hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise, HP PageWide Enterprise, HP OfficeJet Enterprise - Lösa utskriftsproblem från USB för direktutskrift

Menyn Hämta från USB-inställningar öppnas inte när du sätter i USB-flashenheten
Du måste aktivera USB-porten innan du kan skriva ut dokument från en USB-flashenhet. Följ stegen nedan för att aktivera USB-porten.
  obs!
Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Tryck på knappen Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Allmänna inställningar
  • Aktivera Hämta från USB
 3. Välj alternativet Aktiverad och tryck sedan på Spara eller på OK.
 4. Försök att skriva ut från USB-flashenheten igen.
FutureSmart 4
 1. Välj Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Kopiera/Skriv ut
  • Aktivera USB-enhet
 3. Välj Aktiverad om du vill aktivera USB-porten.
 4. Försök att skriva ut från USB-flashenheten igen.
Om det inte hjälper att aktivera USB-porten kan du försöka med dessa ytterligare felsökningssteg:
 1. Det USB-minne eller det filsystem som du använder kanske inte kan hanteras av skrivaren. Spara filerna på en vanlig USB-flashenhet som använder FAT-filsystem (File Allocation Table). Skrivaren kan användas med FAT32-USB-flashenheter.
 2. Om en annan meny redan är öppen stänger du den och sätter i USB-flashenheten igen.
 3. USB-minnet kan ha flera partitioner. (Vissa tillverkare av USB-flashenheter installerar programvara på sina produkter som skapar partitioner, ungefär som på en CD.) Du kan ta bort partitionerna genom att formatera om USB-flashenheten eller välja en annan USB-flashenhet.
 4. Eventuellt kräver USB-minnet mer ström än vad som tillhandahålls via skrivaren.
  1. Ta bort USB-flashenheten.
  2. Stäng av skrivaren och starta den.
  3. Använd en USB-flashenhet som har egen strömförsörjning eller kräver mindre ström.
 5. USB-flashenheten kanske inte fungerar som den ska.
  1. Ta bort USB-flashenheten.
  2. Stäng av skrivaren och starta den.
  3. Försök att skriva ut från en annan USB-flashenhet.
Filen skrivs inte ut från USB-minnet
 1. Se till att det finns papper i facket.
 2. Titta efter meddelanden på skrivarens kontrollpanel. Om papper har fastnat i skrivaren tar du bort papperet.
Den fil du vill skriva ut finns inte med i menyn Hämta från USB
 1. Det är inte säkert att USB-utskriftsfunktionen hanterar den filtyp som du försöker skriva ut. Skrivaren har stöd för följande filtyper: .pdf, .prn, .pcl, .ps och .cht.
 2. Du kanske har för många filer i en och samma mapp på USB-flashenheten. Minska antalet filer i mappen genom att flytta dem till undermappar.
 3. Tecknen som du använder i filnamnet kanske inte kan hanteras av skrivaren. I så fall ersätter skrivaren filnamnet med tecken från en annan teckenuppsättning. Byt namn på filen och använd ASCII-tecken.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...