hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP - Faxrapporter

I de följande avsnitten listas de faxrapporter som du kan få på skrivaren. Dessa rapporter kan skrivas ut eller läsas på skrivarens kontrollpanel.
Följande faxrapporter är tillgängliga för den här skrivaren:
 • Faxaktivitetslogg
 • Debiteringskodsrapport
 • Blockerad faxlista
 • Kortnummerlista (endast FutureSmart 3)
 • Faxsamtalsrapport

Skriva ut eller läsa en faxrapport

Följ dessa steg om du vill skriva ut eller läsa en faxrapport.
obs!
Stegen varierar beroende på typ av kontrollpanel.
FutureSmart 3
FutureSmart 4
FutureSmart 3
 1. Bläddra till och välj knappen Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Rapporter
  • Faxrapporter
 3. Välj loggen eller rapporten som du vill skriva ut eller läsa.
 4. Tryck på Skriv ut eller Visa.
FutureSmart 4
 1. Välj Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel och sedan Faxrapporter.
 2. Välj loggen eller rapporten som du vill skriva ut eller läsa.
 3. Tryck på Skriv ut eller Visa.

Faxaktivitetslogg

Faxaktivitetsloggen innehåller följande information:
 • Faxrubriksinformationen som har ställts in på skrivaren.
 • Alla faxjobbs jobbnummer.
 • Datum och tid för fax som har mottagits, skickats eller inte gick att skicka
 • Faxjobbets typ: sändning eller mottagning.
 • Identifiering av avsändaren (telefonnummer, om tillgängligt)
 • Varaktighet (svarstid)
 • Antal sidor
 • Resultat (skickades, väntar eller misslyckad sändning som inkluderar feltyp och felkod)
Databasen lagrar de senaste 500 faxposterna. Bland databasens faxposter ingår varje faxsession som en post. En faxsession kan t.ex. utgöras av ett skickat fax, ett mottaget fax eller en programuppdatering av enheten. Beroende på aktiviteten kan det finnas färre än 500 poster i rapporten.
Om du vill använda loggen för dina egna uppgifter ska du skriva ut loggen regelbundet och sedan ta bort den.
Så här rensar du faxaktivitetsloggen.
FutureSmart 3
 1. Tryck på knappen Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Faxinställningar
  • Töm faxaktivitetslogg
 3. Tryck på Rensa för att rensa faxaktivitetsloggen.
FutureSmart 4
 1. Välj Inställningar på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
 2. Öppna följande menyer:
  • Fax
  • Töm faxaktivitetslogg
 3. Tryck på Rensa för att rensa faxaktivitetsloggen.

Debiteringskodsrapport

Betalningskodsrapporten är en lista med de senast 500 fax som skickats, listat efter betalningskod. Du hittar följande information i rapporten.
 • Betalningskodnummer
 • Datum och tid för alla fax som har skickats
 • Identifieringsnummer
 • Varaktighet (svarstid)
 • Antal sidor som skickats
 • Resultat (lyckade)
Databasen lagrar de senaste 500 faxmeddelandena. Om du vill använda rapporten för dina egna uppgifter ska du skriva ut rapporten regelbundet och sedan ta bort den.

Rapport med spärrade faxnummer

Rapporten med spärrade faxnummer innehåller en lista med faxnummer som har blockerats. Skrivaren kommer inte att ta emot fax från spärrade faxnummer.

Rapport med kortnummerlista

En rapport med kortnummerlista innehåller faxnumren som tilldelats kortnummer.

Faxsamtalsrapport

Faxsamtalsrapporten är en kortfattad rapport som visar statusen för det senaste faxet som skickades eller togs emot.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...