hp-support-head-portlet

Åtgärder
Läser in...
HP:s kundsupport - kunskapsdatabas

hp-contact-secondary-navigation-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-share-print-widget-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-concentra-wrapper-portlet

Åtgärder
Läser in...

HP LaserJet Enterprise MFP M725 - Checklista för problemlösning

Checklista för problemlösning

Försök att lösa problem med skrivaren genom att följa de här stegen.
 1. Om kontrollpanelen är tom eller svart slutför du de här stegen:
  1. Kontrollera strömsladden.
  2. Kontrollera att strömmen är påslagen.
  3. Se till att nätspänningen är rätt för skrivarens strömspecifikationer. (Kontrollera spänningskraven på etiketten på skrivarens baksida.) Om du använder ett grenuttag och dess spänning inte uppfyller kraven kopplar du skrivaren direkt till ett eluttag. Om den redan är kopplad till ett uttag provar du ett annat uttag.
  4. Om ingen av dessa åtgärder återställer strömmen kontaktar du HP Kundtjänst.
 2. Kontrollpanelen bör ange att skrivaren är redo. Om det inträffar papperstrassel i enheten kan du åtgärda problemet genom att följa anvisningarna på kontrollpanelen.
 3. Kontrollera kablarna.
  1. Kontrollera kabelanslutningen mellan skrivaren och datorn eller nätverksporten. Kontrollera att kabeln sitter fast ordentligt.
  2. Kontrollera att kabeln i sig inte är defekt genom att använda en annan kabel om det är möjligt.
  3. Kontrollera nätverksanslutningen.
 4. Kontrollera att vald pappersstorlek och -typ uppfyller kraven. Öppna även menyn Fack på skrivarens kontrollpanel och verifiera att facket konfigureras korrekt för papperstyp och -storlek.
 5. Skriv ut en konfigurationssida med hjälp av stegen nedan.
  obs!
  Stegen varierar beroende på kontrollpanel.
  FutureSmart 3
  FutureSmart 4
  FutureSmart 3
  1. Bläddra till och tryck på Administration på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Öppna följande menyer:
   • Rapporter
   • Konfigurations-/statussidor
  3. Tryck på och markera konfigurationssidan.
  4. Skriv ut konfigurationssidan genom att trycka på knappen Skriv ut.
   obs!
   Om skrivaren är ansluten till ett nätverk skrivs en HP Jetdirect-sida också ut.
  FutureSmart 4
  1. Bläddra till och tryck på Rapporter på startskärmen på skrivarens kontrollpanel.
  2. Välj Konfigurations-/statussidor.
  3. Välj Konfigurationssida.
  4. Skriv ut konfigurationssidan genom att välja Skriv ut.
   obs!
   Om skrivaren är ansluten till ett nätverk skrivs en HP Jetdirect-sida också ut.
  Om sidan inte skrivs ut kontrollerar du att åtminstone ett av facken innehåller papper.
  Om det inträffar papperstrassel i skrivaren kan du åtgärda problemet genom att följa anvisningarna på kontrollpanelen.
  Om inte sidan inte skrivs ut på rätt sätt kontaktar du HP Customer Care.
  Om sidan skrivs ut på rätt sätt ligger problemet troligen i datorn som du använder, skrivardrivrutinen eller programmet.
 6. Kontrollera att du har installerat skrivardrivrutinen för skrivaren. Kontrollera i programmet att du använder skrivardrivrutinen för skrivaren. Skrivardrivrutinen finns på den cd-skiva som medföljde skrivaren. Du kan också hämta skrivardrivrutinen från HP:s webbplats.
 7. Skriv ut ett kort dokument från ett annat program som har fungerat förut. Om den här åtgärden hjälper finns problemet hos programmet. Om den här åtgärden inte fungerar (dokumentet skrivs inte ut) utför du följande steg:
  1. Försök skriva ut från en annan dator som har skrivarprogramvaran installerad.
  2. Om du anslutit skrivaren till ett nätverk ansluter du skrivaren direkt till en dator med en USB-kabel. Omdirigera skrivaren till rätt port eller installera om programvaran och välj den typ av anslutning du använder.
   obs!
   Skrivaren levereras med USB-porten avaktiverad. För att aktivera USB-porten och använda den för att testa skrivarens anslutning, se till att skrivaren har statusen Redo.
 8. Skrivarens inbyggda programvara kanske behöver uppdateras. Programvaruuppgraderingar för skrivaren (drivrutiner och inbyggd programvara) samt installationsanvisningar finns på www.hp.com/support/ljMFPM725series. Klicka på Drivrutiner, programvara och inbyggd programvara, välj ditt operativsystem och välj sedan att hämta till skrivaren.

hp-feedback-input-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-feedback-banner-portlet

Åtgärder
Läser in...

hp-country-locator-portlet

Åtgärder
Läser in...
Land/region: Flag Sverige

hp-detect-load-my-device-portlet

Åtgärder
Läser in...