hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP Color LaserJet Enterprise M652, M653 - Skrivarvyer

Skrivarens framsida

  Figur : Skrivarens framsida
 1. Utmatningsfack
 2. Kontrollpanel med grafikskärm i färg och en knappsats (endast M652-modeller)
 3. Maskinvaruintegreringsplats för att ansluta tillbehör och enheter från tredje part
 4. Lättåtkomlig USB-portSätt i en USB-flashenhet för utskrift utan dator eller för att uppdatera skrivarens inbyggda programvara.En administratör måste aktivera den här porten innan den används.
 5. Höger lucka (för åtkomst till fixeringsenheten och för att rensa trassel)
 6. Fack 1
 7. Av/på-knapp
 8. Fack 2
 9. Modellnamn
 10. Främre lucka (åtkomst till tonerkassetter)
 11. Kontrollpanel med pekskärm i färg (endast M653-modeller)
 12. Höger nedre lucka (åtkomst för att rensa papperstrassel)
 13. Pappersmatare för 1 x 550 ark, fack 3 (medföljer M653-modellen, tillval för andra modeller)

Skrivarens baksida

  Figur : Skrivarens baksida
 1. Formaterarlucka
 2. Uttag för ett säkerhetslås av kabeltyp
 3. Formaterare (innehåller gränssnittsportarna)
 4. Vänster lucka (åtkomst till toneruppsamlingsenheten)
 5. Strömanslutning
 6. Etikett med serie- och produktnummer

Gränssnittsportar

  Figur : Gränssnittsportar
 1. Ethernet-port 10/100/1 000 för lokalt nätverk (LAN)
 2. Snabb USB 2.0-skrivarport
 3. USB-port för anslutning av externa USB-enheter (den här porten kan vara täckt)Använd USB-porten i närheten av kontrollpanelen för lättåtkomlig USB-utskrift.

Kontrollpanelvy (grafikskärm i färg med knappsats, endast M652-modeller)

Använd kontrollpanelen till att få skrivar- och jobbstatusinformation och konfigurera skrivaren.
obs!
Om du vill ha mer information om skrivarens kontrollpanelfunktioner går du till www.hp.com/support/colorljM652 or www.hp.com/support/colorljM653Välj Handböckeroch väljer sedan Allmän referens.
  Figur : Skrivarens kontrollpanel
 1. Återställning
 2. Ikonen Logga in eller Logga ut
 3. Programområde
 4. Start
 5. Information
 6. Hjälp-knapp
 7. Bakåtknapp
 8. Uppåtpil
 9. Meddelandecenter
 10. Vänsterpil
 11. OK-knapp
 12. Högerpil
 13. Start
 14. Nedåtpil
 15. Avbryt
 16. Rensa
 17. Logga in eller Logga ut
 18. Knappsats
 19. Sidindikator på startskärmen

Kontrollpanelsvy (kontrollpanel med pekskärm, endast för M653-modellerna)

Från startskärmen får du åtkomst till skrivarens funktioner. Här visas också skrivarens aktuella status.
Du kan när som helst återgå till startskärmen genom att trycka på hemknappen till vänster på skrivarens kontrollpanel. Du kan också trycka på hemknappen i det övre vänstra hörnet på de flesta skärmar.
obs!
Om du vill ha mer information om skrivarens kontrollpanelfunktioner går du till www.hp.com/support/colorljM652 or www.hp.com/support/colorljM653Välj Handböckeroch väljer sedan Allmän referens.
obs!
Vilka funktioner som visas på startskärmen varierar beroende på skrivarens konfiguration.
  Figur : Skrivarens kontrollpanel
 1. Återställning
 2. Logga in eller Logga ut
 3. Information
 4. Hjälp-knapp
 5. Aktuell tid
 6. Programområde
 7. Sidindikator på startskärmen
 8. Start

Använda kontrollpanelen på pekskärmen

Använd de här åtgärderna när du vill använda skrivarens kontrollpanel med pekskärm.
Åtgärd
Beskrivning
Exempel
Tryck
Tryck på ett objekt på skärmen om du vill välja det eller öppna den menyn. När du bläddrar genom menyer kan du hastigt trycka på skärmen för att stoppa bläddringen.
Tryck på ikonen Inställningar för att öppna appen Inställningar.
Svepa
Rör vid skärmen och svep med fingret vågrätt för att bläddra i sidled på skärmen.
Svep tills appen Inställningar visas.
Bläddra
Rör vid skärmen och svep med fingret lodrätt för att bläddra uppåt och nedåt på skärmen. Tryck hastigt på skärmen för att stoppa bläddringen när du bläddrar bland menyer.
Bläddra genom appen Inställningar.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...