hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
  • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP PageWide Pro 750, MFP 772, 777 - Åtgärda papperstrassel i häftningsenheten

Åtgärda papperstrassel i häftningsenheten

Använd en av HPs felsökningsguider online.
Om du har ett problem med arksamlare med häftning, hämta stegvisa instruktioner.
obs!
HP:s felsökningsguider online är eventuellt inte tillgängliga på alla språk.
  1. Flytta försiktigt skrivaren och öppna häftarluckan på baksidan.
  2. Dra försiktigt i locket på häftarkassetten för att ta bort den.
  3. Dra ut häftarkassetten från skrivaren.
  4. Lyft den gröna metallspaken vid häftningsenhetens bas.
  5. Ta bort den trasiga häftklammern.
  6. Tryck ned den gröna metallspaken tills den fastnar.
  7. Skjut in häftarkassetten i skrivaren tills den klickar på plats.
  8. Stäng luckan och ställ försiktigt tillbaka skrivaren på den ursprungliga platsen igen.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...