hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...
 • Information
  Lär dig hur du uppgraderar till Windows 11

  Handbok för uppgradering till Windows 11

 • Respons

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Managed MFP E82540, E82550, E82560, E87640, E87650, E87660 - Så här skriver du ut (Windows)

Så här skriver du ut (Windows)

Nedan beskrivs den grundläggande utskriftsprocessen för Windows.
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren i listan med skrivare. Om du vill ändra inställningar klickar du på knappen Egenskaper eller Inställningar för att öppna utskriftsdrivrutinen.
  obs!
  Namnet på knappen varierar för olika program.
  obs!
  I Windows 10, 8.1 och 8 har dessa program en annan layout med olika funktioner än vad som beskrivs nedan för skrivbordsprogram. Slutför följande steg om du vill få åtkomst till utskriftsfunktionen från en app på startskärmen:
  Windows 10: Välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  Windows 8.1 eller 8: Välj Enheter, välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  HP AiO-skrivarens fjärrapplikation hämtar ytterligare drivrutinsfunktioner för drivrutinen HP PCL-6 V4 när Fler inställningar har valts.
  obs!
  Om du vill ha mer information klickar du på knappen Hjälp (?) i skrivardrivrutinen.
 3. Konfigurera de tillgängliga alternativen genom att klicka på flikarna i utskriftsdrivrutinen. Du kan till exempel ställa in pappersriktningen på fliken Efterbehandling och ställa in papperskällan, papperstypen, pappersstorleken och kvalitetsinställningar på fliken Papper/kvalitet.
 4. Klicka på knappen OK när du vill återgå till dialogrutan Skriv ut. Välj hur många kopior som ska skrivas ut från den här skärmen.
 5. Klicka på knappen Skriv ut för att skriva ut utksriften.

Skriva ut på båda sidor automatiskt (Windows)

Använd denna procedur för skrivare som har en automatisk duplexenhet. Om skrivaren inte har en automatisk duplexenhet, eller om du vill skriva ut på papperstyper som duplexenheten inte kan hantera, kan du skriva ut på båda sidorna manuellt.
 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren i listan med skrivare och klicka sedan på Egenskaper eller Inställningar för att öppna utskriftsdrivrutinen.
  obs!
  Namnet på knappen varierar för olika program.
  obs!
  I Windows 10, 8.1 och 8 har dessa program en annan layout med olika funktioner än vad som beskrivs nedan för skrivbordsprogram. Slutför följande steg om du vill få åtkomst till utskriftsfunktionen från en app på startskärmen:
  Windows 10: Välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  Windows 8.1 eller 8: Välj Enheter, välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  HP AiO-skrivarens fjärrapplikation hämtar ytterligare drivrutinsfunktioner för drivrutinen HP PCL-6 V4 när Fler inställningar har valts.
 3. Klicka på fliken Efterbehandling.
 4. Välj Skriv ut på båda sidor. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper.
 5. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut för att skriva ut utksriften.

Skriva ut flera sidor per ark (Windows)

 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren i listan med skrivare och klicka sedan på Egenskaper eller Inställningar för att öppna utskriftsdrivrutinen.
  obs!
  Namnet på knappen varierar för olika program.
  obs!
  I Windows 10, 8.1 och 8 har dessa program en annan layout med olika funktioner än vad som beskrivs nedan för skrivbordsprogram. Slutför följande steg om du vill få åtkomst till utskriftsfunktionen från en app på startskärmen:
  Windows 10: Välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  Windows 8.1 eller 8: Välj Enheter, välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  HP AiO-skrivarens fjärrapplikation hämtar ytterligare drivrutinsfunktioner för drivrutinen HP PCL-6 V4 när Fler inställningar har valts.
 3. Klicka på fliken Efterbehandling.
 4. Välj antal sidor per ark i listrutan Sidor per ark.
 5. Välj önskade alternativ för Skriv ut sidramar, Sidordning och Orientering. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper.
 6. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut för att skriva ut utksriften.

Välja papperstyp (Windows)

 1. Välj alternativet Skriv ut i programvaran.
 2. Välj skrivaren i listan med skrivare och klicka sedan på Egenskaper eller Inställningar för att öppna utskriftsdrivrutinen.
  obs!
  Namnet på knappen varierar för olika program.
  obs!
  I Windows 10, 8.1 och 8 har dessa program en annan layout med olika funktioner än vad som beskrivs nedan för skrivbordsprogram. Slutför följande steg om du vill få åtkomst till utskriftsfunktionen från en app på startskärmen:
  Windows 10: Välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  Windows 8.1 eller 8: Välj Enheter, välj Skriv ut och välj sedan skrivaren.
  HP AiO-skrivarens fjärrapplikation hämtar ytterligare drivrutinsfunktioner för drivrutinen HP PCL-6 V4 när Fler inställningar har valts.
 3. Klicka på fliken Papper/kvalitet.
 4. Välj papperstyp i listrutan Papperstyp.
 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Dokumentegenskaper. I dialogrutan Skriv ut klickar du på Skriv ut för att skriva ut utksriften.
  Om facket behöver konfigureras visas ett meddelande om fackets konfiguration på skrivarens kontrollpanel.
 6. Fyll på facket med papper av angiven typ och storlek och stäng facket.
 7. Tryck på OK för att godkänna identifierad typ och storlek eller på Ändra om du vill välja en annan pappersstorlek eller typ.
 8. Välj rätt papperstyp och -storlek, och tryck sedan på OK.

Ytterligare utskriftsuppgifter

Instruktioner är tillgängliga för att utföra specifika utskriftsuppgifter, t.ex. de följande:
 • Skapa och använda utskriftsgenvägar eller snabbval
 • Välja pappersstorlek eller använda en anpassad pappersstorlek
 • Välja sidorientering
 • Skapa ett häfte
 • Anpassa ett dokument till en vald pappersstorlek
 • Skriva ut de första eller sista sidorna av dokumentet på ett annat papper
 • Skriva ut vattenstämplar på ett dokument
 • Skriv ut stämplar på ett dokument

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...