hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise 500 färg MFP M575 - Checklista för problemlösning (M575dn, M575f)

Checklista för problemlösning (M575dn, M575f)

Försök att lösa problem med skrivaren genom att följa de här stegen.
 1. Om kontrollpanelen är tom eller svart slutför du de här stegen:
  1. Kontrollera strömsladden.
  2. Kontrollera att strömmen är påslagen.
  3. Se till att nätspänningen är rätt för skrivarens strömspecifikationer. (Kontrollera spänningskraven på etiketten på skrivarens baksida.) Om du använder ett grenuttag och dess spänning inte uppfyller kraven kopplar du skrivaren direkt till ett eluttag. Om den redan är kopplad till ett uttag provar du ett annat uttag.
  4. Om ingen av dessa åtgärder återställer strömmen kontaktar du HP Kundtjänst.
 2. Kontrollpanelen bör ange att skrivaren är Redo. Åtgärda felet om ett felmeddelande visas.
 3. Kontrollera kablarna.
  1. Kontrollera kabelanslutningen mellan skrivaren och datorn eller nätverksporten. Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt.
  2. Kontrollera att kabeln i sig inte är defekt genom att använda en annan kabel om det är möjligt.
  3. Kontrollera nätverksanslutningen.
 4. Kontrollera att vald pappersstorlek och -typ uppfyller kraven. Öppna även menyn Fack på skrivarens kontrollpanel och verifiera att facket konfigureras korrekt för papperstyp och -storlek.
 5. Skriv ut en konfigurationssida med hjälp av stegen nedan:
  obs!
  Om skrivaren är ansluten till ett nätverk skrivs en HP Jetdirect-sida också ut.
  obs!
  Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Rapporter
   • Konfigurations-/statussidor
   • Konfigurationssida
  3. Skriv ut sidan genom att trycka på knappen Skriv ut.
   • Om sidorna inte skrivs ut kontrollerar du att åtminstone ett av facken innehåller papper.
   • Om det inträffar papperstrassel i skrivaren kan du åtgärda problemet genom att följa anvisningarna på kontrollpanelen.
   • Om sidan inte skrivs ut korrekt finns felet i skrivarens maskinvara. Kontakta HP:s kundtjänst.
   • Om sidan skrivs ut korrekt fungerar skrivarens maskinvara. Problemet ligger i datorn som du använder, skrivardrivrutinen eller programmet.
  FutureSmart 4
  1. Välj Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Välj Konfigurations-/statussidor.
  3. Välj Konfigurationssida och sedan Skriv ut för att skriva ut sidan.
   • Om sidan inte skrivs ut kontrollerar du att åtminstone ett av facken innehåller papper.
   • Om det inträffar papperstrassel i skrivaren kan du åtgärda problemet genom att följa anvisningarna på kontrollpanelen.
   • Om sidan inte skrivs ut på rätt sätt ska du kontakta kundtjänsten för HP.
   • Om sidan inte skrivs ut korrekt ligger problemet antagligen i datorn som du använder, skrivardrivrutinen eller programmet.
 6. Kontrollera att du har installerat skrivardrivrutinen för skrivaren. Kontrollera i programmet att du använder skrivardrivrutinen för skrivaren. Skrivardrivrutinen finns på den cd-skiva som medföljde skrivaren. Du kan också hämta skrivardrivrutinen från följande webbplats: www.hp.com/go/lj500colorMFPM575_software.
 7. Skriv ut ett kort dokument från ett annat program som har fungerat förut. Om den här åtgärden hjälper finns problemet hos programmet. Om den här åtgärden inte fungerar (dokumentet skrivs inte ut) utför du följande steg:
  1. Försök skriva ut från en annan dator som har skrivarprogramvaran installerad.
  2. Om du anslutit skrivaren till ett nätverk ansluter du skrivaren direkt till en dator med en USB-kabel. Omdirigera skrivaren till rätt port eller installera om programvaran och välj den typ av anslutning du använder.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...