hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...

Välkommen till HP Kundsupport

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise - Lösa USB-anslutningsproblem

Konfigurera inställningar för viloläge
Om du har anslutit skrivaren direkt till en dator ska du ändra följande inställning så att skrivaren vaknar upp ur viloläget när du sätter in en USB-flashenhet.
  obs!
Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bläddra till och välj knappen Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Allmänna inställningar
  • Ströminställningar
  • Timerinställningar för viloläge
 3. I listan Uppvakning/automatiskt för dessa händelser väljer du alternativet Alla händelser och trycker sedan på Spara.
FutureSmart 4
 1. Välj Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Allmänt
  • Ströminställningar
  • Vilolägesinställningar
 3. Markera kryssrutan för Viloläge/automatisk avstängning efter inaktivitet och markera sedan kryssrutan för Automatisk avstängning efter viloläge.
 4. Tryck på HP Auto av/Auto på (Väckn. vid de flesta händ.) och tryck sedan på Klar för att spara inställningen.
Kontrollera kabeln
Om du har anslutit skrivaren direkt till en dator bör du kontrollera kabeln.
 • Kontrollera att kabeln är ansluten till datorn och skrivaren.
 • Kontrollera att kabeln inte är längre än 2 m. Prova med en kortare kabel.
 • Kontrollera att kabeln fungerar genom att ansluta den till en annan skrivare. Byt om nödvändigt ut kabeln.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-online-communities-portlet

Åtgärder
Läser in...

Fråga communityt!


Supportforum

Supportforum

Anslut till diskussionen! Hitta lösningar, ställ frågor och dela med dig av tips till andra ägare av HP produkter. Besök nu


hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...