hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M631, M632, M633 - Byt ut tonerkassetten

Byt ut tonerkassetten
Den här skrivaren indikerar när nivån för tonerkassetten är låg. Tonerkassettens faktiska återstående livslängd kan variera. Tonerkassetten behöver inte bytas ut vid den här tidpunkten. Det kan vara bra att ha en reservkassett som kan installeras när utskriftskvaliteten inte längre är acceptabel.
Du kan fortsätta skriva ut med den aktuella kassetten tills omfördelning av tonern inte längre ger acceptabel utskriftskvalitet. Om du vill omfördela tonern, ta bort tonerkassetten från skrivaren och vippa försiktigt på tonerkassetten fram och tillbaka så att tonern omfördelas. Det finns bildanvisningar för byte av kassett. Sätt tillbaka tonerkassetten i skrivaren och stäng luckan.
Information om tonerkassetter
Objekt
Beskrivning
Kassettnummer
Artikelnummer
HP 37Y svart LaserJet-tonerkassett för extra hög förbrukning, original
Ersättningstonerkassett med extra hög kapacitet
37Y
CF237Y
HP 37X svart LaserJet-tonerkassett för hög förbrukning, original
Ersättningstonerkassett med hög kapacitet
37X
CF237X
HP 37A svart LaserJet-tonerkassett, original
Ersättningstonerkassett, standardkapacitet
37A
CF237A
Ta inte ut tonerkassetten ur förpackningen innan du tänker använda den.
  varning!
Undvik skador på tonerkassetten genom att inte utsätta den för ljus i mer än några minuter. Täck över den gröna bildtrumman om tonerkassetten måste tas bort från skrivaren under en längre tid.
Följande bild visar tonerkassettkomponenter.
HP 37X/HP 37A
HP 37Y
1
Handtaget (endast HP 37Y Extra hög förbrukning svart LaserJet originaltonerkassett) eller markering för kassettinmatning
2
Minneskrets
3
Bildtrumma
  varning!
Rör inte bildtrumman. Fingeravtryck kan orsaka problem med utskriftskvaliteten.
  varning!
Om du får toner på kläderna torkar du av dem med en torr trasa och tvättar sedan kläderna i kallt vatten. Om du använder varmt vatten fastnar tonern i tyget.
  obs!
Information om hur du återvinner använda tonerkassetter finns på tonerkassettens förpackning.
 1. Öppna luckan genom att trycka på kassettluckans frigöringsknapp.
  Figur : Öppna kassettluckan
 2. Dra ut kassettlådan.
  Figur : Öppna tonerkassettlådan
 3. Ta tag i handtaget eller markeringen på den använda tonerkassetten och ta bort den genom att dra uppåt.
  Figur : Ta bort tonerkassetten
 4. Ta ut den nya tonerkassetten ur den skyddande påsen.
  Figur : Ny tonerkassett
 5. Håll i båda sidorna av tonerkassetten och skaka den 5-6 gånger.
  Figur : Vippa tonerkassetten
 6. Ta bort transportskyddet från kassetten.
  Figur : Ta bort transportskyddet
 7. Sätt i den nya tonerkassetten i kassettlådan.
  Figur : Installera tonerkassetten
 8. Stäng tonerkassettlådan.
  Figur : Stäng tonerkassettlådan
 9. Stäng kassettluckan.
  Figur : Stäng kassettluckan
 10. Packa den använda tonerkassetten i lådan som den nya kassetten levererades i. Fäst den förbetalda postetiketten på lådan och returnera den använda kassetten till HP för återvinning.
  Figur : Återvinn den använda tonerkassetten

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...