hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP OfficeJet Pro X476 och X576 MFP-serien - Felmeddelanden

Felmeddelanden

Följande meddelanden på kontrollpanelen och programvarufelmeddelanden som visas på användarens datorskärm indikerar nuvarande status eller situationer som kan kräva åtgärder.
Meddelande om programvaran
Meddelande på Kontrollpanelen
Beskrivning
Lösning
Tillbehörsfack 3 saknas eller är öppet
Tillbehörsfack 3 saknas eller är öppet
Produkten kan inte identifiera facket.
Installera och stäng facket.
Lägg papper i multiformatsfacket
Lägg papper i multiformatsfacket
Produkten kan inte identifiera papper i fack 1.
Lägg i mer papper i facket och tryck på knappen OK.
ADM felmatat papper
ADM felmatat papper
Produkten har identifierat ett fel med att mata papper från dokumentmataren.
Lägg tillbaka papperet och försök igen.
Om felet kvarstår, rengör dokument dokumentmatarens plockvals och pappersmatningsvalsarna.
Luckan till den automatiska dokumentmataren är öppen
Luckan till den automatiska dokumentmataren är öppen
Dokumentmatarens lucka är öppen.
Stäng luckan till dokumentmataren.
Fel på bläckpatron
Bläckpatronsproblem
Produkten har identifierat skada på en eller flera bläckpatroner.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläckpatroner. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos förbrukningsmaterial från andra tillverkare än HP. Kontrollera patronernas autenticitet, gå till hp.com/go/anticounterfeit.
 1. Ta bort förbrukningsmaterialet och torka av acumen med ett torrt, luddfritt material såsom ett kaffefilter eller rengöringsduk för glasögon. Var noga med att inte röra acumen med något annat.
 2. Installera om och vänta i 10 sekunder. Om meddelandet inte försvinner, stäng av skrivaren och sätt sedan på den igen (om det behövs ska du dra ut kontakten).
 3. Om det inte rensar felmeddelandet, byt ut patronen med nytt förbrukningsmaterial.
 4. Om det inte fungerar, serva skrivaren.
Problem med bläckpatroner
Bläckpatronsproblem
Produkten har identifierat att en patron är saknas eller är skadad.
HP rekommenderar att du använder äkta HP-bläckpatroner. HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos förbrukningsmaterial från andra tillverkare än HP. Kontrollera patronernas autenticitet, gå till hp.com/go/anticounterfeit.
obs!
Skrivaren kan aktiveras med dynamiskt säkerhet. Patronerna med ett icke-HP-chip kanske inte fungerar och de som fungerar idag kanske inte fungerar i framtiden. För mer information, se HP Inkjet-skrivare - Dynamisk säkerhetsfunktion som påverkar patroner med icke-HP Security chip.
 1. Ta bort förbrukningsmaterialet och torka av acumen med ett torrt, luddfritt material såsom ett kaffefilter eller rengöringsduk för glasögon. Var noga med att inte röra acumen med något annat.
 2. Installera om och vänta i 10 sekunder. Om meddelandet inte försvinner, stäng av skrivaren och sätt sedan på den igen (om det behövs ska du dra ut kontakten).
 3. Om det inte rensar felmeddelandet, byt ut patronen med nytt förbrukningsmaterial.
 4. Om det inte fungerar, serva skrivaren.
Rensa utmatningsområdet
Rensa utmatningsområdet
Produkten har identifierat ett papperstrassel i utmatningsområdet.
Ta bort papper från fliken för utmatningsområdet.
Kontrollera att fliken kan öppnas och stängas. Om den inte kan det så måste du ersätta utmatningsfackets flik.
Stäng åtkomstluckan
Stäng åtkomstluckan
Produkten har identifierat att bläckpatronsluckan är öppen.
Stäng luckan.
Stäng vänster lucka
Stäng vänster lucka
Produkten har identifierat att den vänstra luckan är öppen.
Stäng luckan.
Rådgivning vid förfalskad patron
Rådgivning vid förfalskad patron
Det här är endast ett programvarumeddelande. Produkten har identifierat en möjligen förfalskad patron.
Klicka på hypertextlänken för att rapportera bedrägeri eller klicka på knappen Fortsätt för att åtgärda meddelandet.
Använd inte SETUP-patroner
Använd inte SETUP-patroner
Setup-patronerna som medföljde produkten kan inte användas när produkten har initierats.
Ta bort dem och installera icke-setup-patroner. En ny SETUP-bläckpatron kan inte användas i en skrivare som redan har initierats.
Dubbelsidig modul saknas
Dubbelsidig modul saknas
Produkten kan inte identifiera den dubbelsidiga modulen.
Installera den dubbelsidiga modulen.
Tom bläckpatron?
Tom bläckpatron?
Produkten kan inte identifiera bläck i den indikerade bläckpatronen.
Om bläcket är kvar i patronen, tryck på OK för att fortsätta utskriften. Om patronen är tom, byter du bläckpatronen.
HP Protected-bläckpatron installerad
HP Protected-bläckpatron installerad
Produkten har identifierat patroner som var låsta i en annan enhet med funktionen HP Cartridge Protection. Patroner som är låsta i en annan produkt fungerar inte i den här produkten.
Byt ut bläckpatronen som indikeras i felmeddelandet.
Inkompatibla bläckpatroner
Inkompatibla bläckpatroner
Produkten har identifierat en bläckpatron eller bläckpatronerna som inte är avsedda att användas med produkten.
Om den inbyggda programvaran är tillgänglig, installera den.
Om det inte hjälper, serva skrivaren.
Tomma bläckpatroner
Tomma bläckpatroner
En eller flera av bläckpatronerna är tomma.
Byt ut den tomma bläckpatronen eller bläckpatronerna som anges i felmeddelandet.
Om detta meddelande visas när bläckpatronen är ny eller verkar ha bläck, pröva följande:
 1. Kontrollera att alla luckor och fack är stängda.
 2. Kontrollera att skrivaren är i nivå (en penna bör inte rulla på bordsytan).
 3. Koppla bort, vänta 30 sekunder och anslut igen.
Fel på bläcksensor
Fel på bläcksensor
Produktens bläcksensor har misslyckats och produkten skriver inte längre ut.
 1. Öppna och stäng patronluckan.
 2. Om det inte hjälper, utför strömåterställning av skrivaren.
 3. Om det inte hjälper, serva skrivaren.
Varning bläcksensor
Varning bläcksensor
Produktens bläcksensor har identifierat ett fel. Utskrift med tomma patroner kan leda till dålig utskriftskvalitet.
Antingen har patronen fyllts på (och skrivaren kan inte känna av bläcknivåerna), eller så är sensorn felaktig.
Om utskriftskvaliteten är bra, är det osannolikt att sensornfel är orsaken till meddelandet.
Låg bläcknivå
Låg bläcknivå
Bläcknivån i den indikerade patronen har nått en låg nivå.
Det är inte nödvändigt att byta ut bläckpatronen nu. HP rekommenderar att du har en ersättningspatron redo när patronen är tom.
Huvudfack 2 saknas eller är öppet
Huvudfack 2 saknas eller är öppet
Produkten kan inte identifiera facket.
Installera och stäng facket.
Icke-HP-bläckpatroner installerade
Icke-HP-bläckpatron(er)
Produkten har identifierat en icke-HP-patron.
HP lämnar inte några garantier för kvaliteten eller tillförlitligheten hos förbrukningsmaterial från andra tillverkare än HP. Byt ut patronerna mot HP-patroner för bästa möjliga utskriftskvalitet.
Papperstrassel
Papperstrassel
Produkten har drabbats av ett papperstrassel. Utskriften kan inte fortsätta förrän papperstrasslet har tagits bort.
Följ anvisningarna på produktens kontrollpanel för att åtgärda papperstrasslet.
Papperstrassel i den automatiska dokumentmataren
Papperstrassel
Produkten har identifierat ett trassel i dokumentmataren.
Åtgärda papperstrasslet och tryck på knappen OK.
Fel typ av papper
Fel pappersformat
Pappersformatet som produkten detekterat matchar inte den storlek som valts i programmet.
Välj rätt storlek i programmet, ladda storleken som anges av programvara, eller tryck på OK för att fortsätta utskriften med fel pappersformat.
Pappret är för kort
Pappret är för kort
Produkten kan inte skriva ut på mindre än 12,5 cm långa papper.
Fyll på papper som uppfyller produktens krav på minimistorlek som stöds och skicka utskriftsjobbet igen.
Pappret är för kort för automatisk dubbelsidig utskrift
Pappret är för kort för automatisk dubbelsidig utskrift
Papperet i produkten uppfyller inte kraven för minimistorlek för automatisk dubbelsidig utskrift (duplex).
Fyll på papper som uppfyller specifikationerna för automatisk dubbelsidig utskrift.
Fel typ av papper
Fel typ av papper
Papperstypen som identifierades av produkten matchar inte den typ som valts i programmet.
Välj rätt typ i programmet, ladda typen som anges av programvaran, eller tryck på OK för att fortsätta utskriften med fel storlek.
Varning utskriftskvalitet
Varning utskriftskvalitet
Produkten har identifierat ett problem med modulen för dubbelsidig utskrift.
Avinstallera och installera sedan den dubbelsidiga modulen. Om felet kvarstår, byter du den dubbelsidiga modulen.
Skrivarfel
Skrivarfel
Ett fel har inträffat på produkten eller bläcksystemet.
Stäng av produkten och slå sedan på den igen.
Uppgradering av förbrukningsmaterial för skrivaren
Uppgradering av förbrukningsmaterial för skrivaren
Produkten har identifierat en uppgraderingsbläckpatron.
Tryck på knappen OK eller tryck på knappen Uppgradera för att installera uppgraderingsbläckpatronen eller byt ut bläckpatronen.
Tryck på knappen Uppgradera för att installera uppgraderingsbläckpatronen eller byt ut bläckpatronen.
Problem med uppgradering av förbrukningsmaterial för skrivaren
Problem med uppgradering av förbrukningsmaterial för skrivaren
En uppgradering av förbrukningsmaterial för skrivaren misslyckades.
Byta ut bläckpatronerna.
Papperstrassel i skrivhuvudet
Papperstrassel i skrivhuvudet
Produkten har identifierat ett trassel som blockerar skrivhuvudet.
Följ anvisningarna på produktens kontrollpanel för att åtgärda papperstrasslet.
Problem med skrivaren förberedelse
Problem med skrivaren förberedelse
Produkten har identifierat ett fel med produktens klocka. Utskriftskvaliteten kan påverkas.
 1. Öppna och stäng patronluckan.
 2. Om det inte hjälper, utför strömåterställning av skrivaren.
 3. Om det inte hjälper, serva skrivaren.
Problem med SETUP-patroner
Problem med SETUP-bläckpatron(er)
Produkten har upptäckt ett problem med setup-patronerna, vilket förhindrar produkten från att slutföra initieringsprocessen under den inledande installationen.
Byta ut bläckpatronerna.
Kapacitetsvarning för service av bläck
Kapacitetsvarning för service av bläck
Avfallsbläckbehållaren på dubbelsidig modulen är full eller nästan full. Det kan orsaka problem med utskriftskvaliteten (utsmetning).
Byta den dubbelsidig modulen och återställ sedan detekteringsmekanismen för service av bläck.
 1. Öppna Supportmenyn genom att trycka på knappen Tillbaka fyra gånger.
 2. Bläddra till Menyn för systemkonfiguration och tryck på knappen OK.
 3. Bläddra till Behållare för service av bläck eller dubbelsidig modulen och tryck på knappen OK.
 4. Bläddra till Byta ut den dubbelsidiga modulen och tryck på knappen OK.
 5. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra återställningsprocessen.
Rutinmässig bläckvarning vid autostart
Rutinmässig bläckvarning vid autostart
Den angivna patronen kanske inte har tillräckligt med bläck för att slutföra produktens startprocessen.
Byt ut bläckpatronen som indikeras i felmeddelandet.
Fack 2 slut på papper
Fack 2 slut på papper
Produkten kan inte identifiera papper i facket.
Lägg i mer papper i facket och tryck på knappen OK.
Fack 3 lucka öppen
Fack 3 lucka öppen
Produkten har identifierat att luckan för papperstrassel på höger sida av tillbehörsfack 3 är öppen eller har stängts felaktigt.
Stäng luckan.
Fack 3 slut på papper
Fack 3 slut på papper
Produkten kan inte identifiera papper i facket.
Lägg i mer papper i facket och tryck på knappen OK.
Använd SETUP-patroner
Använd SETUP-patroner
Produkten behöver setup-bläckpatronerna som medföljde produkten för att utföra den första konfigurationsprocessen.
Byt ut patronerna mot setup-bläckpatronerna som levererades med produkten. SETUP-patroner är nödvändiga för initiering.
När en SETUP-patron har använts för att initiera skrivaren, kan den användas i samma eller en annan skrivare tills den är slut.
Tidigare använda äkta HP bläckpatroner är installerade
Använda HP-bläckpatroner
Använda HP-bläckpatron(er) installerade
Produkten har identifierat en använd bläckpatron(er).
Tryck på eller tryck på OK för att ta bort meddelandet.
Använd eller förfalskad patron upptäcktes
Använd eller förfalskad patron upptäcktes
Det här är endast ett programvarumeddelande. Produkten har identifierat en påfylld eller förfalskad patron.
Klicka på Ja eller Nej för att åtgärda meddelandet.
Använd, påfylld eller förfalskad patron upptäcktes
Använd, påfylld eller förfalskad patron upptäcktes
Det här är endast ett programvarumeddelande. Produkten har identifierat en möjligen förfalskad patron.
Klicka på knappen Köp nu för att köpa en äkta HP-bläckpatron eller klicka på OK för att ta bort meddelandet.
Mycket låg bläcknivå
Mycket låg bläcknivå
Bläcknivån i den indikerade patronen har nått en mycket låg nivå.
Det är inte nödvändigt att byta ut bläckpatronen nu. HP rekommenderar att du har en ersättningspatron redo när patronen är tom.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...