Tryck på ikonen Faxinställningar i displayen.
 3. Tryck på Verktyg sedan på Loggar/Minne.

Skriv ut uppgifter om den senaste faxöverföringen.

I loggen om den senaste överföringen skrivs uppgifter om den senaste faxöverföringen ut. Uppgifterna omfattar faxnummer, antal sidor och faxstatus.
 1. Gå till skrivarens kontrollpanel och tryck på ikonen Fax.
 2. Tryck på ikonen Faxinställningar i displayen.
 3. Tryck på Rapporter och sedan på Skriv ut faxrapporter.
 4. Tryck på Logg över senaste transaktion.
 5. Tryck på Skriv ut för att starta utskriften.

Skriva ut en rapport över nummerpresentation

Du kan skriva ut en lista med faxnummer från samtalshistoriken.
 1. Gå till skrivarens kontrollpanel och tryck på ikonen Fax.
 2. Tryck på ikonen Faxinställningar i displayen.
 3. Tryck på Rapporter och sedan på Skriv ut faxrapporter.
 4. Tryck på Rapport över nummerpresentation och sedan på Skriv ut.

Visa samtalshistorik

Du kan visa en lista över alla samtal som gjorts från skrivaren.
obs!
Du kan inte skriva ut samtalshistoriken
 1. Gå till skrivarens kontrollpanel och tryck på ikonen Fax.
 2. Tryck på ikonen Faxinställningar i displayen.
 3. Tryck på ikonen Telefonbok på knappsatsen och tryck sedan på (Faxhistorik).

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...