hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Information
    Information om den senaste typen av sårbarheter.

    HP är medvetna om den senaste typen av sårbarheter som benämns "spekulativ exekvering sidokanalsattacker" som kan påverka många moderna processorer, (Intel, AMD, and ARM) och även operativsystem. HP kommer att tillhandahålla uppdaterad information angående problemet på den här support sidan så fort som den blir tillgänglig.

     

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Funktioner för produktsäkerhet

Säkerhetsinformation
Produkten följer säkerhetsstandarder och protokoll som hjälper till att skydda produkten, skydda information i nätverket och underlätta övervakning och underhåll av produkten.
Om du vill ha information om HP:s lösningar för säkra avbildningar och utskrifter kan du gå till HP:s webbplats för säkra utskrifter. Denna webbplats innehåller länkar till rapporter och dokument med frågor och svar om säkerhetsfunktioner, och kan även innehålla information om extra säkerhetsfunktioner som inte beskrivs i det här dokumentet. Om du vill ha information om bästa praxis hittar du även dokumentet om bästa säkerhetspraxis på denna webbplats.
Brandvägg
Via HP Embedded Web Server kan du aktivera och konfigurera brandväggsregler, prioriteter, mallar, tjänster och principer. Brandväggsfunktionerna ger säkerhet på nätverksnivå i både IPv4- och IPv6-nätverk. Funktionen för att konfigurera brandväggen ger dig kontroll över vilka IP-adresser som ska få åtkomst till produkten. Dessutom kan du ange behörigheter och prioriteter för hanterings-, identifierings- och utskriftstjänster. Allt detta gör att du kan styra åtkomsten till produkten på ett säkrare sätt.
Säkerhetsinställningar
På fliken Inställningar i Embedded Web Server, under Säkerhet, finns alternativ för att kontrollera produktens säkerhet.
Objekt
Beskrivning
Allmän säkerhet
Ange ett lösenord som förhindrar obehöriga användare från att fjärrkonfigurera skrivaren eller visa skrivarinställningarna via EWS.
Administratörsinställningar
Anpassa skrivaren genom att aktivera eller inaktivera funktioner som rör nätverksanslutningar, skrivarfunktioner (till exempel färgutskrifter), minnesenheter och uppdateringar av den fasta programvaran.
  obs!
Av säkerhetsskäl är vissa funktioner inaktiverade som standard (till exempel fjärrskanning och webbskanning). De måste aktiveras innan du kan använda dem.
  obs!
Av säkerhetsskäl är vissa funktioner inaktiverade som standard. De måste aktiveras innan du kan använda dem.
Åtkomstkontroll
Aktivera och konfigurera inloggningsmetoder för att styra användarnas åtkomst till specifika skrivaråtgärder.
Skydda lagrade data
Konfigurera inställningar för att skydda jobb som finns lagrade på skrivaren från obehöriga användare.
Uppdateringar för fast programvara
Skrivarens fasta programvara kan uppdateras automatiskt. På fliken Verktyg i Embedded Web Server klickar du på Skrivaruppdat, Uppdateringar för fast programvara och sedan på Installera uppdateringar automatiskt. HP rekommenderar att du använder det här alternativet.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...